Wojewódzki konkurs dla gimnazjalistów – ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

ZAPROSZENIE  DO UDZIAŁU W KONKURSIE ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

            Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół  gimnazjalnych województwa wielkopolskiego

            Od uczestników konkursu oczekujemy:

  • wiadomości i umiejętności rozwiązywania problemów związanych z następującymi zagadnieniami: energia wiatru, wody, słoneczna, geotermalna, biomasy,
  • umiejętności analizowania obserwowanych zjawisk fizycznych, chemicznych, biologicznych i geograficznych związanych z energią odnawialną
  • znajomości zasad zrównoważonego rozwoju

Organizatorami konkursu jest Zespół Przyrodniczy XIV Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu.

Patronami konkursu są:

  • Wielkopolski Kurator Oświaty
  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
  • Rada Osiedla Rataje

 Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody ufundowane przez sponsorów!

Informację wytworzyła Anna Arndt

Informacja o egaminach poprawkowych w sierpniu 2018

MATURALNE   EGZAMINY   POPRAWKOWE – SIERPIEŃ 2018

21 sierpnia 2018 – godz. 9:00 (wtorek)

– egzamin pisemny – matematyka

22 sierpnia 2018 – godz. 9:00 (środa)

– egzamin ustny – język polski

– egzamin ustny – język angielski

 

EGZAMINY POPRAWKOWE DLA KLAS I i II

27 sierpnia 2018 – godz. 8:00

–  matematyka – 1AB, 3A, 3BC

– język angielski – 1DE, 1F, 2B, 3BC

wiedza o społeczeństwie – 1DE

historia – 2B

 

28 sierpnia 2018 – godz. 8:00

– matematyka –  1C, 1DE, 1F, 2B

podstawy przedsiębiorczości – 1AB

chemia – 2C

biologia – 2DE

 

Szczegółowe informacje  o egzaminach  w  sekretariacie szkoły.

Leszek Bernaczyk

Świadectwa maturalne i dostęp do wyników egzaminów maturalnych

Absolwenci 2017/18

Przypominam, że wręczenie świadectw maturalnych odbędzie się w naszej szkole w dniu 3 lipca br., o godz. 10:00.

Poniżej ważna informacja dla tych wszystkich, którzy są zainteresowania sprawdzeniem swoich wyników egzaminów maturalnych w serwisie OKE Poznań.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje pp. Dyrektorów szkół, że w związku z wejściem w życie ustawy o RODO wprowadzona została zmiana dotycząca udostępniania zdającym wyników egzaminów.
Sprawdzenie własnych wyników przez zdającego możliwe będzie po zalogowaniu w serwisie przeznaczonym dla uczniów i absolwentów uczniowie.oke.poznan.pl za pomocą loginu i hasła wygenerowanego przez OKE, które zdający otrzyma za pośrednictwem Państwa szkoły.
Komisja prosi o przekazanie zdającym informacji o nowych zasadach dostępu do wyników oraz o wydrukowanie loginów i haseł dla uczniów/absolwentów zgłoszonych przez Państwa szkołę do egzaminu. Są one dostępne po zalogowaniu w serwisie szkół, w panelu użytkownika (link „Loginy i hasła dla zdających” – tuż nad linkiem „Wyloguj się”). 

Mamy dla Was przygotowane w/w dane.

Leszek Bernaczyk

RODO – zmiany w drukach szkolnych, polityka prwatności

Dla rodziców „nowych” uczniów zmieniliśmy dwa wzory dokumentów w zakładce Dokumenty/Druki szkolne:

Nowe druki dotyczą nowych uczniów, t. z. przyjętych po 25 maja br. Dotychczasowe deklaracje i zgody zachowują ważność. 

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

Podziękowanie za wózek inwalidzki

Dzięki akcji zainicjowanej przez klasę 1C oraz zaangażowaniu pana Michała Grabarka udało się zebrać całą kwotę na wózek inwalidzki dla Anety, której ukradziono taki wózek. Podobne podziękowanie otrzymał pan Michał Grabarek.

Leszek BernaczykIMG_1490

Egzamin maturalny z języka angielskiego – poziom podstawowy

Dziś 8 maja br., o godz. 9:00 rozpoczęła się część pisemna egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Do egzaminu przystąpiło 59 uczniów. Egzamin trwał 150 minut.

IMG_4048 IMG_4055 IMG_4062 IMG_4063

O godz. 14:00 do egzaminu pisemnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym przystąpiło 28 uczniów. Egzamin w tzw. nowej maturze trwał 150 minut.

Egzamin maturalny z języka polskiego

W piatek 4 maja br. o godz. 9 do części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym przystąpiło 61 absolwentów w trzech salach egzaminacyjnych. Egzamin trwał 170 minut.

IMG_4005IMG_4008IMG_4013 Większość zdających wybrała rozprawkę Tęsknota – siła niszcząca czy budująca życie człowieka na podstawie Lalki Bolesława Prusa? Uzasadnij swoje zdanie odwołując się do fragmentu Lalki i wybranego tekstu kultury.

O godz. 14:00 do części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym przystąpiło 11 absolwentów w jednej sali egzaminacyjnej. Egzamin trwał 180 minut.

IMG_1383 (1)