SYSTEM OCENIANIA  -  SOCJOLOGIA I STATYSTYKA w PRAKTYCE

Oparty jest na systemie oceniania z przedmiotu Matematyka.