Biologia PSO

 

Formy sprawdzania wiedzy : odpowiedŸ ustna         waga oceny     2

                                                kartkówka,                  waga oceny    2

                                                sprawdzian                  waga oceny    3 /4

                                                praca na lekcji             waga oceny   1

                                                zadanie domowe         waga oceny    1

                                                zadania z genetyki       waga oceny   2