Oddział przygotowawczy

W roku szkolnym 2020/2021 w trzech poznańskich liceach:

XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego 60-164 Poznań, os. Piastowskie 106

XI Liceum Ogólnokształcącym im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich 60-304 Poznań, ul. Ściegiennego 134

IX Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Libelta 61-658 Poznań, ul. Warzywna 24

utworzone zostaną oddziały przygotowawcze dla uczniów przybywających z zagranicy.

Nasza szkoła będzie tworzyła „oddział przygotowawczy” dla uczniów z zagranicy, którzy słabo posługują się językiem polskim. Szczegóły w zakładce http://czternastelo.pl/oddzial-przygotowawczy/.

Informacja jest zamieszczona również w języku rosyjskim i angielskim

Leszek Bernaczyk

Informacja o egzaminach poprawkowych

24.08.2020 – matematyka – godz. 8:00 – klasy 1G_E,  1P_A, 1P_E, II C

25.08.2020 – matematyka – godz. 8:00 – klasy 1P_F, II AB, II DE, II F, III AB

26.08.2020 – język angielski – godz. 8:00 – klasy 1P_A, II F

26.08.2020 – chemia – godz. 8:00 – klasy 1P_B

 Szczegóły w sekretariacie szkoły

Leszek Bernaczyk

Drzwi Otwarte – wirtualne spotkanie

W dniu 4 czerwca br., o godz.16:00 odbędzie się wirtualne spotkanie Drzwi Otwarte. W spotkaniu mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani kandydaci do szkoły oraz ich rodzice. Spotkanie odbędzie się w formie Webinaru. Przy rejestracji należy podać imię oraz e-mail. Po zarejestrowaniu każdy uczestnik otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie uczestnictwa. Nauczyciele, wyznaczeni uczniowie oraz dyrekcja szkoły będą widoczni i słyszalni przez uczestników. Uczestnicy spotkania będą mogli zadawać pytania w formie tekstowej – na czacie. Moderator będzie udzielał głosu odpowiedniej osobie, w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie uczestnika spotkania. Po zalogowaniu ukaże się program spotkania oraz czas pozostały do rozpoczęcia Drzwi Otwartych. Prosimy o przygotowanie pytań.

Do zobaczenia i usłyszenia.

Link do spotkania: https://leszekber.clickmeeting.com/drzwi-otwarte-4-czerwca-2020

Leszek Bernaczyk

Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu

Drzwi Otwarte – wirtualne spotkanie z kandydatami do szkoły i ich rodzicami

W dniu 18 maja br., o godz.16:00 odbędzie się wirtualne spotkanie Drzwi Otwarte. W spotkaniu mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani. Spotkanie odbędzie się w formie Webinaru. Nauczyciele, wyznaczeni uczniowie oraz dyrekcja szkoły będą widoczni i słyszalni przez uczestników. Uczestnicy spotkania będą mogli zadawać pytania w formie tekstowej – na czacie. Moderator będzie udzielał głosu odpowiedniej osobie, w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie uczestnika spotkania. Logując się do spotkania należy podać imię (co najmniej 3 znaki) oraz adres e-mail. Po zalogowaniu ukaże się program spotkania oraz czas pozostały do rozpoczęcia Drzwi Otwartych.

Link dla uczestników: https://leszekber.clickmeeting.com/drzwi-otwarte

Leszek Bernaczyk

Nauczanie zdalne

W dniach zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 12 – 25 marca br. szkoła uruchamia zdalne nauczanie.

Odpowiednie komunikaty w tej sprawie zostały wysłane poprzez dziennik elektroniczny do uczniów i ich rodziców. Nauczyciele otrzymali szczegółowe instrukcje w formie Zarządzenia Dyrektora szkoły.

Leszek Bernaczyk