Warsztaty Public relations

17 listopada uczniowie klas z rozszerzonym wosem wzięli udział w warsztatach z wiedzy o polityce i demokracji, organizowanych przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.
Kryzys w public relations – jak odzyskać zaufanie publiczne w polityce?
O tym wszystkim dowiedzieliśmy się od prof. Krzysztofa Hajdera oraz członków koła naukowego p. Macieja Górnego i p. Angeliki Jaskulskiej.

Katarzyna Szpak

IMG_0781 IMG_0811

Edukacja statystyczna

W dniu 6 listopada 2017 r., w ramach zajęć z podstaw przedsiębiorczości uczniowie klasy 1c, 1f, 1de oraz zainteresowani statystyką uczniowie klasy 3bc, brali udział w seminarium informacyjnym połączonym z krótkim warsztatem. Tematem spotkania było poznanie rejestru TERYT, zamieszczonego w witrynie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. Zajęcia prowadziła pani Magdalena Ancan z Urzędu Statystycznego w Poznaniu. Uczniowie, z wykorzystaniem iPadów, mogli samodzielnie zapoznawać się z zamieszczonymi w TERYT informacjami, związanymi z terytorium naszego kraju. Zajęcia podsumowane były ciekawie przygotowanym quizem.

Notatkę przygotowała Aleksandra Niewiadomska

edu.stat._1
edu.stat._1
edu.stat._2
edu.stat._2

Europejski Dzień Prawnika

W dniu 25 października 2017roku, w ramach obchodów Europejskiego Dnia Prawnika, uczniowie klas 2b, 2e, 3de brali udział w spotkaniu z aplikantem adwokackim, panem Bartoszem Bednarkiem. Tematem spotkania było omówienie „Cyfryzacji i postępu technicznego w zawodach prawniczych”. Spotkanie zakończyło się brawami ze strony uczniów.

Notatkę przygotowała Aleksandra Niewiadomska

seminarium-1
seminarium-1

Lekcje z ZUS

Lekcje z ZUS

W październiku, w ramach zajęć  podstaw przedsiębiorczości, uczniowie klas pierwszych biorą udział w projekcie pt. „Lekcje z ZUS”. Omawiane zagadnienia dotyczą form ubezpieczeń, systemu emerytalnego i obowiązków przedsiębiorcy. Lekcje wspomagają ciekawie i ładnie przygotowane materiały – zeszyty ćwiczeń, filmy i prezentacje multimedialne. Projekt jest objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Więcej zdjęć w Galerii

lekcja ZUS_4

Notatkę przygotowała Aleksandra Niewiadomska

Konkurs dla młodzieży szkół gimnazjalnych Odnawialne Źródła Energii

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

            Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół  gimnazjalnych województwa wielkopolskiego

Od uczestników konkursu oczekujemy:

  • wiadomości i umiejętności rozwiązywania problemów związanych z następującymi zagadnieniami: energia wiatru, wody, słoneczna, geotermalna, biomasy,
  • umiejętności analizowania obserwowanych zjawisk fizycznych, chemicznych, biologicznych i geograficznych związanych z energią odnawialną
  • znajomości zasad zrównoważonego rozwoju

Organizatorami konkursu jest Zespół Przyrodniczy XIV Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu.

Patronami konkursu są:

  • Wielkopolski Kurator Oświaty
  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody ufundowane przez sponsorów!

  1. Regulamin konkursu
  2. Terminarz
  3. Formularz zgłoszeniowy

Informację wytworzyła Anna Arndt

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18

Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2017/18 odbędzie się w naszej szkole 4 września 2017

  • godz. 9:00 klasy – I
  • godz. 10:00 – klasy II i III

Przypominam uczniom o obowiązku noszenia stroju galowego na uroczystościach szkolnych – § 71 ust. 1 pkt 3 Statutu szkoły.

Dyrektor

XIV liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu

Leszek Bernaczyk

Egzaminy poprawkowe

EGZAMINY POPRAWKOWE – sierpień 2017 – korekta

28.08.2017 – godz. 8:00, matematyka – klasa IIA, IIDE

29.08.2017 – godz. 8:00, język polski – klasa IB, IDE, IIBC

30.08.2017 – godz. 8:00, język niemiecki – klasa IIA język angielski – klasa IB, IC, IIA WOS – klasa IB historyczne atrakcje Polski – klasa IIDE przyroda – klasa IIA chemia – klasa IIBC, IIIC

31.08.2017  godz. 8:00, matematyka,  klasa IB, IC, IIBC, IIIA, IIIC, IIIDE

Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły

Leszek Bernaczyk