PLAN WARSZTATÓW I GRY MIEJSKIEJ KONFERENCJI TECHNOLOGIE MOBILNE W PRAKTYCE SZKOLNEJ

9 marca 2017 r.  XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W POZNANIU

 

Sesja

czas

Zdalne nauczanie iTunes U

Język angielski
w komunikacji

Matematyka i Glogi

Tworzymy multimedialne książki

Programowanie

Gra miejska

SESJA 1

1125 – 1225

M. Polus

M. Bednarek

D. Besz / S. P.

L. Bernaczyk

K. Grabowski

E. Lambryczak,

Gra miejska - Osobliwości miasta

Osobliwość miasta – dla cyklistów. Osobliwości turystyczne „na kole

The elephant in the room and the skeleton in the closet, czyli idiomy ciekawe

Funkcja liniowa ciekawie

Moja własna książka interaktywna

Programowanie Swift Playgro unds

sala 3

sala 5

sala 37

sala 9

sala 27

SESJA 2

1230 – 1330

M. Polus

L. Bernaczyk

A. Arndt

K. Szpak

K. Grabowski

Poznaj tajemnice mojego miasta. Legendy
i opowieści.

Współpraca online

Glog – czyli multimedialna kronika

Moja własna książka interaktywna

Programowanie Swift Playgrounds

sala 3

sala 5

sala 37

sala 9

sala 27

SESJA 3

1410 – 1510

A. Niewiadomska

A. Najgrakowska

A. Arndt

K. Szpak

K. Grabowski

Małe co nieco o pierwiastkach

Na okropne słówka najlepsza łamigłówka

Glog – czyli multimedialna kronika

Moja własna książka interaktywna

Programowanie Swift Playgrounds

sala 11

sala 5

sala 37

sala 9

sala 27

sala 24

1515 – 1530

Zakończenie, wręczenie zaświadczeń, nagród

 

1335 – 1405 - posiłek

Logistyka: Agnieszka Wojciechowska

 

Sesja

czas

Zdalne nauczanie iTunes U

Język angielski
w komunikacji

Matematyka i Glogi

Tworzymy multimedialne książki

Programowanie

Gra miejska

SESJA 1

1125 – 1225

M. Polus

M. Bednarek

D. Besz / S. P.

L. Bernaczyk

K. Grabowski

E. Lambryczak,

Gra miejska - Osobliwości miasta

G

A

B

C

D

E

sala 3

sala 5

sala 37

sala 9

sala 27

SESJA 2

1230 – 1330

M. Polus

L. Bernaczyk

A. Arndt

K. Szpak

K. Grabowski

E

A

B

C

D

sala 3

sala 5

sala 37

sala 9

sala 27

SESJA 3

1410 – 1510

A. Niewiadomska

A. Najgrakowska

A. Arndt

K. Szpak

K. Grabowski

D

E

A

B

C

sala 11

sala 5

sala 37

sala 9

sala 27

sala 24

1515 – 1530

Zakończenie, wręczenie zaświadczeń, nagród