Klasy na rok szkolny 2017/2018

Opis klas 2017-18

Slajd2

A – PROFIL ARTYSTYCZNY ARTE

 1. Przedmioty rozszerzone:

1)       Historia sztuki

Kształtowanie zainteresowań i zdolności m.in. w zakresie:

–   znajomości stylów, kierunków i twórczości artystów,

–   znajomości terminologii sztuk pięknych,

–   umiejętności waloryzowania dzieł sztuki,

–   umiejętności dokonywania specjalistycznych opisów i analiz dzieł sztuki,

–    rozwijanie talentów plastycznych.

Stosowane formy zajęć:

–    lekcje multimedialne – filmy o sztuce i wirtualne wycieczki po muzeach,

–    zajęcia w Muzeum Narodowym, Muzeum Archeologicznym i Muzeum Archidiecezjalnym,

–    wycieczki krajowe i zagraniczne powiązane ze zwiedzaniem zabytków,

–    projekty edukacyjne związane z ochroną dziedzictwa narodowego,

–    wykłady w Bibliotece Uniwersyteckiej o e-źródłach i zasobach bibliotecznych w zakresie historii sztuki:

–     przygotowanie do udziału w Olimpiadzie Artystycznej (z historii sztuki) oraz w szkolnych i pozaszkolnych konkursach przedmiotowych,

–     organizowanie szkolnych wystaw prac plastycznych uczniów.

2)       Język polski

Rozwijanie zainteresowań humanistycznych m.in. poprzez:

–     realizację przedmiotu język polski w zakresie rozszerzonym,

–     naukę z wykorzystaniem nowoczesnych technologii multimedialnych,

–     udział w realizacji projektów edukacyjnych, organizowanie sesji polonistycznych,

–     korzystanie z oferty instytucji kulturalnych (kina, teatry, lekcje muzealne,

–      współpraca z bibliotekami, wykłady otwarte na poznańskich uczelniach),

–      możliwość prezentacji talentów recytatorskich, muzycznych i twórczy w corocznym wieczorze poetyckim,

–      przygotowanie do udziału w szkolnych i pozaszkolnych konkursach związanych z przedmiotem.

3)       Historia

W ramach zajęć oferujemy:

–      nauczanie historii w zakresie rozszerzonym,

–      rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego,

–      rzetelne przygotowanie do studiowania historii i dyscyplin pokrewnych,

–      wdrażanie do samodzielnej nauki,

–      nowoczesne nauczanie z wykorzystaniem multimediów,

–      wycieczki przedmiotowe,

–      udział w szkolnych i międzyszkolnych projektach edukacyjnych,

–      rozwijanie zainteresowań humanistycznych.

 1. Przedmioty uzupełniające:

1)       Przyroda

2)       Zajęcia dodatkowe z rysunku i malarstwa

W ramach zajęć oferujemy praktyczną naukę rysunku i malarstwa prowadzoną przez artystę malarza z wykształceniem pedagogicznym.

 1. Języki obce:

1)       I język: angielski jako kontynuacja nauki z gimnazjum,

2)       II język: niemiecki lub język rosyjski nauczany od podstaw.

 1. Kierunki studiów, do których przygotowuje profil to m. in.:

–   historia sztuki,

–    kulturoznawstwo,

–    zabytkoznawstwo,

–    ochrona dóbr kultury,

–    konserwacja zabytków,

–    architektura,

–    filologia polska i filologie obce,

–    historia,

–     archeologia

–     etnologia,

–     europeistyka,

–     prawo,

–     politologia,

–      kierunki artystyczne.

 

B – PROFIL SPOŁECZNO–PEDAGOGICZNY MENTOR

Klasa dla osób zainteresowanych historią, polityką i problemami współczesnego świata.

Planujesz studiować np. socjologię lub pedagogikę? Twoim marzeniem jest praca w przedszkolu, a może studia na AWF? Ta oferta została przygotowana właśnie dla Ciebie! 🙂

 1. Przedmioty rozszerzone

1)      Wiedza o społeczeństwie

–    zajęcia prowadzone przez doświadczonych nauczycieli posiadających uprawnienia egzaminatora maturalnego  z historii i wiedzy o społeczeństwie,

–    nauczanie poprzez multimedia,

–    rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego,

–    przygotowanie do udziału w Olimpiadzie oraz w konkursach wiedzy,

–    organizowanie wycieczek edukacyjnych,

–    współpraca z Sądem Rejonowym w Poznaniu,

–     współpraca z Wydziałem Nauk Społecznych i Dziennikarstwa UAM,

–     udział w szkolnych i międzyszkolnych projektach edukacyjnych,

–     organizowanie i prowadzenie debat w klasie oraz na terenie szkoły,

–     spotkania ze studentami Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa,

–    spotkania z radnymi miasta Poznania oraz z przedstawicielami władzy centralnej.

JAK WYKORZYSTAMY iPady?

Będziemy:

–    organizować wywiady i sondy uliczne, tworząc własne bazy danych,

–     tworzyć spoty wyborcze,

–     utrwalać własne symulacje rozpraw sądowych,

–     tworzyć prezentacje i filmy,

–     pracować na plikach filmowych, dźwiękowych oraz danych z badania opinii publicznej.

2)      Język polski

Rozwijanie zainteresowań humanistycznych m.in. poprzez:

–    nauczanie przez multimedia,

–    realizację zagadnień programowych oraz projektów edukacyjnych przy użyciu technologii mobilnej,

–    organizowanie sesji polonistycznych,

–    możliwość udziału w dodatkowych zajęciach z zakresu poezji, teatru, dziennikarstwa, filmu,

–     korzystanie z oferty instytucji kulturalnych (teatry, kino, lekcje muzealne, współpraca z bibliotekami, wykłady otwarte na poznańskich uczelniach),

–     możliwość prezentacji talentów recytatorskich, muzycznych i twórczych w corocznym Wieczorze poetyckim

–     przygotowanie do udziału w szkolnych i pozaszkolnych konkursach związanych z przedmiotem.

3)      Geografia

–     rozwijanie zainteresowań przemianami społeczno-gospodarczymi zachodzącymi we współczesnym świecie

–    współpraca z Wydziałem Nauk Geograficznych UAM – udział w wykładach

–   udział w  zajęciach  terenowych i pracach  badawczych

–   wykorzystanie multimediów w nauczaniu

–    udział w projektach edukacyjnych

–     przygotowanie do konkursów szkolnych i międzyszkolnych oraz olimpiady przedmiotowej

–     udział w wycieczkach przedmiotowych i krajoznawczych

 1. Przedmioty uzupełniające:

1)      Przyroda

2)      Elementy socjologii ( program autorski)

3)      Podstawy pedagogiki (program autorski)

 1. Języki obce:

–    I język: angielski jako kontynuacja nauki z gimnazjum,

–    II język: niemiecki lub język rosyjski nauczany od podstaw.

 1. Kierunki studiów, do których przygotowuje profil, to m.in.:

–    kulturoznawstwo,

–    architektura,

–    filologia polska,

–    historia,

–     archeologia,

–     etnologia,

–     europeistyka,

–     prawo,

–     politologia,

–     dziennikarstwo,

–     administracja,

–      bezpieczeństwo narodowe,

–      zarządzanie państwem,

–      socjologia,

–      psychologia,

–      aktorstwo,

–      ekonomia,

–      geografia,

–       geologia,

–       geodezja,

–       planowanie przestrzenne,

–       filozofia,

–        kierunki artystyczne na Akademii Sztuk Pięknych,

–        inne.


1 C – BOLOGICZNO-CHEMICZNA ERKA

 1. Przedmioty rozszerzone:

1)      Biologia:

Od wielu lat współpracujemy z organizacjami zajmującymi się edukacją prozdrowotną i proekologiczną np.: Drużyną Szpiku, Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Sanepidem, Polskim Towarzystwem Opieki Paliatywnej czy Polskim Czerwonym Krzyżem.

Oferujemy w ramach rozszerzonego programu biologii zajęcia terenowe w Ogrodzie Botanicznym, Palmiarni, Wielkopolskim Parku Narodowym, Poznańskich Ogrodach Zoologicznych, a także w poznańskich ośrodkach badawczych, wycieczki dydaktyczne i zajęcia edukacyjne w terenie.

Zapewniamy przygotowanie do konkursów i olimpiad przedmiotowych, organizowanie sesji naukowych pod kierunkiem nauczycieli, z udziałem przedstawicieli poznańskich ośrodków naukowych, udział w prelekcjach i warsztatach.

2)      Chemia:

W ramach rozszerzonego programu chemii oferujemy między innym: naukę w pracowni chemicznej wyposażonej w sprzęt do prac laboratoryjnych, udział w warsztatach laboratoryjnych i wykładach organizowanych na terenie UAM i Politechniki Poznańskiej. Zapewniamy przygotowanie do konkursów przedmiotowych i olimpiad, organizowanie sesji przedmiotowych przygotowywanych przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli, z udziałem przedstawicieli poznańskich ośrodków naukowych. Oferujemy możliwość poszerzenia zainteresowań na kółku chemicznym.

2. Przedmioty uzupełniające:

1)      Ratownictwo medyczne (program autorski)

Zajęcia w ramach ratownictwa medycznego kierowane są do osób, które chcą pomagać innym oraz są zainteresowane zawodami związanymi ze służbami ratowniczymi, medycznymi, pożarniczymi.

W ramach zajęć uczniowie zdobywać będą wiedzę oraz umiejętności  z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Oferujemy zajęcia szkoleniowe i ćwiczenia oraz spotkania ze specjalistami w zakresie zdrowia.

2)      Język angielski w biologii i chemii (program autorski)

3)      Historia i społeczeństwo.

3. Języki obce

1)      I język – angielski jako kontynuacja nauki z gimnazjum

2)      II język  – niemiecki lub język rosyjski jako drugi język nauczany od podstaw

4. Kierunki studiów, do których przygotowujemy to m. in.:

–    ratownictwo medyczne,

–     biologia,

–     stomatologia,

–     chemia,

–      medycyna,

–      farmacja

–       weterynaria,

–       biotechnologia,

–       kosmetologia,

–       ochrona środowiska,

–       technologia żywności,

–       towaroznawstwo,

–       biotechnologia,

–       kierunki rolnicze: agrobiologia, agrochemia,

–       audiofonologia,

–       bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczne,

–        bioinformatyka, bezpieczeństwo żywności,

–        inne kierunki, m.in. na Akademii Wychowania Fizycznego.

 

1DE DIETETYCZNO-TURYSTYCZNA

1 D PRFIL DIETETYCZNY GLOBTROTER

 1. Przedmioty rozszerzone:

1)      Geografia

2)      Język angielski

3)      Biologia

 1. Przedmioty uzupełniające:

1)      Historia i społeczeństwo

1)      Podstawy dietetyki (program autorski)

Kształtowanie zainteresowań i zdolności m.in. w zakresie:

–    Podstawowe zagadnienia związane z żywieniem człowieka

–    Znaczenie żywienia w sporcie

–     Energia a wydolność organizmu ludzkiego

–     Przed, podczas i po treningu

–     Piramida zdrowego żywienia

–      Suplementacja zdrowego człowieka

–      Żywienie w treningach i podczas zawodów

–      Utrata masy ciała

–       Przyrost masy ciała

–       Przepisy

Stosowane formy zajęć:

–     Lekcje multimedialne: filmy i prezentacje realizujące zagadnienia związane z dietetyką

–     Wdrażanie do samodzielnej nauki

–      Przewidziane konferencje tematyczne związane z zagadnieniem żywienia człowieka

–      Zajęcia praktyczne: przygotowywanie podstawowych potraw

–      Możliwy udział w Międzynarodowych Targach Poznańskich: targi gastronomiczne i sportowe

–      Rozwijanie indywidualnych zainteresowań

2)      Trener personalny (program autorski)

Kształtowanie zainteresowań i zdolności m. in. w zakresie:

–     Trening indywidualny

–      Trening zdrowotny

–      Trening sportowy

–      Trening oparty na funkcjonalnym ruchu

–      Hartowanie kondycji, wzmacnianie mięśni oraz kształtowanie atletycznej sylwetki

–      Diagnostyka funkcjonalna

–      Indywidualny dobór środków treningowych

–      Właściwy odpoczynek i regeneracja

–       Indywidualny dobór ćwiczeń rozciągających mięśnie

Stosowane formy zajęć:

–        Lekcje multimedialne – filmy i prezentacje realizujące zagadnienia związane z treningiem

–        Warsztaty z  wykorzystaniem poznanych elementów treningu

–         Konferencje tematyczne

–         Zajęcia praktyczne

 1. Języki obce:

–      I język:  angielski jako kontynuacja nauki z gimnazjum,

–       II język: niemiecki lub język rosyjski nauczany od podstaw.

 1. Kierunki studiów, do których przygotowuje profil to m. in.:

–   Wychowanie Fizyczne

–    Sport

–    Dietetyka

–    Animacje Sportowe Osób 50 plus

–    Turystyka

 

1 E PROFIL TURYSTYCZNY GLOBTROTER

 1. Przedmioty rozszerzone:

1)      Geografia

2)      Język angielski

3)      Wiedza o społeczeństwie

2. Przedmioty uzupełniające:

1)      Historia i społeczeństwo

2)      Edukacja europejska

Edukacja europejska – zajęcia poświęcone powstaniu i funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jej współpracy z innymi krajami, charakterystyce państw europejskich wzbogacone warsztatami europejskimi przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej (program autorski)

3)      Historyczne atrakcje Polski (program autorski)

4)      Geograficzne atrakcje Polski (program autorski)

3. Języki obce:

–   I język:  angielski jako kontynuacja nauki z gimnazjum,

–    II język: niemiecki lub język rosyjski nauczany od podstaw.

4. Kierunki studiów, do których przygotowuje profil to m. in.:

–    Wychowanie Fizyczne

–    Sport

–    Dietetyka

–    Animacje Sportowe Osób 50 plus

–     Turystyka

1 F  DIETETYCZNA

 1. Przedmioty rozszerzone:

1)      Geografia

2)      Język angielski

3)      Biologia

 1. Przedmioty uzupełniające:

1)      Historia i społeczeństwo

1)      Podstawy dietetyki (program autorski)

Kształtowanie zainteresowań i zdolności m.in. w zakresie:

–    Podstawowe zagadnienia związane z żywieniem człowieka

–    Znaczenie żywienia w sporcie

–     Energia a wydolność organizmu ludzkiego

–     Przed, podczas i po treningu

–     Piramida zdrowego żywienia

–      Suplementacja zdrowego człowieka

–      Żywienie w treningach i podczas zawodów

–      Utrata masy ciała

–       Przyrost masy ciała

–       Przepisy

Stosowane formy zajęć:

–     Lekcje multimedialne: filmy i prezentacje realizujące zagadnienia związane z dietetyką

–     Wdrażanie do samodzielnej nauki

–      Przewidziane konferencje tematyczne związane z zagadnieniem żywienia człowieka

–      Zajęcia praktyczne: przygotowywanie podstawowych potraw

–      Możliwy udział w Międzynarodowych Targach Poznańskich: targi gastronomiczne i sportowe

–      Rozwijanie indywidualnych zainteresowań

2)      Trener personalny (program autorski)

Kształtowanie zainteresowań i zdolności m. in. w zakresie:

–     Trening indywidualny

–      Trening zdrowotny

–      Trening sportowy

–      Trening oparty na funkcjonalnym ruchu

–      Hartowanie kondycji, wzmacnianie mięśni oraz kształtowanie atletycznej sylwetki

–      Diagnostyka funkcjonalna

–      Indywidualny dobór środków treningowych

–      Właściwy odpoczynek i regeneracja

–       Indywidualny dobór ćwiczeń rozciągających mięśnie

Stosowane formy zajęć:

–        Lekcje multimedialne – filmy i prezentacje realizujące zagadnienia związane z treningiem

–        Warsztaty z  wykorzystaniem poznanych elementów treningu

–         Konferencje tematyczne

–         Zajęcia praktyczne

 1. Języki obce:

–      I język:  angielski jako kontynuacja nauki z gimnazjum,

–       II język: niemiecki lub język rosyjski nauczany od podstaw.

 1. Kierunki studiów, do których przygotowuje profil to m. in.:

–   Wychowanie Fizyczne

–    Sport

–    Dietetyka

–    Animacje Sportowe Osób 50 plus

–    Turystyka