Klasy na rok szkolny 2021/2022

Opis szkoły:

 1. Położenie Szkoła jest położona w dolnym tarasie Rataj, tuż nad Wartą, w zacisznym miejscu. Lekcje odbywają się w godz. 8:00 – 16:20 (bez zmianowości).
 2. Kadra pedagogiczna: 48 nauczycieli, w tym 23 dyplomowanych. Wielu nauczycieli posiada dodatkowe kwalifikacje i kompetencje,
 3. Języki obce
  •  I – angielski
  • II -niemiecki jako kontynuacja nauki z gimnazjum; język rosyjski oraz język hiszpański nauczany od podstaw. Lekcje języków obcych są prowadzone w oddziałach l.
  • dodatkowe możliwości w ramach nauczania języków obcych: – poszerzenie wiedzy z zakresu kultury, geografii i historii krajów anglojęzycznych oraz krajów należących do Unii Europejskiej, – przygotowanie do konkursów językowych, – wymiana międzynarodowa uczniów w programie Erasmus+ oraz współpraca ze szkołą niemiecką z Wuppertal
  • współpraca z Konsulatem Federacji Rosyjskiej w Poznaniu
  • udział w wystawach i imprezach przybliżających kulturę Rosji i Ukrainy
  • sesje naukowe poświęcone historii i geografii Rosji i Ukrainy
 4. Baza i wyposażenie: –
  • 20 sal ogólnodostępnych
  • Sala konferencyjna
  • 3 pracownie przedmiotowe (biologia, chemia, fizyka) – sala gimnastyczna – boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią –
  • pracownia komputerowa
  • pracownia językowa
  • pracownia mobilna 1: 15 laptopów
  • pracownia mobilna 2 (32 iPady).
  • pracownia mobilna 3 (25 tabletów Android)
  • 7 tablic interaktywnych
  • 4 monitory interaktywne
  • komputer w każdej sali z dostępem do Internetu (do dyspozycji nauczyciela)
  • biblioteka z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej na 4 stanowiska komputerowe
  • projektor multimedialny w każdej sali
 5. Technologie stosowane w szkole:
  • bezprzewodowy dostęp do Internetu w całej szkole dla nauczycieli i uczniów –
  • bezprzewodowe projekcje z tabletu
  • dziennik elektroniczny
  • nowoczesna strona internetowa (http://czternastelo.pl) dostosowana do urządzeń mobilnych
  • Facebook https://www.facebook.com/14LOPOZNAN/
  • Instagram
 6. Opieka nad uczniami: uczniowie w trakcie pobytu w szkole mogą korzystać z pomocy pedagoga i pielęgniarki.
 7. Najważniejsze projekty edukacyjne realizowane w szkole:
  • Erasmus +
  • MEMORAMUS – coroczne wyjazdy na Marsz Pamięci do Katynia
  • Dzień Przedsiębiorczości
  • Filmoteka Szkolna
  • Akademia Filmowa Multikina
  • Bieg Kobie: Zawsze Pier(ws)i
  • Poznaj Poznań
  • Rowerem po Poznaniu
  • Innowacje pedagogiczne realizowane w roku szkolnym 2020/21: Analiza i omówienie problematyki wybranych lektur metodą procesu grupowego.
  • EkoCzternastka
  • Rozmowa z Mistrzem
 8. Współpraca z uczelniami:
  • Akademia Wychowania Fizycznego
  • Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza: Wydział Historii, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydział Filologii Polskiej-
  • Uniwersytet Przyrodniczy: Wydział Ekonomiczno-Społeczny; Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
  • Uniwersytet Artystyczny
 9. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym
  • z Radą Osiedla Rataje
  • z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego
  • wolontariat sportowy EKIDEN
  • z Przedszkolem nr
  • z Klubem Seniora „Promień”
  • współpraca z Drużyną Szpiku.

1A KLASA DWUPROFILOWA 

KLASA JĘZYKOWO-ARTYSTYCZNAARTEKLASA JĘZYKOWO-DZIENNIKARSKAREPORTER
PRZEDMIOTY PROFILOWE
język polski – 24 godzinyhistoria sztuki – 8 godzinjęzyk hiszpański – 14 godzinjęzyk angielski – 12 godzinjęzyk polski – 24 godzinywiedza o społeczeństwie – 10 godzinjęzyk angielski – 14 godzinjęzyk niemiecki – 12 godzin
Lubisz malować i rysować? Interesujesz się sztuką? Pragniesz być na bieżąco z aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi? Chcesz poznawać zabytki naszego miasta i okolic? Pasjonuje Cię historia sztuki i twórczość wybitnych światowych artystów. Chciałbyś  przygotować się do matury z historii sztuki? Wybierz klasę Arte! Pomyśl, że możesz zbliżyć się do niezwykłego świata  sztuki, ucząc się jednocześnie języka hiszpańskiego w trybie rozszerzonym… To wszystko w pakiecie u nas, w XIV LO! Jesteśmy jednym z nielicznych liceów w Poznaniu, w którym uczniowie mogą uczyć się tego przedmiotu w ramach lekcji, a nie na kółku zainteresowań.Drugim rozszerzonym przedmiotem jest język polski. Będziesz miał okazję poszerzyć swoją wiedzę o literaturze, języku, filmie – w ramach Akademii Filmowej, uczestniczyć w uniwersyteckich wykładach oraz przekonać się, jak znajomość historii sztuki pomaga zrozumieć arcydzieła literackie. Chcesz mieć możliwość wyboru dwóch języków obcych na maturze? Chcesz rozwijać umiejętność sprawnego posługiwania się tym językiem, korzystając z dostępu do multimediów i bogatej oferty edukacyjnej (doświadczona, zaangażowana kadra, warsztaty językowe, projekty międzynarodowe)? Ta klasa jest dla Ciebie! Interesujesz się  tym, co dzieje się we współczesnym świecie? Masz w sobie dociekliwość i zacięcie dziennikarskie? Przedmioty humanistyczne to Twój żywioł?   Zapraszamy do klasy Reporter!            W ramach rozszerzonych zajęć z WOS -u  będziesz miał możliwość rozmawiać z interesującymi ludźmi, uczestniczyć w debatach, dyskusjach, udzielać się w wolontariacie. Nauczysz się analizować i wykorzystywać źródła niezbędne w pracy reportera.  Rozszerzone lekcje języka polskiego pozwolą ci perfekcyjnie opanować polszczyznę, która dla dziennikarza jest podstawowym narzędziem pracy. Będziesz miał również okazję zgłębić arcydzieła literatury.  Kontynuacja dwóch języków obcych – angielskiego i niemieckiego – umożliwi ci sprawną komunikację również poza granicami Polski. Będziesz mógł swobodnie uczestniczyć w wydarzeniach międzynarodowych interesujących z punktu widzenia dziennikarza.Swoje językowe umiejętności pogłębisz między innymi w sali multimedialnej, słuchając żywego języka, tłumacząc aktualne teksty z gazet i internetu. Będziesz mógł poczuć się jak reporter podczas koncertu, wysłannik na Oscarach, Berlinale czy dziennikarz na meczu piłki nożnej. To wszystko przeżyjesz podczas lekcji języków obcych.

Klasa 1B DWUPROFILOWA

KLASA EKONOMICZNA BIZNESKLASA INFORMATYCZNA INFORMATYK
matematyka – 22 godziny
geografia – 11 godzin
język angielski – 19 godzin
matematyka – 22 godziny
informatyka – 10 godzin
język angielski – 19 godzin
Jeśli chcesz poznać i zrozumieć, jak liczby rządzą światem, cechuje Cię postawa przedsiębiorcza, interesują Cię ekonomiczne problemy współczesnego świata, masz predyspozycje kierownicze i organizacyjne –  wybierz klasę Biznes. Jeśli chcesz czynnie uczestniczyć w rewolucji informatycznej, współtworzyć cyfrowy świat obrazów (Grafika 2D i 3D) i algorytmów, biegle posługiwać się różnymi językami programowania (HTML, CSS, JS, Python, C++) oraz korzystać z bogatej bazy sprzętowej w pracowniach informatycznych (terminale, PC do konfiguracji, Ipady, drukarka 3D) –  wybierz klasę Informatyk.

Nauka języka angielskiego w zakresie rozszerzonym z wykorzystaniem  nowoczesnych multimediów i pracowni językowej ułatwi Ci posługiwanie się językami programowania, korzystanie z fachowej literatury anglojęzycznej oraz podjęcie dalszej nauki i pracy w firmach międzynarodowych.

Wybór tej klasy umożliwi Ci uczestnictwo w licznych konkursach matematycznych, geograficznych, ekonomicznych i językowych, a także branie udziału między innymi w: Olimpiadzie Matematycznej, Olimpiadzie Geograficznej, Olimpiadzie Przedsiębiorczości, Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiadzie Języka Angielskiego, Olimpiadzie LangTECH.

Swoją wiedzę będziesz rozwijać w zakresie logiki, statystyki i prawdopodobieństwa przez świat gier logicznych, takich  jak brydż i szachy. 

Jako absolwent tej klasy będziesz miał możliwość wyboru różnych kierunków studiów, takich jak matematyka, geografia, ekonomia, geodezja i kartografia, inżynieria środowiska, informatyka, robotyka, górnictwo, geologia, gospodarka przestrzenna, marketing i zarządzanie itp.

Klasa 1C Biologiczno-chemiczna MEDYK

biologia – 15 godzin

chemia – 15 godzin

  Jeżeli pasjonujesz się biologią i chemią, to klasa MEDYK jest idealną propozycją dla Ciebie.

 Te dwa przedmioty są ściśle ze sobą związane i na poziomie molekularnym trudno powiedzieć, gdzie kończy się biologia, a zaczyna chemia i na odwrót.  Wiek XX był wiekiem fizyki, a XXI będzie wiekiem biologii.

  Wybierając klasę MEDYK, będziesz mógł uczestniczyć w wykładach i zajęciach laboratoryjnych na poznańskich uczelniach (UAM, UP, PP). Weźmiesz udział w realizacji badawczych projektów chemicznych, zajęciach terenowych, lekcjach w Palmiarni, Ogrodzie Botanicznym i w Wielkopolskim Parku Narodowym. Będziesz mógł zdobywać umiejętności z zakresu pomocy medycznej w ramach współpracy z Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.

Dodatkowym atutem jest nauka przedmiotu język angielski w zawodach medycznych, dzięki któremu poznasz specjalistyczne słownictwo i nabierzesz umiejętności posługiwania się nim w pracy zawodowej. Nauka w klasie MEDYK i zdawanie biologii i chemii na egzaminie maturalnym da Tobie olbrzymie perspektywy (o wiele większe niż zdawanie innych przedmiotów) – uzyskasz możliwość wyboru kierunku studiów na praktycznie wszystkich uczelniach. Nauka rozszerzonych przedmiotów w MEDYKU wymaga zaangażowania i systematycznej pracy, ale szybko przekonasz się, że daje to mnóstwo satysfakcji, zadowolenia i korzyści. Ze strony nauczycieli zawsze będziesz mógł liczyć na daleko idącą pomoc i rozwijanie pasji związanych z biologią i  chemią.

KLASA 1D DIETETYCZNA FIT

biologia – 10 godzin

geografia – 10 godzin

język angielski -18 godzin

przedmioty uzupełniające:

trening personalny z elementami dietetyki – 2 godziny

elementy chemii w żywności – 2 godziny

Jeśli ważny jest dla Ciebie zdrowy styl życia i wiążesz z tym swoją karierę, to klasa Dietetyczna FIT jest dla Ciebie! 

Weźmiesz udział w warsztatach, wykładach i pokazach (Dni Turystyki, FitExpo, Tour Salon) oraz wyjazdach zagranicznych (Erasmus+). Będziesz współorganizatorem zawodów sportowych, dzięki czemu poznasz środowisko profesjonalistów. Zabierzemy Cię do doskonale wyposażonych pracowni udostępnionych przez Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

Dodatkowym atutem tej klasy są przedmioty uzupełniające: trening personalny z elementami dietetyki oraz elementy chemii w żywności, które pomogą Ci zdobyć specjalistyczną wiedzę. Dowiesz się, jak korzystać z profesjonalnego sprzętu do pomiaru składu masy ciała, który pozwala analizować i planować aktywność fizyczną. Testy wysiłkowe i wydolnościowe oraz opracowanie diety dla specyficznych jednostek chorobowych, pomogą zrozumieć pracę trenera, którym w przyszłości możesz zostać.

*** (Absolwenci klasy FIT mogą kontynuować naukę na kierunkach studiów, gdzie wymagana jest matura z biologii i geografii, np.: kosmetologia, technologia żywności,  dietetyka, turystyka i rekreacja, wychowanie fizyczne, fizjoterapia. Rozszerzony język angielski otwiera drogę na większość kierunków studiów i jest dodatkowym atutem w poszukiwaniu pracy zarówno w kraju, jak i za granicą. W ramach zajęć z rozszerzonego języka angielskiego gwarantujemy Tobie swobodę językową w zakresie rozumienia oraz tworzenia wypowiedzi na temat zdrowia, stylu życia, aktywności fizycznej i turystyki, a także przygotowanie do konkursów językowych, realizację edukacyjnych projektów unijnych oraz wycieczki zagraniczne. Ponadto znajomość zagadnień z dietetyki, biologii czy treningu personalnego zwiększa Twoje szanse zatrudnienia w branży fitness, dietetycznej czy spożywczej. 

Oddział przygotowawczy

W roku 2020/2021 w naszym liceum utworzymy oddział przygotowawczy dla uczniów przybywających z zagranicy:

 1. Nauka w klasie trwa rok (okres ten może zostać skrócony lub wydłużony).
 2. Maksymalna liczba uczniów w klasie – 15 osób.
 3. Uczniowie obcojęzyczni uczestniczą w:
  • lekcjach języka polskiego jako obcego (kurs intensywny)
  • lekcjach przedmiotowych
  • zajęciach z zakresu kultury polskiej.
 4. Nauka w oddziale przygotowawczym zapewni:
  • szybkie opanowanie języka polskiego w stopniu komunikacyjnym – B1)
  • integrację z polskimi uczniami
  • poznanie polskiej szkoły
  • przygotowanie do kontynuacji regularnej nauki w szkole.
 5. Oferujemy:
  • zajęcia pozalekcyjne: wycieczki, lekcje muzealne, zajęcia w kinie, teatrze, operze
  • uczestnictwo w projektach międzynarodowych, m. in ERASMUS+
  • profesjonalnie wyposażone pracownie: chemiczną i biologiczną
  • pracownie komputerowe, tablice multimedialne, komputery, tablety w salach lekcyjnych
  • zajęcia dodatkowe – każdy znajdzie coś dla siebie
  • tutoring – każdy z uczniów obcojęzycznych ma swojego opiekuna w postaci ucznia z klasy polskojęzycznej
  • wsparcie dla rodziców
  • współpraca z Fundacją Migrant info Point (pomoc dla cudzoziemców w Polsce)
 6. Rekrutacja:
  1. złożenie podania o przyjęcie, dokumentów do oddziału w sekretariacie szkoły
  1. przyjęcie ucznia do oddziału przygotowawczego odbywa się na podstawie decyzji Dyrektora szkoły.

Добро пожаловать в Hашей Школе в Познани!

B 2020/2021 году в нашем лицее открывается отделeние для иностранцев.

 1. Учёба в классе длится один год (период может быть сокращен или продлён )
 2. Mаксимальное колличество учеников в классе -15 человек
 3. Ученики иностранцы учавствуют в :
  • уроках польского языка как иностранного (курс интенсивный)
  • общих предметах
  • занятиях из области польской культуры
 4. Учёба в подготовительном отделении  включает:
  • изучение польского языка на уровне В1
  • общение с польскими учениками
  • знакомство с полькой школой и системой образования в Польше
  • подготовка к предстоящему обучению в данной школе
 5. Mы предлагаем:
  • внеклассные мероприятия: Международные проэкты ERASMUS+, экскурсии, мастер классы в музеях, кино и театре
  • профессиональные оборудованние кабинетов
  • планшеты в библиотеке
  • спортзал
  • дополнительные занятия: (каждый найдет что то для себя)
  • tutoring – каждый ученик – инистранец имеет   своего опекуна, польского ученика
  • поддержка педагога, классного руководителя, учителей
  • сотрудничество с ВУЗами
  • встречи с интересными людьми
  • сотрудничество с фондом Migrant Info Point (поддержка иностранцев в Польше)
 6. Hабор
  • подать заявление, документы в секретариате школы
  • прием ученика в подготовителное отделение осуществляется на основании решения Директора школы