Wymagania edukacyjne do przedmiotu

Trening personalny

dla klasy II

na rok szkolny 2020/2021

 

Treści nauczania

Ocena

Dopuszczający

Dostateczny

Dobry

Bardzo dobry

Celujący

Dział I.

 

Organizacja pracy na lekcjach treningu personalnego, zasady BHP, program nauczania, system oceniania.

 

 

-  stosuje zasady BHP, zna wymagania i sposób oceniania stosowane przez nauczyciela

Dział II.

 

Trener personalny i aspekty prawne w zawodzie nauczyciela.

 zna i potrafi definiować osobę trenera personalnego, zna czynniki decydujące bycia fachowym trenerem,

zna cele jakimi kieruje się trener w pracy z klientem, zna zadania jakimi kieruje się trener w pracy z klientem,

potrafi przeprowadzić wywiad z klientem w celu poznania potrzeb i oczekiwań klienta, rozumie i rozróżnia pojęcia trener a trener personalny,

zna i rozumie na czym polega odpowiedzialność pracy trenera, zna przepisy prawne dotyczące ewentualnych roszczeń i odszkodowań jakie wnosi klient,

 

 

rozumie znaczenie trener personalny a trening personalny

Dział III.

 

Podstawy teoretyczne dotyczące anatomii i fizjologii wysiłku fizycznego.

- zna i potrafi opisać budowę układu

kostnego człowieka

- zna i potrafi opisać budowę układu

mięśniowego człowieka

- zna i rozumie czynniki sterowania

ruchem ciała człowieka

- zna i potrafi klasyfikować ruchy mięśni

(zginania, prostowania, przewodzenia i odwodzenia, odwracania i nawracania)

- zna kolejność spalania energii podczas

wysiłku fizycznego

- zna i potrafi klasyfikować wysiłek (aerobowy, anaerobowy, tlenowy i beztlenowy)

zna sposoby dostarczania energii

podczas i po treningu

- potrafi ocenić zmęczenie

- zna rolę wypoczynku i regeneracji po

wysiłku

- zna i potrafi określić sprawność

fizyczną klienta,

Dział IV.

 

Metody i zasady treningu indywidualnego.

- potrafi ocenić potrzeby klienta

- potrafi przygotować odpowiedni dobór ćwiczeń wzmacniających do potrzeb i oczekiwań klienta,

- potrafi realnie i fachowo ocenić szanse powodzenia współpracy

- potrafi ocenić progres kondycji klienta i zastosować inne obciążenia,

 - potrafi przygotować plan treningowy dla konkretnej osoby ( kolega, koleżanka z klasy)

Dział V.

 

Metody i zasady treningu zdrowotnego.

- potrafi ocenić potrzeby klienta,

- potrafi przygotować odpowiedni dobór ćwiczeń wzmacniających do potrzeb i oczekiwań klienta

 

 

 

- potrafi realnie i fachowo ocenić szanse powodzenia współpracy,

- potrafi ocenić progres kondycji klienta i zastosować inne obciążenia

- potrafi przygotować plan treningowy dla konkretnej osoby ( kolega, koleżanka z klasy)

Dział VI.

Metody i zasady treningu sportowego.

- potrafi ocenić potrzeby klienta

- potrafi przygotować odpowiedni dobór ćwiczeń wzmacniających do potrzeb i oczekiwań klienta

- potrafi realnie i fachowo ocenić

szanse powodzenia współpracy

- potrafi ocenić progres kondycji klienta i zastosować inne obciążenia

- potrafi przygotować plan treningowy dla konkretnej osoby (kolega, koleżanka z klasy)

Dział VII.

 

Metody i zasady treningu funkcjonalnego.

- potrafi ocenić potrzeby klienta

- potrafi przygotować odpowiedni dobór ćwiczeń wzmacniających do potrzeb i oczekiwań klienta

- potrafi realnie i fachowo ocenić

szanse powodzenia współpracy

- potrafi ocenić progres kondycji klienta i zastosować inne obciążenia

- potrafi przygotować plan treningowy dla konkretnej osoby ( kolega, koleżanka z klasy)

Dział VIII.

 

Podstawy praktyczne polegające na doborze ćwiczeń wzmacniających na

poszczególne partie ciała człowieka.

- potrafi wymienić ćwiczenia

-            potrafi wymienić i zastosować ćwiczenia

-            Wie na czym polegają ćwiczenia wzmacniające

- zna różnorodne formy ćwiczeń wzmacniających w zależności od możliwości lokalowych i sprzętowych ( crossfit, tabata, pilates)

- potrafi biegle zastosować, omówić ćwiczenia wzmacniające przy zastosowaniu różnych form ruchu

- zna, analizuje i potrafi wskazać ćwiczenia wzmacniające na poszczególny mięsień

Dział IX.

 

Odpoczynek i regeneracja.

- wie na czym polega regeneracja

- zna i rozumie znaczenie odpoczynku i

regeneracji po obciążeniu fizycznym

 - zna różne formy regeneracji i odpoczynku

- zna różne formy odpoczynku

- zna przygotować plan treningowy z zastosowanie regeneracji I odpoczynku

Dział X.

 

Stretching.

 

- wie co to jest stretching

- zna najważniejsze cele

- zadania i formy stretchingu

- rozumie znaczenie stretchingu przed i po treningu

- rozumie i dostrzega konieczność uświadamiania klientom potrzebę wykonania stretchingu

Dział XI.

 

Dieta.

- zna zadania racjonalnego odżywiania

- zna zasady piramidy żywieniowej

- potrafi wymienić składniki żywieniowe

zawarte w pożywieniu

- potrafi i zna zasady wykonania

płynów izotonicznych

- potrafi przygotować dietę dla

konkretnej osoby

 

 

Opracowała: Ewa Lambryczak