Wymagania edukacyjne do przedmiotu

podstawy dietetyki

dla klasy II

na rok szkolny 2020/2021

 

Treści nauczania

 

Ocena

Dopuszczający

Dostateczny

Dobry

Bardzo dobry

Celujący

Dział I.

 

·     wymienia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć żywieniowych

·     wskazuje miejsce w klasie (szkole), w którym znajduje się apteczka szkolna

·     określa czynniki, które wpływają na wypadki podczas posługiwania się narzędziami ręcznymi, mechanicznymi i elektrycznymi

·     wymienia zawartość apteczki pierwszej pomocy

·       wymienia zagadnienia programowe dotyczące zajęć żywieniowych

·     określa wymagania i sposób oceniania na lekcji

·     demonstruje sposób udzielania pierwszej pomocy przy skaleczeniu lub oparzeniu

(osiągnięcia nie podlegają ocenie)

 

Dział II.

 Planowanie i organizacja żywienia.

 

- określa założenia pozwalające na budowę Piramidy Zdrowego Żywienia

-  rozróżnia składniki pokarmowe i składniki odżywcze

- wymienia i wyjaśnia podstawowe pojęcia dotyczące zasad racjonalnego odżywiania się człowieka

- wyjaśnia znaczenie pojęcia „zdrowa (bezpieczna) żywność”

 

- posługuje się Piramidą Zdrowego Żywienia

- wyjaśnia pojęcia normy żywieniowe

- uzasadnia niezmienność

podstawowych zasad odżywiania

- omawia i stosuje zasady budowy jadłospisów

- omawia i stosuje zasady eksploatacji

i konserwacji poszczególnych urządzeń stosowanych przy obróbce żywności

- wskazuje zdrowe (bezpieczne) produkty, rozróżnia tzw. żywność ekologiczną

- stosując zasady racjonalnego odżywiania się i rachunku ekonomicznego

 

- rozróżnia rolę poszczególnych składników pokarmowych dla organizmu człowieka

-  wyjaśnia pojęcia:

„zapotrzebowanie energetyczne”

- ocenia, czy spożywanie produktów przetworzonych, modyfikowanych, zawierających konserwanty ma wpływ na zasady odżywiania się

- odczytuje tabele, rozpoznaje dane dla poszczególnych grup populacji

- wskazuje sposoby produkowania

zdrowej (bezpiecznej) żywności

 

- wyjaśnia, na czym polegają trudności

w opracowaniu wzorca optymalnego żywienia się - uzasadnia celowość aktywności fizycznej w życiu

- ocenia składniki żywności pod kątem odżywiania się

- omawia żywienie swojej rodziny, analizuje i komentuje prawidłowości i nieprawidłowości w stosunku do zasad określonych przez naukowców

- wyjaśnia różnice w zapotrzebowaniu organizmu na składniki odżywcze w zależności od wieku, płci, trybu życia, zawodu itp.

-     wyjaśnia istotę modyfikacji genetycznej żywności weryfikuje z tabelami i analizuje wpływ konserwantów na organizm człowieka

 

 

- umie zastosować planowanie i organizację żywienia w praktyce: przygotowanie posiłków zgodnie z zaleceniami dietetycznymi

- określa powody ewentualnych nieprawidłowości

i możliwości dokonania zmian

-     przedstawia argumenty za genetyczną modyfikacją organizmów (GMO) i przeciw niej, uzasadnia swoją opinię, identyfikuje zagrożenia i zyski ze stosowania GMO

- projektuje i zestawia jadłospis zgodnie z zasadami dla określonej grupy ludzi (zwraca uwagę na młodzież w wieku licealnym)

Dział III.

 Klasyfikacja i charakterystyka diet.

 

-     potrafi klasyfikować diety lecznicze

-     potrafi wymienić potrawy dozwolone i zabronione przy danym schorzeniu

 

-     oblicza zawartości białka,

tłuszczu i węglowodanów w diecie

- zaplanować jadłospis dla osób z wybranym schorzeniem

 

-     omawia sposoby modyfikacji diet

-     wymienia i opisuje zasady przygotowywania posiłków ze

względu na uniknięcie zachorowań

 

- wymienia produkty dozwolone i zabronione w dietach układa prosty jadłospis dla wybranej diety

-     omawia na czym polegają zasady właściwego postępowania podczas sporządzania potraw, transportu, przechowywania potraw w celu maksymalnego ograniczenia strat składników pokarmowych,

jednocześnie zapobiegając

 

- potrafi zdefiniować i omówić

założenia diet: bogatoresztkowej, łatwo strawnej, z ograniczeniem substancji pobudzających wydzielanie soku żołądkowego, z ograniczeniem tłuszczu,

o zmienionej konsystencji, ubogo energetycznej, bogatobiałkowej, niskobiałkowej, o kontrolowanej zawartości kwasów tłuszczowych, z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów.

 

Dział IV.

Żywienie w chorobach wynikających z niedoboru składników pokarmowych

- zna nazwy chemiczne witamin

-     zna mikro i makroelementy

-     wie jakie ma znaczenie błonnik pokarmowy w diecie

 

- zna podział witamin na rozpuszczalne w wodzie i w tłuszczach oraz zna ich główne źródła w diecie

-     potrafi wymienić czynniki wpływające na przyswajalność składników mineralnych

-     wskazuje źródła błonnika

 

- potrafi wymienić czynniki wpływające na przyswajalność witamin

-     zna główne źródła w diecie składników mineralnych

-     dobiera produkty spożywcze zawierające określone składniki pokarmowe

 

- wie, jaką rolę pełnią witaminy  w organizmie człowieka oraz zna zalecany dzienny poziom spożycia

-     wie, jaką rolę pełnią składniki mineralne w organizmie człowieka oraz zna zalecany dzienny poziom spożycia

- zna skutki niedoboru witamin i objawy ich nadmiaru w organizmie

- umiejętnie dobiera produkty w zależności od choroby wynikającej z niedoboru składników pokarmowych

Dział V.

Żywienie w alergiach pokarmowych.

- zna pojęcia alergia, nietolerancja pokarmowa, alergeny

 

-     potrafi wymienić alergeny

 

- dobiera produkty do alergii pokarmowej (również przeciwwskazania)

 

-     zna zasady profilaktyki alergii pokarmowej

 

-     potrafi układać jadłospis dla osób

z wybraną alergią pokarmową

 

Dział VI.

Żywienie w zatruciach oraz chorobach przewodu pokarmowego.

- zna pojęcia:

Zatrucia grzybami. Zatrucia chemiczne. Zatrucia enterotoksynami bakteryjnymi

 

 - odczytuje tabele kaloryczne, rozpoznaje dane dla poszczególnych grup populacji

– wie jak przebiega:

żywienie w chorobie refluksowej,

żywienie w przepuklinie rozworu przełykowego, żywienie

w zapaleniu przełyku, żywienie w zapaleniu żołądka, żywienie w chorobach wrzodowych,

żywienie w biegunkach, żywienie w zaparciach, żywienie w chorobach trzustki, żywienie w chorobach wątroby

-     oblicza wartość energetyczną potraw, korzystając z tabel kalorycznych

 

-     potrafi ułożyć jadłospis dla osób z wybranym schorzeniem

 

Dział VII.

Żywienie w chorobach przemiany materii.

 

-     zna indeksy glikemiczne żywności

-    oblicza BMI

 

-     wymienia wymienniki

węglowodanowe i tłuszczowe

 

-     ustala wartość energetyczną diety w cukrzycy

 

-     planuje dietę cukrzycową

z wykorzystaniem wymienników

-     planuje dietę w dnie moczanowej

- układa przykładowe jadłospisy dla ludzi z wybranym schorzeniem.

Dział VIII.

Żywienie w chorobach układu krążenia i układu krwiotwórczego.

 

-     zna pojęcia: dobry i zły cholesterol

 

- opisuje i wyjaśnia problemy dotyczące

żywienia z jakimi boryka się współczesny świat

 

- identyfikuje problemy dotyczące żywienia na świecie, przedstawia genezę ich powstawania i analizuje przyczyny ich trwania

 

-     formułuje zasady profilaktyki cholesterolowej

-     formułuje zasady profilaktyki nadciśnieniowej

- układa jadłospis dla osób z wybranym schorzeniem

Dział IX.

Żywienie w chorobach układu moczowego.

 

-     odczytuje tabele przy układaniu jadłospisów – podstawowe parametry

 

- zna choroby układu moczowego

 - oblicza wartość energetyczną potraw, korzystając z tabel kalorycznych

-     zna zasady żywienia

w przewlekłej niewydolności nerek

-     zna zasady żywienia w zespole nerczycowym

-  zna zasady żywienia w kamicy nerkowej

-     projektuje i zestawia jadłospis zgodnie z zasadami dla osób z wybranym schorzeniem układu moczowego

 

Dział X.

Żywienie dzieci chorych.

 

- zna podstawowe pojęcia: otyłość; fenyloketonuria

- zna zasady profilaktyki celiakii

-     formułuje zasady profilaktyki otyłości

 

-     wie jak należy odżywiać dzieci w: chorobach przebiegających z gorączką, w biegunkach, w celiakii

 

 - układa jadłospis dla dzieci chorych

 

Opracował: Michał Grabarek