Wymagania edukacyjne do przedmiotu

podstawy dietetyki

dla klasy II

na rok szkolny 2019/2020

 

Treści nauczania

 

Ocena

Dopuszczający

Dostateczny

Dobry

Bardzo dobry

Celujący

Dział I.

 

·      wymienia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć żywieniowych

·      wskazuje miejsce w klasie (szkole), w którym znajduje się apteczka szkolna

·      określa czynniki, które wpływają na wypadki podczas posługiwania się narzędziami ręcznymi, mechanicznymi i elektrycznymi

·      wymienia zawartość apteczki pierwszej pomocy

·        wymienia zagadnienia programowe dotyczące zajęć żywieniowych

·      określa wymagania i sposób oceniania na lekcji

·      demonstruje sposób udzielania pierwszej pomocy przy skaleczeniu lub oparzeniu

(osiągnięcia nie podlegają ocenie)

 

Dział II.

 Planowanie i organizacja żywienia.

 

- określa założenia pozwalające na budowę Piramidy Zdrowego Żywienia

rozróżnia składniki pokarmowe i składniki odżywcze

- wymienia i wyjaśnia podstawowe pojęcia dotyczące zasad racjonalnego odżywiania się człowieka

- wyjaśnia znaczenie pojęcia „zdrowa (bezpieczna) żywność”

 

- posługuje się Piramidą Zdrowego Żywienia

- wyjaśnia pojęcia normy żywieniowe

- uzasadnia niezmienność

podstawowych zasad odżywiania

- omawia i stosuje zasady budowy jadłospisów

- omawia i stosuje zasady eksploatacji

i konserwacji poszczególnych urządzeń stosowanych przy obróbce żywności

- wskazuje zdrowe (bezpieczne) produkty, rozróżnia tzw. żywność ekologiczną

- stosując zasady racjonalnego odżywiania się i rachunku ekonomicznego

 

- rozróżnia rolę poszczególnych składników pokarmowych dla organizmu człowieka

-  wyjaśnia pojęcia:

„zapotrzebowanie energetyczne”

- ocenia, czy spożywanie produktów przetworzonych, modyfikowanych, zawierających konserwanty ma wpływ na zasady odżywiania się

- odczytuje tabele, rozpoznaje dane dla poszczególnych grup populacji

- wskazuje sposoby produkowania

zdrowej (bezpiecznej) żywności

 

- wyjaśnia, na czym polegają trudności

w opracowaniu wzorca optymalnego żywienia się - uzasadnia celowość aktywności fizycznej w życiu

- ocenia składniki żywności pod kątem odżywiania się

- omawia żywienie swojej rodziny, analizuje i komentuje prawidłowości i nieprawidłowości w stosunku do zasad określonych przez naukowców

- wyjaśnia różnice w zapotrzebowaniu organizmu na składniki odżywcze w zależności od wieku, płci, trybu życia, zawodu itp.

-      wyjaśnia istotę modyfikacji genetycznej żywności weryfikuje z tabelami i analizuje wpływ konserwantów na organizm człowieka

 

 

- umie zastosować planowanie i organizację żywienia w praktyce: przygotowanie posiłków zgodnie z zaleceniami dietetycznymi

- określa powody ewentualnych nieprawidłowości

i możliwości dokonania zmian

-      przedstawia argumenty za genetyczną modyfikacją organizmów (GMO) i przeciw niej, uzasadnia swoją opinię, identyfikuje zagrożenia i zyski ze stosowania GMO

- projektuje i zestawia jadłospis zgodnie z zasadami dla określonej grupy ludzi (zwraca uwagę na młodzież w wieku licealnym)

Dział III.

 Klasyfikacja i charakterystyka diet.

 

-      potrafi klasyfikować diety lecznicze

-      potrafi wymienić potrawy dozwolone i zabronione przy danym schorzeniu

 

-      oblicza zawartości białka,

tłuszczu i węglowodanów w diecie

- zaplanować jadłospis dla osób z wybranym schorzeniem

 

-      omawia sposoby modyfikacji diet

-      wymienia i opisuje zasady przygotowywania posiłków ze

względu na uniknięcie zachorowań

 

- wymienia produkty dozwolone i zabronione w dietach układa prosty jadłospis dla wybranej diety

-      omawia na czym polegają zasady właściwego postępowania podczas sporządzania potraw, transportu, przechowywania potraw w celu maksymalnego ograniczenia strat składników pokarmowych,

jednocześnie zapobiegając

 

- potrafi zdefiniować i omówić

założenia diet: bogatoresztkowej, łatwo strawnej, z ograniczeniem substancji pobudzających wydzielanie soku żołądkowego, z ograniczeniem tłuszczu,

o zmienionej konsystencji, ubogo energetycznej, bogatobiałkowej, niskobiałkowej, o kontrolowanej zawartości kwasów tłuszczowych, z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów.

 

Dział IV.

Żywienie w chorobach wynikających z niedoboru składników pokarmowych

- zna nazwy chemiczne witamin

-      zna mikro i makroelementy

-      wie jakie ma znaczenie błonnik pokarmowy w diecie

 

- zna podział witamin na rozpuszczalne w wodzie i w tłuszczach oraz zna ich główne źródła w diecie

-      potrafi wymienić czynniki wpływające na przyswajalność składników mineralnych

-      wskazuje źródła błonnika

 

- potrafi wymienić czynniki wpływające na przyswajalność witamin

-      zna główne źródła w diecie składników mineralnych

-      dobiera produkty spożywcze zawierające określone składniki pokarmowe

 

- wie, jaką rolę pełnią witaminy  w organizmie człowieka oraz zna zalecany dzienny poziom spożycia

-      wie, jaką rolę pełnią składniki mineralne w organizmie człowieka oraz zna zalecany dzienny poziom spożycia

- zna skutki niedoboru witamin i objawy ich nadmiaru w organizmie

- umiejętnie dobiera produkty w zależności od choroby wynikającej z niedoboru składników pokarmowych

Dział V.

Żywienie w alergiach pokarmowych.

- zna pojęcia alergia, nietolerancja pokarmowa, alergeny

 

-      potrafi wymienić alergeny

 

- dobiera produkty do alergii pokarmowej (również przeciwwskazania)

 

-      zna zasady profilaktyki alergii pokarmowej

 

-      potrafi układać jadłospis dla osób

z wybraną alergią pokarmową

 

Dział VI.

Żywienie w zatruciach oraz chorobach przewodu pokarmowego.

- zna pojęcia:

Zatrucia grzybami. Zatrucia chemiczne. Zatrucia enterotoksynami bakteryjnymi

 

 - odczytuje tabele kaloryczne, rozpoznaje dane dla poszczególnych grup populacji

– wie jak przebiega:

żywienie w chorobie refluksowej,

żywienie w przepuklinie rozworu przełykowego, żywienie

w zapaleniu przełyku, żywienie w zapaleniu żołądka, żywienie w chorobach wrzodowych,

żywienie w biegunkach, żywienie w zaparciach, żywienie w chorobach trzustki, żywienie w chorobach wątroby

-      oblicza wartość energetyczną potraw, korzystając z tabel kalorycznych

 

-      potrafi ułożyć jadłospis dla osób z wybranym schorzeniem

 

Dział VII.

Żywienie w chorobach przemiany materii.

 

-      zna indeksy glikemiczne żywności

-    oblicza BMI

 

-      wymienia wymienniki

węglowodanowe i tłuszczowe

 

-      ustala wartość energetyczną diety w cukrzycy

 

-      planuje dietę cukrzycową

z wykorzystaniem wymienników

-      planuje dietę w dnie moczanowej

- układa przykładowe jadłospisy dla ludzi z wybranym schorzeniem.

Dział VIII.

Żywienie w chorobach układu krążenia i układu krwiotwórczego.

 

-      zna pojęcia: dobry i zły cholesterol

 

- opisuje i wyjaśnia problemy dotyczące

żywienia z jakimi boryka się współczesny świat

 

- identyfikuje problemy dotyczące żywienia na świecie, przedstawia genezę ich powstawania i analizuje przyczyny ich trwania

 

-      formułuje zasady profilaktyki cholesterolowej

-      formułuje zasady profilaktyki nadciśnieniowej

- układa jadłospis dla osób z wybranym schorzeniem

Dział IX.

Żywienie w chorobach układu moczowego.

 

-      odczytuje tabele przy układaniu jadłospisów – podstawowe parametry

 

- zna choroby układu moczowego

 - oblicza wartość energetyczną potraw, korzystając z tabel kalorycznych

-      zna zasady żywienia

w przewlekłej niewydolności nerek

-      zna zasady żywienia w zespole nerczycowym

-  zna zasady żywienia w kamicy nerkowej

-      projektuje i zestawia jadłospis zgodnie z zasadami dla osób z wybranym schorzeniem układu moczowego

 

Dział X.

Żywienie dzieci chorych.

 

- zna podstawowe pojęcia: otyłość; fenyloketonuria

- zna zasady profilaktyki celiakii

-      formułuje zasady profilaktyki otyłości

 

-      wie jak należy odżywiać dzieci w: chorobach przebiegających z gorączką, w biegunkach, w celiakii

 

 - układa jadłospis dla dzieci chorych

 

Opracował: Michał Grabarek