Alarm przeciwpożarowy

W dniu 2 października 2020, o godz. 10:20 przeprowadzono w naszej szkole alarm przeciwpożarowy. Na zdjęciu widoczne są klasy ustawione w rejonie ewakuacji. Alarm został poprzedzony informacją o zasadach ewakuacji i rejonach ewakuacji. Analiza alarmu zostanie przeprowadzona na najbliższym posiedzeniu rady pedagogicznej, a następnie na zajęciach z wychowawcą.

Leszek Bernaczyk

Spotkania wychowawców z rodzicami

Szanowni Państwo, rodzice naszych uczniów

W najbliższy czwartek, 10 września br., o godz. 17:30 odbędą się spotkania wychowawców z rodzicami. Proszę o przybycie ze wglądu na ważność spraw. Wychowawcy przekażą Państwu wiele podstawowych informacji. Na spotkaniach zostaną też wybrane rady oddziałowe rodziców, tzw. trójki oraz jeden przedstawiciel rady rodziców.

O godz. 18:30 odbędzie się zebranie sprawozdawczo wyborcze rady Rodziców. 

Wszystkie ważne wydarzenia są zamieszczone w module mobidziennika: kalendarz.

Leszek Bernaczyk

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego: 2020/2021

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021: 1 września 2020:

  • 9:00 – klasy II liceum trzyletniego
  • 10:00 – klasy II liceum czteroletniego
  • 11:00 – klasy III
  • 12:00 – klasy I

Zapraszamy

Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu

Leszek Bernaczyk

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO LICEUM

Kandydaci zakwalifikowani do XIV LO są zobowiązani do złożenia w terminie od 13 do 18 sierpnia br., w godzinach 9.00–15.00, następujących dokumentów:
– oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 
– oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
– karty zdrowia,
– dwóch fotografii opisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia,
– oświadczenia dotyczącego uczestniczenia w zajęciach religii i/lub etyki (druk do pobrania tutaj