Klasy na rok szkolny 2019/2020

Slajd2_3_lata

G_1A–MENTOR pedagogiczno-społeczny klasy A pedagogiczno-społecznej

Klasa dla osób zainteresowanych literaturą, historią, polityką i problemami współczesnego świata.

Planujesz studiować np.:

 socjologię, psychologię, prawo, historię, lub pedagogikę? Twoim marzeniem jest praca w przedszkolu, a może studia na AWF? Ta oferta została przygotowana właśnie dla Ciebie!

 1. Przedmioty rozszerzone
 • Język polski

Rozwijanie zainteresowań humanistycznych m.in. poprzez:

 • nauczanie przez multimedia,
 • realizację zagadnień programowych oraz projektów edukacyjnych przy użyciu technologii mobilnej,
 • organizowanie sesji polonistycznych,
 • możliwość udziału w dodatkowych zajęciach z zakresu poezji, teatru, dziennikarstwa, filmu,
 • korzystanie z oferty instytucji kulturalnych (teatry, kino, lekcje muzealne, współpraca z bibliotekami, wykłady otwarte na poznańskich uczelniach),
 • możliwość prezentacji talentów recytatorskich, muzycznych i twórczych w corocznym Wieczorze poetyckim
 • przygotowanie do udziału w szkolnych i pozaszkolnych konkursach związanych z przedmiotem.
  • Wiedza o społeczeństwie

    Poszerzysz swoją wiedzę poprzez:

 • zajęcia prowadzone przez doświadczonych nauczycieli posiadających uprawnienia egzaminatora maturalnego z historii i wiedzy o społeczeństwie,
 • nauczanie poprzez multimedia,
 • rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego,
 • przygotowanie do udziału w Olimpiadzie oraz w konkursach wiedzy,
 • organizowanie wycieczek edukacyjnych,
 • współpraca z Sądem Rejonowym w Poznaniu,
 • współpraca z Wydziałem Nauk Społecznych i Dziennikarstwa UAM,
 • udział w szkolnych i międzyszkolnych projektach edukacyjnych,
 • organizowanie i prowadzenie debat w klasie oraz na terenie szkoły,
 • spotkania ze studentami Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa,
 • spotkania z radnymi miasta Poznania oraz z przedstawicielami władzy
 • Historia

W ramach zajęć oferujemy:

 • nauczanie historii w zakresie rozszerzonym,
 • rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego,
 • rzetelne przygotowanie do studiowania historii i dyscyplin pokrewnych,
 • wdrażanie do samodzielnej nauki,
 • nowoczesne nauczanie z wykorzystaniem multimediów,
 • wycieczki przedmiotowe,
 • udział w szkolnych i międzyszkolnych projektach edukacyjnych,
 • rozwijanie zainteresowań humanistycznych. centralnej.
 • Przygotowanie do udziału w konkursach regionalnych i olimpiadach tematycznych

JAK WYKORZYSTAMY iPady?

Będziemy:

 • organizować wywiady i sondy uliczne, tworząc własne bazy danych,
 • tworzyć ankiety,
 • utrwalać własne symulacje rozpraw sądowych,
 • tworzyć prezentacje, plakaty i filmy,
 • pracować na plikach filmowych, dźwiękowych oraz danych z badania opinii publicznej.
 1. Przedmioty uzupełniające:
 • Elementy socjologii ( program autorski)
 • Podstawy pedagogiki (program autorski)
 1. Języki obce:
 • I język: angielski jako kontynuacja nauki z gimnazjum,
 • II język: niemiecki lub język rosyjski nauczany od podstaw.
 1. Kierunki studiów, do których przygotowuje profil, to m.in.:
 • pedagogika
 • socjologia
 • psychologia
 • historia,
 • archeologia,
 • prawo
 • europeistyka,
 • politologia,
 • dziennikarstwo,
 • administracja,
 • socjologia,
 • kulturoznawstwo

 

G_1B REPORTER – dziennikarstwo i turystyka

 1. Przedmioty rozszerzone:
 • Geografia

 w ramach zajęć oferujemy:

 • rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego,
 • przygotowanie do studiowania geografii i dyscyplin pokrewnych,
 • wdrażanie do samodzielnej nauki,
 • nowoczesne nauczanie z wykorzystaniem multimediów,
 • wycieczki przedmiotowe,
 • udział w szkolnych i międzyszkolnych projektach edukacyjnych,
 • rozwijanie zainteresowań geograficznych,
 • udział w wykładach organizowanych na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM
 • Język angielski
 • Wiedza o społeczeństwie
 • zajęcia prowadzone przez doświadczonych nauczycieli posiadających uprawnienia egzaminatora maturalnego z historii i wiedzy o społeczeństwie,
 • nauczanie poprzez multimedia,
 • rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego,
 • przygotowanie do udziału w Olimpiadzie oraz w konkursach wiedzy,
 • organizowanie wycieczek edukacyjnych,
 • współpraca z Sądem Rejonowym w Poznaniu,
 • współpraca z Wydziałem Nauk Społecznych i Dziennikarstwa UAM,
 • udział w szkolnych i międzyszkolnych projektach edukacyjnych,
 • organizowanie i prowadzenie debat w klasie oraz na terenie szkoły,
 • spotkania ze studentami Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa,
 • spotkania z radnymi miasta Poznania oraz z przedstawicielami władzy centralnej.
 1. Przedmioty uzupełniające:
 • Historia i społeczeństwo
 • Edukacja europejska (program autorski) – zajęcia poświęcone powstaniu i funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jej współpracy z innymi krajami, charakterystyce państw europejskich wzbogacone warsztatami europejskimi przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej (program autorski)
 • Turystyczne atrakcje Polski (program autorski) – zajęcia składające się z dwóch bloków tematycznych: historycznych i geograficznych atrakcji Polski. Są one poświęcone poznaniu najważniejszych i najbardziej znanych obiektów turystycznych w Polsce ale także zapoznające z podstawami turystyki, organizacją imprez turystycznych i praca przewodnika turystycznego. W zakresie realizacji tego przedmiotu współpracujemy z Wydziałem Turystyki Wiejskiej Uniwersytetu Przyrodniczego
 • Elementy dziennikarstwa (program autorski) – zajęcia rozwijające umiejętności literackie uczniów
 1. Języki obce:
  • I język: angielski w zakresie rozszerzonym jako kontynuacja nauki z gimnazjum,
  • II język: niemiecki lub język rosyjski nauczany od podstaw.
 2. Kierunki studiów, do których przygotowuje profil to m. in.:
  • Wychowanie Fizyczne
  • Sport
  • Animacje Sportowe Osób 50 plus
  • Turystyka
  • Geografia
  • Geodezja
  • Kartografia
  • Ekonomia
  • Dziennikarstwo
  • Socjologia

 

G_1C Ratownictwo medyczne RATOWNIK

 1. Przedmioty rozszerzone:
 • Biologia:

Od wielu lat współpracujemy z organizacjami zajmującymi się edukacją prozdrowotną i proekologiczną, np.: Drużyną Szpiku, Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Sanepidem, Polskim Towarzystwem Opieki Paliatywnej czy Polskim Czerwonym Krzyżem.

Oferujemy w ramach rozszerzonego programu biologii zajęcia terenowe w Ogrodzie Botanicznym, Palmiarni, Wielkopolskim Parku Narodowym, Poznańskich Ogrodach Zoologicznych, a także w poznańskich ośrodkach badawczych, wycieczki dydaktyczne i zajęcia edukacyjne w terenie.

Zapewniamy przygotowanie do konkursów i olimpiad przedmiotowych, organizowanie sesji naukowych pod kierunkiem nauczycieli – z udziałem przedstawicieli poznańskich ośrodków naukowych, udział w prelekcjach i warsztatach.

 • Chemia:

W ramach rozszerzonego programu chemii oferujemy między innym: naukę w pracowni chemicznej wyposażonej w sprzęt do prac laboratoryjnych, udział w warsztatach laboratoryjnych i wykładach organizowanych na terenie UAM i Politechniki Poznańskiej. Zapewniamy przygotowanie do konkursów przedmiotowych i olimpiad, organizowanie sesji przedmiotowych przygotowywanych przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli – z udziałem przedstawicieli poznańskich ośrodków naukowych. Oferujemy możliwość poszerzenia zainteresowań na kółku chemicznym.

 • Język angielski
 1. Przedmioty uzupełniające:
 • Ratownictwo medyczne (program autorski)

Zajęcia w ramach ratownictwa medycznego kierowane są do osób, które chcą pomagać innym oraz są zainteresowane zawodami związanymi ze służbami ratowniczymi, medycznymi, pożarniczymi.

W ramach zajęć uczniowie zdobywać będą wiedzę oraz umiejętności  z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Oferujemy zajęcia szkoleniowe i ćwiczenia oraz spotkania ze specjalistami w zakresie zdrowia.

 • Język angielski w zawodach medycznych (program autorski)
 • Historia i społeczeństwo.
 1. Języki obce
 • I język – angielski jako kontynuacja nauki z gimnazjum
 • II język – niemiecki lub język rosyjski jako drugi język nauczany od podstaw
 1. Kierunki studiów, do których przygotowujemy to m. in.:
 • ratownictwo medyczne
 • biologia
 • stomatologia
 • chemia
 • medycyna
  • farmacja
  • weterynaria,
  • biotechnologia,
  • kosmetologia,
  • ochrona środowiska,
  • technologia żywności,
  • towaroznawstwo,
  • biotechnologia,
  • kierunki rolnicze: agrobiologia, agrochemia,
  • audiofonologia,
  • bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczne,
  • bioinformatyka, bezpieczeństwo żywności,
  • inne kierunki, m.in. na Akademii Wychowania Fizycznego.

 

G_1D Dietetyczna FIT

 1. Przedmioty rozszerzone:
 • Geografia
 • Język angielski
 • Biologia
 1. Przedmioty uzupełniające:
 • Historia i społeczeństwo
 • Podstawy dietetyki (program autorski)

Kształtowanie zainteresowań i zdolności m.in. w zakresie:

 • podstawowe zagadnienia związane z żywieniem człowieka
 • znaczenie żywienia w sporcie
 • energia a wydolność organizmu ludzkiego
 • przed, podczas i po treningu
 • piramida zdrowego żywienia
 • suplementacja zdrowego człowieka
 • żywienie w treningach i podczas zawodów
 • utrata i przyrost masy ciała
 • przepisy

Stosowane formy zajęć:

 • lekcje multimedialne: filmy i prezentacje realizujące zagadnienia związane z dietetyką
 • wdrażanie do samodzielnej nauki
 • przewidziane konferencje tematyczne związane z zagadnieniem żywienia człowieka
 • zajęcia praktyczne: przygotowywanie podstawowych potraw
 • możliwy udział w Międzynarodowych Targach Poznańskich: targi gastronomiczne i sportowe
 • rozwijanie indywidualnych zainteresowań

 

 • Trening personalny (program autorski)

Kształtowanie zainteresowań i zdolności m. in. w zakresie:

 • trening indywidualny
 • trening zdrowotny
 • trening sportowy
 • trening oparty na funkcjonalnym ruchu
 • hartowanie kondycji, wzmocnienie mięśni oraz kształtowanie atletycznej sylwetki
 • diagnostyka funkcjonalna
 • indywidualny dobór środków treningowych
 • właściwy odpoczynek i regeneracja
 • indywidualny dobór ćwiczeń rozciągających mięśnie

Stosowane formy zajęć:

 • lekcje multimedialne – filmy i prezentacje realizujące zagadnienia związane z treningiem
 • warsztaty z wykorzystaniem poznanych elementów treningu
 • konferencje tematyczne
 • zajęcia praktyczne
 1. Języki obce:
 • I język: angielski jako kontynuacja nauki z gimnazjum,
 • II język: niemiecki lub język rosyjski nauczany od podstaw.
 1. Kierunki studiów, do których przygotowuje profil to m. in.:
 • wychowanie fizyczne
 • sport
 • dietetyka
 • technologia żywności i żywienia człowieka
 • animacje Sportowe Osób 50 plus
 • turystyka
 • turystyka i rekreacja
 • geografia

 

G_1E – Politechniczna INŻYNIER

 1. Przedmioty rozszerzone:
 • Matematyka:
 • Fizyka:
 • Informatyka:
 1. Przedmioty uzupełniające:
 • Historia i społeczeństwo
 1. Języki obce
 • I język – angielski jako kontynuacja nauki z gimnazjum
 • II język – niemiecki lub rosyjski jako drugi język nauczany od podstaw
 1. Kierunki studiów, do których przygotowuje to między innymi:
 • informatyka
 • fizyka
 • matematyka
 • ekonometria
 • kierunki politechniczne

 

Slajd2_4_lata

P_1A – Klasa humanistyczna PRAWNIK

Klasa objęta patronatem Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

 1. Przedmioty rozszerzone:
 • Język polski

Kształtowanie zainteresowań i zdolności m.in. w zakresie:

 • znajomości historii literatury i kultury,
 • znajomości współczesnych trendów literackich,
 • umiejętności waloryzowania dzieł literackich,,
 • znajomości procesów historycznych i społecznych
 • Wiedza o społeczeństwie
  • zajęcia prowadzone przez doświadczonych nauczycieli posiadających uprawnienia egzaminatora maturalnego z historii i wiedzy o społeczeństwie,
  • nauczanie poprzez multimedia,
  • rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego,
  • przygotowanie do udziału w konkursach wiedzy,
  • organizowanie wycieczek edukacyjnych,
  • współpraca z Wydziałem Nauk Społecznych i Dziennikarstwa UAM,
  • udział w szkolnych i międzyszkolnych projektach edukacyjnych,
  • organizowanie i prowadzenie debat w klasie oraz na terenie szkoły,
  • spotkania ze studentami Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa,
  • spotkania z radnymi miasta Poznania oraz z przedstawicielami władzy centralnej.

Rozwijanie zainteresowań humanistycznych m.in. poprzez:

 • realizację przedmiotu język polski w zakresie rozszerzonym,
 • udział we wszystkich formach współpracy z wydziałem filologii polskiej i klasycznej,
 • naukę z wykorzystaniem nowoczesnych technologii multimedialnych,
 • udział w realizacji projektów edukacyjnych, organizowanie sesji
 • polonistycznych,
 • korzystanie z oferty instytucji kulturalnych,
 • udział w zajęciach AKADEMII FILMOWEJ,
 • współpraca z bibliotekami,
 • możliwość prezentacji talentów recytatorskich, muzycznych i twórczych
 • możliwość udziału w w corocznym wieczorze poetyckim,
 • przygotowanie do udziału w szkolnych i pozaszkolnych konkursach związanych z przedmiotem.
 • Historia

W ramach zajęć oferujemy:

 • nauczanie historii w zakresie rozszerzonym,
 • rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego,
 • rzetelne przygotowanie do studiowania historii i dyscyplin pokrewnych,
 • wdrażanie do samodzielnej nauki,
 • nowoczesne nauczanie z wykorzystaniem multimediów,
 • wycieczki przedmiotowe,
 • udział w szkolnych i międzyszkolnych projektach edukacyjnych,
 • rozwijanie zainteresowań humanistycznych.
 1. Języki obce:
 • I język: angielski jako kontynuacja nauki z gimnazjum,
 • II język: niemiecki lub język rosyjski nauczany od podstaw.
 1. Kierunki studiów, do których przygotowuje profil to m. in.:
  • Filologia polska,
  • kulturoznawstwo,
  • dziennikarstwo,
  • historia,
  • filologie obce,
  • europeistyka,
  • prawo,
  • politologia,

 

P_1B POLIGLOTA – językowa

Twoją pasją są języki obce? Chcesz się ich uczyć w zakresie rozszerzonym? Marzysz o studiowaniu np. filologii angielskiej lub germańskiej? Lubisz podróżować i nawiązywać nowe przyjaźnie? Ta oferta została przygotowana właśnie dla ciebie!

 1. Przedmioty rozszerzone:
  1. Język angielski

2.  Język niemiecki

Rozwijanie zainteresowań językowych m.in. poprzez:

 • realizację przedmiotów język angielski i język niemiecki w zakresie rozszerzonym
 • naukę z wykorzystaniem nowoczesnych technologii multimedialnych
 • możliwość wzięcia udziału w wymianach międzyszkolnych organizowanych przez szkołę w ramach programu Erasmus+ oraz współpracy z liceum w Niemczech w Wuppertalu
 • udział w realizacji projektów edukacyjnych
 • współpraca z Biblioteką Austriacką
 • przygotowanie do udziału w Olimpiadzie oraz szkolnych i międzyszkolnych konkursach językowych
 • udział w corocznym Dniu Międzynarodowym i Dniu Języków Obcych
 • przygotowanie do udziału w szkolnych i pozaszkolnych konkursach związanych z przedmiotem
 • udział w wycieczkach zagranicznych organizowanych przez szkołę, m.in. do Londynu i Berlina

 

3. Wiedza o społeczeństwie:

 • zajęcia prowadzone przez doświadczonych nauczycieli posiadających uprawnienia egzaminatora maturalnego z historii i wiedzy o społeczeństwie
 • nauczanie poprzez multimedia
 • rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego
 • przygotowanie do udziału w Olimpiadzie oraz w konkursach wiedzy
 • organizowanie wycieczek edukacyjnych
 • współpraca z Sądem Rejonowym w Poznaniu
 • współpraca z Wydziałem Nauk Społecznych i Dziennikarstwa UAM
 • udział w szkolnych i międzyszkolnych projektach edukacyjnych
 • organizowanie i prowadzenie debat w klasie oraz na terenie szkoły
 • spotkania ze studentami Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa
 • spotkania z radnymi miasta Poznania oraz z przedstawicielami władzy centralnej
 1. W ramach zajęć oferujemy:
 • nauczanie języka angielskiego, niemieckiego i wos w zakresie rozszerzonym
 • rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego
 • rzetelne przygotowanie do studiowania filologii angielskiej, germańskiej, europeistyki, lingwistyki stosowanej oraz wszystkich innych kierunków niejęzykowych, tak by języki były Twoją mocną stroną
 • nowoczesne nauczanie z wykorzystaniem multimediów
 • wycieczki przedmiotowe
 • udział w szkolnych i międzyszkolnych projektach edukacyjnych

rozwijanie zainteresowań językowych

 1. Bierzemy udział w projektach międzynarodowych:
 • Program europejski Erasmus+ umożliwiający udział w wymianie uczniów z kilku krajów
 • Wymiana międzyszkolna z liceum w Niemczech (Wuppertal)
 1. Dlaczego klasa językowa?
 • Ponieważ proponujemy ci nowoczesne i efektywne metody nauczania
 • Będziesz uczestniczył w atrakcyjnych lekcjach z wykorzystaniem TIK: Ipadów, aplikacji do nauki języka oraz filmów
 • Na zajęciach języka obcego kładziemy nacisk na konwersację
 • W krótkim czasie dostrzeżesz wzrost własnych umiejętności językowych
 • Dobrze przygotujemy cię do matury, również na poziomie rozszerzonym
 • Podróżując będziesz szlifować oraz wykorzystasz swoje umiejętności językowe
 • Nawiążesz kontakty zagraniczne i nowe przyjaźnie

 

P_1C – biologiczno chemiczna MEDYK

 1. Przedmioty rozszerzone:
 • Biologia:

Od wielu lat współpracujemy z organizacjami zajmującymi się edukacją prozdrowotną i proekologiczną np.: Drużyną Szpiku, Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Sanepidem, Polskim Towarzystwem Opieki Paliatywnej czy Polskim Czerwonym Krzyżem.

Oferujemy w ramach rozszerzonego programu biologii zajęcia terenowe w Ogrodzie Botanicznym, Palmiarni, Wielkopolskim Parku Narodowym, Poznańskich Ogrodach Zoologicznych, a także w poznańskich ośrodkach badawczych, wycieczki dydaktyczne i zajęcia edukacyjne w terenie.

Zapewniamy przygotowanie do konkursów i olimpiad przedmiotowych, organizowanie sesji naukowych pod kierunkiem nauczycieli, z udziałem przedstawicieli poznańskich ośrodków naukowych, udział w prelekcjach i warsztatach.

 • Chemia:

W ramach rozszerzonego programu chemii oferujemy między innym: naukę w sali chemicznej wyposażonej w odczynniki i sprzęt do prac laboratoryjnych, udział w warsztatach i wykładach organizowanych na terenie UAM, Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego. 

Zapewniamy przygotowanie do konkursów przedmiotowych, oferujemy organizowanie sesji przedmiotowych przygotowywanych przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli, z udziałem przedstawicieli poznańskich ośrodków naukowych. Oferujemy możliwość poszerzenia zainteresowań na kółku chemicznym.

 1. Języki obce:
 • I język: angielski jako kontynuacja nauki z gimnazjum,
 • II język: niemiecki lub język rosyjski nauczany od podstaw.
 1. Kierunki studiów, do których przygotowujemy to m. in.:
  • ratownictwo medyczne,
  • stomatologia,
  • farmacja,
  • medycyna,
  • pielęgniarstwo,
  • biologia,
  • chemia,
  • weterynaria,
  • biotechnologia,
  • kosmetologia,
  • ochrona środowiska,
  • technologia żywności,
  • technologia chemiczna,
  • inżynieria chemiczna,
  • inżynieria farmaceutyczna
  • towaroznawstwo,
  • kierunki rolnicze,
  • bioinformatyka,
  • inne kierunki, m.in. na Akademii Wychowania Fizycznego.

 

P_1D Dietetyczna FIT

 1. Przedmioty rozszerzone:
 • Geografia
 • Biologia
 • Język angielski
 1. Przedmioty uzupełniające:
 1. Trening personalny z elementami dietetyki (program autorski)
 2. Elementy chemii żywności (program autorski)
 1. Kształtowanie zainteresowań i zdolności w zakresie takich zagadnień jak:
 • znaczenie żywienia w sporcie
 • energia a wydolność organizmu ludzkiego przed, podczas i po treningu
 • piramida zdrowego żywienia
 • suplementacja zdrowego człowieka
 • żywienie w treningach i podczas zawodów
 • utrata i przyrost masy ciała
 • przepisy
 • trening indywidualny
 • trening zdrowotny
 • trening sportowy
 • trening oparty na funkcjonalnym ruchu
 • hartowanie kondycji, wzmocnienie mięśni oraz kształtowanie atletycznej sylwetki
 • diagnostyka funkcjonalna
 • indywidualny dobór środków treningowych
 • właściwy odpoczynek i regeneracja
 • indywidualny dobór ćwiczeń rozciągających mięśnie
 • podstawowe zagadnienia związane z chemią żywności – składniki żywności i ich wpływ na organizm
 • wykrywanie składników żywności
 1. Stosowane formy zajęć:
 • lekcje multimedialne: filmy i prezentacje realizujące zagadnienia związane z dietetyką
 • wdrażanie do samodzielnej nauki
 • konferencje tematyczne związane z zagadnieniem żywienia człowieka
 • zajęcia praktyczne: przygotowywanie podstawowych potraw
 • możliwy udział w Międzynarodowych Targach Poznańskich: targi gastronomiczne i sportowe
 • rozwijanie indywidualnych zainteresowań
 • lekcje multimedialne – filmy i prezentacje realizujące zagadnienia związane z treningiem
 • warsztaty z wykorzystaniem poznanych elementów treningu
 • konferencje tematyczne
 • zajęcia praktyczne
 1. Języki obce:
  • I język: angielski jako kontynuacja nauki z gimnazjum (przedmiot rozszerzony)
  • II język: niemiecki lub język rosyjski nauczany od podstaw.
 2. Kierunki studiów, do których przygotowuje profil, to m. in.:
 • wychowanie fizyczne
 • sport
 • dietetyka
 • animacje sportowe osób 50 plus
 • turystyka
 • turystyka i rekreacja
 • geografia

 

P_1E Przyrodnicza – OMNIBUS

                Klasa „Omnibus” przeznaczona jest dla uczniów zainteresowanych  naukami przyrodniczymi i matematycznymi , ale także  nauką  języka obcego. Przedmioty realizowane w tej klasie na poziomie rozszerzonym oferują absolwentom szeroki wachlarz wyboru przyszłych kierunków studiów.

 1. Przedmioty rozszerzone
 • GEOGRAFIA

W ramach zajęć oferujemy:

– rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego

– wycieczki przedmiotowe

– wycieczki krajoznawczo –turystyczne

– nowoczesne nauczanie z wykorzystaniem multimediów

– udział w szkolnych i międzyszkolnych projektach edukacyjnych

– rozwijanie zainteresowań geograficznych

– udział w wykładach organizowanych na Wydziale Nauk Geograficznych

   i Geologicznych UAM

-udział w warsztatach organizowanych przez pracowników wyższych uczelni

 • MATEMATYKA

–  solidne przygotowanie do egzaminu maturalnego

– udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych

– rozwijanie zainteresowań matematycznych

– udział w wykładach organizowanych Wydziale Matematyki i Informatyki UAM

– nauczanie z wykorzystaniem multimediów

-uruchomienie zajęć wyrównawczych z matematyki ( w ramach potrzeb)

 

 • JĘZYK ANGIELSKI

– rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego

– nauczanie przez multimedia

– przygotowanie do udziału w Olimpiadzie oraz konkursach wiedzy

– udział w wycieczkach edukacyjnych

-udział w projektach edukacyjnych

– możliwość udziału w wymianach międzynarodowych

 

 1. Języki obce:
 • Język angielski w zakresie rozszerzonym jako kontynuacja nauki z gimnazjum
 • Język niemiecki lub język rosyjski nauczany od podstaw
 1. Kierunki studiów, do których przygotowuje klasa o tym profilu:
 • Geografia
 • Turystyka i Rekreacja
 • Geodezja i Kartografia
 • Geologia

 

 • Handel Zagraniczny
 • Ochrona Środowiskowa
 • Matematyka
 • Matematyka w Technice
 • Budownictwo
 • Archeologia
 • Architektura Krajobrazu
 • Ekonomia
 • Finanse i Bankowość
 • Inżynieria Środowiska
 • Mechanika i Budowa Maszyn
 • Filologia Angielska
 • Stosunki Międzynarodowe

Matematyka i geografia często pojawiają się jako przedmioty rekrutacyjne na kierunkach wielu uczelni, takich, jak: uniwersytety przyrodnicze, uniwersytety ekonomiczne, politechniki i inne, stąd możliwości wyboru przyszłego kierunku studiów są bardzo duże. Wymienione wyżej kierunki studiów są jedynie propozycjami spośród wielu innych.

 

 

P_1F INFORMATYK, informatyczna, klasa F

 

 1. Przedmioty rozszerzone:
 • Matematyka:
 • Fizyka:
 • Informatyka:
 1. Przedmioty uzupełniające:
 • brak
 1. Języki obce
 • I język – angielski jako kontynuacja nauki z gimnazjum
 • II język – niemiecki lub rosyjski jako drugi język nauczany od podstaw
 1. Kierunki studiów, do których przygotowuje to między innymi:
 • informatyka
 • fizyka
 • matematyka
 • ekonometria
 • kierunki politechniczne

 

Opis szkoły 2019/2020

 1. Położenie

Szkoła jest położona w dolnym tarasie Rataj, tuż nad Wartą, w zacisznym miejscu. Lekcje odbywają się w godz. 8:00 – 16:20 (bez zmianowości). Do szkoły można wygodnie dojechać tramwajami: 4, 12, 13, 27 oraz autobusami: 74 i 84.

 1. Kadra pedagogiczna:

31 nauczycieli, w tym 23 dyplomowanych.  Wielu nauczycieli posiada dodatkowe kwalifikacje i kompetencje, m. in. w zakresie stosowania technologii mobilnych w nauczaniu.

 1. Języki obce

Możliwości wyboru języka:

 • I – angielski
 • II – niemiecki jako kontynuacja nauki z gimnazjum, język rosyjski nauczany od podstaw

Lekcje języków obcych są prowadzone w oddziałach lub grupach międzyoddziałowych.

Dodatkowe możliwości w ramach nauczania języków obcych:

 • poszerzenie wiedzy z zakresu kultury, geografii i historii krajów anglojęzycznych oraz krajów należących do Unii Europejskiej,
 • przygotowanie do konkursów językowych,
 • wymiana międzynarodowa uczniów w programie Erasmus+ oraz współpraca ze szkołą niemiecką z Landau,
 • warsztaty z przedsiębiorczości w klasie trzeciej, prowadzone przez studentów zagranicznych skupionych w międzynarodowej organizacji AIESEC,
 • kontakty z biblioteką British Council w Poznaniu.

W ramach zajęć z j. niemieckiego proponujemy:

 • poszerzenie wiedzy na temat krajów niemieckiego obszaru językowego oraz wybitnych postaci ze świata nauki,
 • przygotowanie do konkursów językowych szkolnych i pozaszkolnych,
 • aktywną współpracę z Austriackim Ośrodkiem Kultury przy UAM (udział w warsztatach, wykładach, spotkaniach z przedstawicielami świata kultury i sztuki Austrii oraz w projekcjach filmów w niemieckiej wersji językowej)
 • kontakty z Czytelnią Niemiecką przy UAM
 • przygotowywanie sesji oraz imprez szkolnych propagujących język niemiecki,
 • wycieczki kształcące do Niemiec,
 • zajęcia z wykorzystaniem technologii informacyjnej.

W ramach zajęć z j. rosyjskiego proponujemy:

– elementy języka menedżersko-handlowego,

 • współpracę z Konsulatem Federacji Rosyjskiej w Poznaniu,
 • udział w wystawach i imprezach przybliżających kulturę Rosji,
 • sesje naukowe poświęcone historii i geografii Rosji oraz związkom Polski i Rosji,
 • wycieczki turystyczne do Rosji, na Białoruś.
 1. Baza i wyposażenie:
 • 20 sal ogólnodostępnych
 • 3 pracownie przedmiotowe (biologia, chemia, fizyka)
 • sala gimnastyczna
 • boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią
 • pracownia komputerowa
 • 5 tablice interaktywnych
 • komputer w każdej sali z dostępem do Internetu (do dyspozycji nauczyciela)
 • biblioteka z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej
 • projektor multimedialny w każdej sali
 • 10 laptopów
 • 90 tabletów (iPad) – dwie e-klasy
 1. Technologie stosowane w szkole:
 • bezprzewodowy dostęp do Internetu w całej szkole dla nauczycieli i uczniów
 • bezprzewodowe projekcje z tabletu
 • dziennik elektroniczny
 • nowoczesna strona internetowa (http://czternastelo.pl) dostosowana do urządzeń mobilnych
 • strona na portalu Facebook (https://www.facebook.com/14LOPOZNAN/)
 1. Opieka nad uczniami:
 • uczniowie w trakcie pobytu w szkole mogą korzystać z pomocy pedagoga i pielęgniarki,
 • w budynku szkoły mieści się świetlica, w której młodzież może spędzać wolny czas i spożywać posiłki.

Młodzież o bardziej sprecyzowanych zainteresowaniach może realizować swe pasje w działających na terenie szkoły organizacjach:

 • Klubie Szkoły Globalnej, Klubie Świadomego Obywatela
 • od 2007 roku szkoła włączyła się w działalność Stowarzyszenia Współpracy ze Wschodem MEMORAMUS – nasi uczniowie korzystają z możliwości uczestniczenia w organizowanym corocznie Marszu Pamięci do Katynia i pogłębiania wiedzy o losach Polaków na Wschodzie
 1. Najważniejsze projekty edukacyjne realizowane w szkole:
 • Erasmus + – główny koordynator projektu (partnerzy z Włoch, Bułgarii, Portugalii i Litwy)

Od 1 września 2018 do 31 sierpnia 2021 szkoła prowadził projekt ERASMUS + jako główny koordynator (jedyna szkoła ponadgimnazjalna w Poznaniu)

 • Projekt interdyscyplinarny Rowerem po Poznaniu – śladami Powstania Wielkopolskiego”,
 • Szkolna internetowa gra giełdowa – „Rekiny przedsiębiorczości”,
 • Dzień przedsiębiorczości – Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości,
 • Youcat na lekcji religii,
 • Filmoteka szkolna.
 • Technologie mobilne w nauczaniu

Uczniowie dwóch klas zostali wyposażeni przez szkołę w nowoczesne tablety – iPady. Technologie mobilne wspomagają nauczanie w szkole oraz w domu ucznia.

 1. Współpraca z uczelniami:
 • Akademia Wychowania Fizycznego,
 • Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego,
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Historii,
 • Uniwersytet Przyrodniczy – Wydział Ekonomiczno-Społeczny,
 • Uniwersytet Przyrodniczy – Wydział Turystyki
 • Uniwersytet Przyrodniczy – Wydział
 • Wydział Ekonomiczno-Społeczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,

 

 1. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym:
 • współpraca z Radą Osiedla Rataje,
 • współpraca z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego,
 • Koło Wolontariuszy corocznie angażuje dużą liczbę uczniów w pomoc przy masowych biegach EKIDEN
 • współpraca z Przedszkolem nr 117 – m. in. w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom… i my też!”,
 • współpraca z Klubem Seniora – uczniowie przygotowują coroczny koncert dla seniorów ,towarzyszą im również w codziennych zajęciach w klubie,
 • od trzech lat w XIV LO działa Szkolna Drużyna Szpiku przy Fundacji Anny Wierskiej DAR ŻYCIA, propagująca zgłaszanie się do banku dawców szpiku kostnego,
 • współpraca ze szkołą dla uczniów niepełnosprawnych „Otwarte Drzwi”

 

 

Informację opracował:

Leszek Bernaczyk

Dyrektor XIV LO