Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

2018/2019

Podstawa prawna:

Art. 44b ust 8. USTAWY  z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty zwana dalej ustawą. (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.). Pozostałe informacje o ocenianiu dla rodziców i uczniów, wymagane w/w ustawie znajdują się w § 38 – 50 statutu szkoły

L.p.

 

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

Wymagania edukacyjne

 

 

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych

 

 

 

Klasa I

 

 

Klasa II

 

Klasa III

 

 

podstawowy

 

 

rozszerzony

 

podstawowy

 

rozszerzony

 

podstawowy

 

rozszerzony

 

1.              

 

Język polski

1ab  otwórz

1c   otwórz

1de  otwórz

1f   otwórz

2ab  otwórz

2c   otwórz

2de  otwórz

2f  otwórz

3b otwórz

3c otwórz

3de otwórz

 

otwórz

 

2.              

 

Język angielski

 

1ab otwórz

1c otwórz

1de otwórz

1f otwórz

2ab otwórz

2c otwórz

2de otwórz

2f  otwórz

 

3b otwórz

3c otwórz

3de otwórz

 

otwórz

 

3.              

 

Język niemiecki

 

1ab otwórz

1c otwórz

1de otwórz

1f otwórz

2ab otwórz

2c otwórz

2de otwórz

2f otwórz

3b otwórz

3c otwórz

3de otwórz

 

otwórz

 

4.              

 

Język rosyjski

 

1ab otwórz

1c otwórz

1de otwórz

1f otwórz

2ab otwórz

2c otwórz

2de otwórz

2f otwórz

3b otwórz

 

3de otwórz

otwórz

 

5.              

 

Historia

 

1ab otwórz

1c otwórz

1de otwórz

1f otwórz

 

2ab otwórz

 

 

3b otwórz

 

3de otwórz

 

 

otwórz

 

6.              

 

Wiedza o społeczeństwie

 

1ab otwórz

1c otwórz

1de otwórz

1f otwórz

 

2b otwórz

 

2e otwórz

 

 

3e otwórz

 

 

otwórz

 

7.              

Wiedza o kulturze

otwórz

 

 

otwórz

 

8.              

Matematyka

otwórz

otwórz

otwórz

otwórz

 

9.              

Fizyka

otwórz

 

 

 

otwórz

 

10.          

Chemia

otwórz

 

2c otwórz

3c otwórz

otwórz

 

11.          

Biologia

otwórz

 

2de otwórz

3c otwórz

otwórz

 

12.          

Geografia

otwórz

 

2b 2de 2f otwórz

3de otwórz

otwórz

 

13.          

Podstawy przedsiębiorczości

otwórz

 

otwórz

 

14.          

Historia sztuki

otwórz

 

otwórz

 

15.          

Informatyka

otwórz

 

otwórz

 

16.          

Wychowanie fizyczne

otwórz

otwórz

 

17.          

Edukacja dla bezpieczeństwa

otwórz

 

 

otwórz

 

18.          

Statystyka w praktyce (U)

 

3b otwórz

3de otwórz

otwórz

 

19.          

Przyroda (U)

 

2de otwórz

3b otwórz

otwórz

 

20.          

 

Historia i społeczeństwo (U)

 

2ab otwórz

2c otwórz

2de otwórz

2f otwórz

 

 

 

otwórz

 

21.          

Podstawy pedagogiki (U)

 

2b otwórz

otwórz

 

22.          

Geograficzne atrakcje Polski (U)

 

2de otwórz

 

otwórz

 

23.          

Historyczne atrakcje Polski (U)

 

2e otwórz

 

 

24.          

Edukacja europejska (U)

2de otwórz

 

otwórz

 

otwórz

25.          

Elementy socjologii(U)

2b otwórz

 

otwórz

 

26.          

Podstawy dietetyki (U)

2df otwórz

 

otwórz

 

27.          

Trening personalny(U)

2df otwórz

 

otwórz

 

28.          

Elementy chemii żywności (U)

2f otwórz (zajęcia w przyszłym roku szkolnym)

 

otwórz

 

29.          

Lekcje rysunku i malarstwa (U)

otwórz

 

30.          

Elementy biofizyki (U)

3c  otwórz

otwórz

 

31.          

Religia

otwórz

otwórz

 

32.          

Etyka

otwórz

otwórz