Spotkania wychowawców z rodzicami

Szanowni Państwo, rodzice naszych uczniów

W najbliższy czwartek, 10 września br., o godz. 17:30 odbędą się spotkania wychowawców z rodzicami. Proszę o przybycie ze wglądu na ważność spraw. Wychowawcy przekażą Państwu wiele podstawowych informacji. Na spotkaniach zostaną też wybrane rady oddziałowe rodziców, tzw. trójki oraz jeden przedstawiciel rady rodziców.

O godz. 18:30 odbędzie się zebranie sprawozdawczo wyborcze rady Rodziców. 

Wszystkie ważne wydarzenia są zamieszczone w module mobidziennika: kalendarz.

Leszek Bernaczyk

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego: 2020/2021

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021: 1 września 2020:

  • 9:00 – klasy II liceum trzyletniego
  • 10:00 – klasy II liceum czteroletniego
  • 11:00 – klasy III
  • 12:00 – klasy I

Zapraszamy

Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu

Leszek Bernaczyk

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO LICEUM

Kandydaci zakwalifikowani do XIV LO są zobowiązani do złożenia w terminie od 13 do 18 sierpnia br., w godzinach 9.00–15.00, następujących dokumentów:
– oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 
– oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
– karty zdrowia,
– dwóch fotografii opisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia,
– oświadczenia dotyczącego uczestniczenia w zajęciach religii i/lub etyki (druk do pobrania tutaj

Oddział przygotowawczy

W roku szkolnym 2020/2021 w trzech poznańskich liceach:

XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego 60-164 Poznań, os. Piastowskie 106

XI Liceum Ogólnokształcącym im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich 60-304 Poznań, ul. Ściegiennego 134

IX Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Libelta 61-658 Poznań, ul. Warzywna 24

utworzone zostaną oddziały przygotowawcze dla uczniów przybywających z zagranicy.

Nasza szkoła będzie tworzyła „oddział przygotowawczy” dla uczniów z zagranicy, którzy słabo posługują się językiem polskim. Szczegóły w zakładce http://czternastelo.pl/oddzial-przygotowawczy/.

Informacja jest zamieszczona również w języku rosyjskim i angielskim

Leszek Bernaczyk

Informacja o egzaminach poprawkowych

24.08.2020 – matematyka – godz. 8:00 – klasy 1G_E,  1P_A, 1P_E, II C

25.08.2020 – matematyka – godz. 8:00 – klasy 1P_F, II AB, II DE, II F, III AB

26.08.2020 – język angielski – godz. 8:00 – klasy 1P_A, II F

26.08.2020 – chemia – godz. 8:00 – klasy 1P_B

 Szczegóły w sekretariacie szkoły

Leszek Bernaczyk