Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

2017/2018

Podstawa prawna:

Art. 44b ust 8. USTAWY  z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty zwana dalej ustawą. (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.). Pozostałe informacje o ocenianiu dla rodziców i uczniów, wymagane w/w ustawie znajdują się w § 38 – 50 statutu szkoły

L.p.

 

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

Wymagania edukacyjne

 

 

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych

 

 

Klasa I

 

 

Klasa II

 

Klasa III

 

podstawowy

 

 

rozszerzony

 

podstawowy

 

rozszerzony

 

podstawowy

 

rozszerzony

1.              

 

Język polski

1ab otwórz

3a otwórz

 

otwórz

1c otwórz

 

2 b otwórz

 

1de otwórz

 

2 c  otwórz   

        otwórz2

 

3bc  otwórz

 

1f  otwórz1

     otwórz2

 

2de otwórz

 

3de otwórz

 

2.              

 

Język angielski

Język niemiecki

Język rosyjski

1ab otwórz

 

3a otwórz

 

 

otwórz

1c otwórz

1c otwórz

2b otwórz

2b otwórz

3bc otwórz

 

1de otwórz

1de otwórz

2c otwórz

2c otwórz

 

1f otwórz

1f otwórz

2 de otwórz

2 de otwórz

3de otwórz

3de otwórz

3.              

 

Historia

 

W budowie

 

W budowie

 

W budowie

 

 

W budowie

 

 

W budowie

4.              

 

Wiedza o społeczeństwie

 

 

W budowie

 

W budowie

 

W budowie

 

W budowie

 

 

W budowie

 

 

W budowie

5.              

Historia sztuki

 

 

 

 

 

3a otwórz

 

otwórz

6.              

Wiedza o kulturze

otwórz

 

 

otwórz

7.              

Matematyka

otwórz

 

otwórz

 

otwórz

 

otwórz

8.              

Fizyka

otwórz

 

 

 

otwórz

9.              

Chemia

otwórz

 

otwórz

W budowie

otwórz

10.          

Biologia

otwórz

 

otwórz

otwórz

otwórz

11.          

Geografia

otwórz

 

otwórz

otwórz

otwórz

12.          

Podstawy przedsiębiorczości

otwórz

 

otwórz

13.          

Informatyka

otwórz

 

 

otwórz

 

otwórz

otwórz

14.          

Wychowanie fizyczne

otwórz

15.          

Edukacja dla bezpieczeństwa

otwórz

 

 

W budowie

16.          

Statystyka w praktyce (U)

W budowie

W budowie

17.          

Przyroda (U)

 

otwórz

otwórz

otwórz

18.          

 

Historia i społeczeństwo (U)

 

W budowie

 

W budowie

 

W budowie

19.          

Historyczne atrakcje Polski (U)

 

???

???

W budowie

20.          

Geograficzne atrakcje Polski (U)

 

otwórz

 

otwórz

21.          

Ekonomia w praktyce (U)

otwórz

otwórz

22.          

Edukacja europejska (U)

otwórz

otwórz

23.          

Elementy socjologii(U)

wkrótce

24.          

Ratownictwo medyczne (U)

wkrótce

25.          

Lekcje rysunku i malarstwa (U)

otwórz

26.          

Elementy biofizyki (U)

2c  otwórz

 

otwórz

27.          

Religia

otwórz

otwórz

otwórz

otwórz

28.          

Etyka

otwórz

otwórz