Wymagania edukacyjne na lekcji wychowania fizycznego:

 

Lekkoatletyka

Rodzaj zaliczenia

Ocenianie

Klasa 2

Rzut piłką lekarską oburącz do tylu:

2 kg - dziewczęta

3 kg - chłopcy

Tabela wyników podana przez nauczyciela

 

Bieg na 100m

Tabela wyników podana przez nauczyciela

 

Bieg na 1000/1500 m

Tabela wyników podana przez nauczyciela

 

Przepisy i charakterystyka dyscyplin lekkoatletycznych

Ocenianie zgodnie z punktacją dla wszystkich przedmiotów

Koszykówka

 

 

Klasa 2

Rzuty osobiste 10 x

6 trafnych -  celujący

5 trafnych - bardzo dobry

4 trafne - dobry

3 trafne - dostateczny

2 i mniej trafne - dopuszczający

 

Rzut piłki do kosza po kozłowaniu z prawej strony - 1,5 minuty

Dziewczęta:

8 trafnych - celujący

6 trafnych - bardzo dobry

4 trafne - dobry

2 i mniej trafnych - dopuszczający

Chłopcy:

10 trafnych - celujący

7 trafnych - bardzo dobry

5 trafnych - dobry

3 trafne - dostateczny

2 i mniej - dopuszczający

 

Rzut piłki do kosza po kozłowaniu z lewej strony - 1,5 minuty

Dziewczęta:

8 trafnych - celujący

6 trafnych - bardzo dobry

4 trafne - dobry

3 trafne - dostateczny

2 i mniej trafne - dopuszczający

Chłopcy :

10 trafnych - celujący

7 trafnych - bardzo dobry

5 trafnych - dobry

3 trafne - dostateczny

2 i mniej - dopuszcający

 

Przepisy i charakterystyka gry w koszykówkę

 

 

 

Ocenianie zgodnie z punktacją dla wszystkich przedmiotów

Piłka nożna

 

 

Klasa 2

Żonglerka - na zmianę P i L nogą

3 próby

25 podbić - celujący

20 podbić - bardzo dobry

15 podbić - dobry

10 podbić - dostateczny

0 a 9 podbić - dopuszczający

 

Podania piłki do partnera

pole 4 x 4 m

20 podań - celujący

16 podań - bardzo dobry

12 podań - dobry

8 podań - dostateczny

mniej niż 8 podań - dopuszczający

 

Przepisy i charakterystyka gry w piłkę nożną

Ocenianie zgodnie z punktacją dla wszystkich przedmiotów

Piłka siatkowa

 

 

Klasa 2

Zagrywka 3x po prostej, 3x po przekątnej

6 trafnych - celujący

5 trafnych - bardzo dobry

4 trafne - dobry

3 trafne - dostateczny

mniej niż 3 trafne - dopuszczający

 

Odbicia piłki sposobem oburącz dolnym i górnym, na zmianę w kole (3 próby)

25 podbić - celujący

20 podbić - bardzo dobry

15 podbić - dobry

10 podbić - dostateczny

mniej niż 10 podbić - dopuszczający

 

Przepisy i charakterystyka gry w piłkę siatkową

Ocenianie zgodnie z punktacją dla wszystkich przedmiotów

Tenis stołowy

 

 

Klasa 2

Serwis z dowolnej strony

Technika wykonania oceniana przez nauczyciela

 

Gra po przekątnej: forhand -forhand, backhand - backhand

8 odbić - celujący

5 odbić - bardzo dobry

4 odbić - dobry

3 odbicia - dostateczny

mniej niż 3 - dopuszczający

 

Przepisy i charakterystyka gry w tenisa stołowego

Ocenianie zgodnie z punktacją dla wszystkich przedmiotów

Gimnastyka

 

 

Klasa 2

Stanie na rękach

Technika wykonania oceniana przez nauczyciela

 

Układ gimnastyczny zawierający podstawowe figury gimnastyczne

Technika wykonania oceniana przez nauczyciela

 

Przepisy i charakterystyka dyscyplin gimnastyki akrobatycznej

Ocenianie zgodnie z punktacją dla wszystkich przedmiotów

Unihokej

 

 

Klasa 2

Prowadzenie piłki w obie strony po obwodzie sali po slalomie z pomiarem czasu

Tabela wyników podana przez nauczyciela

 

Przepisy i charakterystyka gry w unihokeja

Ocenianie zgodnie z punktacją dla wszystkich przedmiotów