Zapisy do Oddziału Przygotowawczego

W przyszłym roku szkolnym 2021/2022 od 1 września 2021 będzie funkcjonował w naszej szkole Oddział Przygotowawczy dla uczniów przybywających z zagranicy.

Aby zapisać ucznia do tego oddziału należy:

 • napisać podanie do Dyrektora XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego
  w Poznaniu o przyjęcie ucznia do Oddziału Przygotowawczego (1)
 • przysłać na adres szkoły: lo14@vp.pl skany dokumentów:
  • ostanie świadectwo szkolne
  • zaświadczenie o ocenach śródrocznych z aktualnej klasy
  • akt urodzenia
  • kopia paszportu  

Po dostarczeniu w/w dokumentów szkoła wystawi zaświadczenie umożliwiające przyjazd do naszego kraju i podjęcie nauki w naszej szkole. Po zakwalifikowaniu kandydata, po zakończeniu roku szkolnego w swojej szkole należy dostarczyć oryginał świadectwa oraz pozostałych dokumentów.

 • W podaniu należy uwzględnić:
 • adres zamieszkania w Polsce
 • dane kontaktowe ucznia (telefon, email)
 • dane kontaktowe rodzica (telefon, email)

Wzór podania zamieszczony jest na stronie internetowej szkoły (czternastelo.pl) w zakładce Dokumenty/Druki szkolne