Klasy na rok szkolny 2018/2019

ulotka_2str

 A– profil ARTE artystyczny klasy AB artystyczno-pedagogiczno-społecznej

 1. Przedmioty rozszerzone:
 • Historia sztuki

Kształtowanie zainteresowań i zdolności m.in. w zakresie:

 • znajomości stylów, kierunków i twórczości artystów,
 • znajomości terminologii sztuk pięknych,
 • umiejętności waloryzowania dzieł sztuki,
 • umiejętności dokonywania specjalistycznych opisów i analiz dzieł sztuki,
 • rozwijanie talentów plastycznych.

Stosowane formy zajęć:

 • lekcje multimedialne – filmy o sztuce i wirtualne wycieczki po muzeach,
 • zajęcia w Muzeum Narodowym, Muzeum Archeologicznym i Muzeum
 • Archidiecezjalnym,
 • wycieczki krajowe i zagraniczne powiązane ze zwiedzaniem zabytków,
 • projekty edukacyjne związane z ochroną dziedzictwa narodowego,
 • wykłady w Bibliotece Uniwersyteckiej o e-źródłach i zasobach bibliotecznych

w zakresie historii sztuki:

 • przygotowanie do udziału w Olimpiadzie Artystycznej (z historii sztuki) oraz w szkolnych i pozaszkolnych konkursach przedmiotowych,
 • organizowanie szkolnych wystaw prac plastycznych uczniów.
 • Język polski

Rozwijanie zainteresowań humanistycznych m.in. poprzez:

 • realizację przedmiotu język polski w zakresie rozszerzonym,
 • naukę z wykorzystaniem nowoczesnych technologii multimedialnych,
 • udział w realizacji projektów edukacyjnych, organizowanie sesji
 • polonistycznych,
 • korzystanie z oferty instytucji kulturalnych (kina, teatry, lekcje muzealne,
 • współpraca z bibliotekami, wykłady otwarte na poznańskich uczelniach),
 • możliwość prezentacji talentów recytatorskich, muzycznych i twórczych
 • w corocznym wieczorze poetyckim,
 • przygotowanie do udziału w szkolnych i pozaszkolnych konkursach związanych z przedmiotem.
 • Historia

W ramach zajęć oferujemy:

 • nauczanie historii w zakresie rozszerzonym,
 • rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego,
 • rzetelne przygotowanie do studiowania historii i dyscyplin pokrewnych,
 • wdrażanie do samodzielnej nauki,
 • nowoczesne nauczanie z wykorzystaniem multimediów,
 • wycieczki przedmiotowe,
 • udział w szkolnych i międzyszkolnych projektach edukacyjnych,
 • rozwijanie zainteresowań humanistycznych.
 1. Przedmioty uzupełniające:
 • Przyroda
 • Lekcje rysunku i malarstwa

W ramach zajęć oferujemy praktyczną naukę rysunku i malarstwa prowadzoną przez artystę malarza z wykształceniem pedagogicznym.

 1. Języki obce:
 • I język: angielski jako kontynuacja nauki z gimnazjum,
 • II język: niemiecki lub język rosyjski nauczany od podstaw.
 1. Kierunki studiów, do których przygotowuje profil to m. in.:
  • historia sztuki,
  • kulturoznawstwo,
  • zabytkoznawstwo,
  • ochrona dóbr kultury,
  • konserwacja zabytków,
  • architektura,
  • filologia polska i filologie obce,
  • historia,
  • archeologia
  • etnologia,
  • europeistyka,
  • prawo,
  • politologia,
  • kierunki artystyczne.

 

B – profil MENTOR pedagogiczno-społeczny klasy AB artystyczno-pedagogiczno-społecznej

 

Klasa dla osób zainteresowanych historią, polityką i problemami współczesnego świata.

Planujesz studiować np. socjologię lub pedagogikę? Twoim marzeniem jest praca w przedszkolu, a może studia na AWF? Ta oferta została przygotowana właśnie dla Ciebie!

 1. Przedmioty rozszerzone
 • Wiedza o społeczeństwie
  • zajęcia prowadzone przez doświadczonych nauczycieli posiadających uprawnienia egzaminatora maturalnego z historii i wiedzy o społeczeństwie,
  • nauczanie poprzez multimedia,
  • rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego,
  • przygotowanie do udziału w Olimpiadzie oraz w konkursach wiedzy,
  • organizowanie wycieczek edukacyjnych,
  • współpraca z Sądem Rejonowym w Poznaniu,
  • współpraca z Wydziałem Nauk Społecznych i Dziennikarstwa UAM,
  • udział w szkolnych i międzyszkolnych projektach edukacyjnych,
  • organizowanie i prowadzenie debat w klasie oraz na terenie szkoły,
  • spotkania ze studentami Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa,
  • spotkania z radnymi miasta Poznania oraz z przedstawicielami władzy centralnej.

JAK WYKORZYSTAMY iPady?

Będziemy:

 • organizować wywiady i sondy uliczne, tworząc własne bazy danych,
 • tworzyć spoty wyborcze,
 • utrwalać własne symulacje rozpraw sądowych,
 • tworzyć prezentacje i filmy,
 • pracować na plikach filmowych, dźwiękowych oraz danych z badania opinii publicznej.
 • Język polski

Rozwijanie zainteresowań humanistycznych m.in. poprzez:

 • nauczanie przez multimedia,
 • realizację zagadnień programowych oraz projektów edukacyjnych przy użyciu technologii mobilnej,
 • organizowanie sesji polonistycznych,
 • możliwość udziału w dodatkowych zajęciach z zakresu poezji, teatru, dziennikarstwa, filmu,
 • korzystanie z oferty instytucji kulturalnych (teatry, kino, lekcje muzealne, współpraca z bibliotekami, wykłady otwarte na poznańskich uczelniach),
 • możliwość prezentacji talentów recytatorskich, muzycznych i twórczych w corocznym Wieczorze poetyckim
 • przygotowanie do udziału w szkolnych i pozaszkolnych konkursach związanych z przedmiotem.

 

 • Historia

W ramach zajęć oferujemy:

 • nauczanie historii w zakresie rozszerzonym,
 • rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego,
 • rzetelne przygotowanie do studiowania historii i dyscyplin pokrewnych,
 • wdrażanie do samodzielnej nauki,
 • nowoczesne nauczanie z wykorzystaniem multimediów,
 • wycieczki przedmiotowe,
 • udział w szkolnych i międzyszkolnych projektach edukacyjnych,
 • rozwijanie zainteresowań humanistycznych.
 1. Przedmioty uzupełniające:
 • Przyroda
 • Elementy socjologii ( program autorski)
 • Podstawy pedagogiki (program autorski)
 1. Języki obce:
  • I język: angielski jako kontynuacja nauki z gimnazjum,
  • II język: niemiecki lub język rosyjski nauczany od podstaw.
 2. Kierunki studiów, do których przygotowuje profil, to m.in.:
  • kulturoznawstwo,
  • architektura,
  • filologia polska,
  • historia,
  • archeologia,
  • etnologia,
  • europeistyka,
  • prawo,
  • politologia,
  • dziennikarstwo,
  • administracja,
  • bezpieczeństwo narodowe,
  • zarządzanie państwem,
  • socjologia,
  • psychologia,
  • aktorstwo,
  • ekonomia,
  • geografia,
  • geodezja,
  • planowanie przestrzenne,
  • filozofia,
  • kierunki artystyczne na Akademii Sztuk Pięknych,

 

C – RATOWNIK ratownictwo medyczne

 1. Przedmioty rozszerzone:
 • Biologia:

Od wielu lat współpracujemy z organizacjami zajmującymi się edukacją prozdrowotną i proekologiczną np.: Drużyną Szpiku, Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Sanepidem, Polskim Towarzystwem Opieki Paliatywnej czy Polskim Czerwonym Krzyżem.

Oferujemy w ramach rozszerzonego programu biologii zajęcia terenowe w Ogrodzie Botanicznym, Palmiarni, Wielkopolskim Parku Narodowym, Poznańskich Ogrodach Zoologicznych, a także w poznańskich ośrodkach badawczych, wycieczki dydaktyczne i zajęcia edukacyjne w terenie.

Zapewniamy przygotowanie do konkursów i olimpiad przedmiotowych, organizowanie sesji naukowych pod kierunkiem nauczycieli, z udziałem przedstawicieli poznańskich ośrodków naukowych, udział w prelekcjach i warsztatach.

 • Chemia:

W ramach rozszerzonego programu chemii oferujemy między innym: naukę w pracowni chemicznej wyposażonej w sprzęt do prac laboratoryjnych, udział w warsztatach laboratoryjnych i wykładach organizowanych na terenie UAM i Politechniki Poznańskiej. Zapewniamy przygotowanie do konkursów przedmiotowych i olimpiad, organizowanie sesji przedmiotowych przygotowywanych przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli, z udziałem przedstawicieli poznańskich ośrodków naukowych. Oferujemy możliwość poszerzenia zainteresowań na kółku chemicznym.

 • Język angielski
 1. Przedmioty uzupełniające:
 • Ratownictwo medyczne (program autorski)

Zajęcia w ramach ratownictwa medycznego kierowane są do osób, które chcą pomagać innym oraz są zainteresowane zawodami związanymi ze służbami ratowniczymi, medycznymi, pożarniczymi.

W ramach zajęć uczniowie zdobywać będą wiedzę oraz umiejętności  z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Oferujemy zajęcia szkoleniowe i ćwiczenia oraz spotkania ze specjalistami w zakresie zdrowia.

 • Język angielski w zawodach medycznych (program autorski)
 • Historia i społeczeństwo.
 1. Języki obce
 • I język – angielski jako kontynuacja nauki z gimnazjum
 • II język – niemiecki lub język rosyjski jako drugi język nauczany od podstaw
 1. Kierunki studiów, do których przygotowujemy to m. in.:
  • ratownictwo medyczne,
  • biologia,
  • stomatologia,
  • chemia,
  • medycyna,
  • farmacja
  • weterynaria,
  • biotechnologia,
  • kosmetologia,
  • ochrona środowiska,
  • technologia żywności,
  • towaroznawstwo,
  • biotechnologia,
  • kierunki rolnicze: agrobiologia, agrochemia,
  • audiofonologia,
  • bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczne,
  • bioinformatyka, bezpieczeństwo żywności,
  • inne kierunki, m.in. na Akademii Wychowania Fizycznego.

 

D – GLOBTROTER dziennikarstwo i turystyka – profil klasy 1DE

 

 1. Przedmioty rozszerzone:
 • Geografia
 • Język angielski
 • Wiedza o społeczeństwie
 1. Przedmioty uzupełniające:
 • Historia i społeczeństwo
 • Edukacja europejska

Edukacja europejska – zajęcia poświęcone powstaniu i funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jej współpracy z innymi krajami, charakterystyce państw europejskich wzbogacone warsztatami europejskimi przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej (program autorski)

 • Elementy dziennikarstwa (program autorski)
 • Geograficzne atrakcje Polski (program autorski)
 1. Języki obce:
  • I język: angielski jako kontynuacja nauki z gimnazjum,
  • II język: niemiecki lub język rosyjski nauczany od podstaw.
 2. Kierunki studiów, do których przygotowuje profil to m. in.:
  • Wychowanie Fizyczne
  • Sport
  • Dietetyka
  • Animacje Sportowe Osób 50 plus
  • Turystyka
  • Geografia
  • Geodezja
  • Kartografia
  • Ekonomia
  • Dziennikarstwo
  • Socjologia

 

E FIT – dietetyczna – profil klasy 1DE

 1. Przedmioty rozszerzone:
 • Geografia
 • Język angielski
 • Biologia
 1. Przedmioty uzupełniające:
 • Historia i społeczeństwo
 • Podstawy dietetyki (program autorski)

Kształtowanie zainteresowań i zdolności m.in. w zakresie:

 • Podstawowe zagadnienia związane z żywieniem człowieka
 • Znaczenie żywienia w sporcie
 • Energia a wydolność organizmu ludzkiego
 • Przed, podczas i po treningu
 • Piramida zdrowego żywienia
 • Suplementacja zdrowego człowieka
 • Żywienie w treningach i podczas zawodów
 • Utrata masy ciała
 • Przyrost masy ciała
 • Przepisy

Stosowane formy zajęć:

 • Lekcje multimedialne: filmy i prezentacje realizujące zagadnienia związane z dietetyką
 • Wdrażanie do samodzielnej nauki
 • Przewidziane konferencje tematyczne związane z zagadnieniem żywienia człowieka
 • Zajęcia praktyczne: przygotowywanie podstawowych potraw
 • Możliwy udział w Międzynarodowych Targach Poznańskich: targi gastronomiczne i sportowe
 • Rozwijanie indywidualnych zainteresowań
 • Trener personalny (program autorski)

Kształtowanie zainteresowań i zdolności m. in. w zakresie:

 • Trening indywidualny
 • Trening zdrowotny
 • Trening sportowy
 • Trening oparty na funkcjonalnym ruchu
 • Hartowanie kondycji, wzmocnienie mięśni oraz kształtowanie atletycznej sylwetki
 • Diagnostyka funkcjonalna
 • Indywidualny dobór środków treningowych
 • Właściwy odpoczynek i regeneracja
 • Indywidualny dobór ćwiczeń rozciągających mięśnie

Stosowane formy zajęć:

 • Lekcje multimedialne – filmy i prezentacje realizujące zagadnienia związane z treningiem
 • Warsztaty z wykorzystaniem poznanych elementów treningu
 • Konferencje tematyczne
 • Zajęcia praktyczne
 1. Języki obce:
  • I język: angielski jako kontynuacja nauki z gimnazjum,
  • II język: niemiecki lub język rosyjski nauczany od podstaw.
 2. Kierunki studiów, do których przygotowuje profil to m. in.:
  • Wychowanie Fizyczne
  • Sport
  • Dietetyka
  • Animacje Sportowe Osób 50 plus
  • Turystyka
  • Geografia

 Tutaj zobaczysz opis szkoły