Projekt rowerowy

Zakończenie projektu: Rowerem po Poznaniu – osobliwości miasta

15 czerwca br. zakończył się projekt interdyscyplinarny Rowerem po Poznaniu – osobliwości miasta. W Projekcie wzięły udział czteroosobowe drużyny z klas pierwszych, drugich i trzecich: 3PA, 3PB, 3PD, 3PF. Projekt ukończyły zespoły z klas pierwszych i drugich, które wykonały wymagane prace końcowe: w klasach pierwszych prezentacje multimedialne, a w klasach drugich broszury. Obie formy miały na celu popularyzacje ciekawych miejsc w Poznaniu, które turysta może odwiedzić wg zaproponowanych przez uczniów tras. W toku trwania Projektu nauczyciele zaprojektowali kilka ciekawych tematycznych propozycji:

  • Sacrum i profanum, czyli szlakiem poznańskich kościołów (Jarosław Jóźwiak)
  • Jeziora i stawy Poznania (Marta Obiegły-Aranibar)
  • Szlakami Cybiny (Monika Polus, Jerzy Senger)
  • „Kamień” w Poznaniu – Na czym Poznań zbudowano? (Marta Obiegły-Aranibar)
  • Poznańskie strefy aktywności fizycznej (Marika Rospenda)
  • Twierdza Poznań (Marcin Buczek)
  • Śladami poznańskich zakładów karnych i aresztów Aneta Podemska-Bergmann)
  • Szlakiem poznańskich przedsiębiorstw (Anna Arndt)

Na podstawie opracowanych przez nauczycieli materiałów zawierających ciekawe miejsca w Poznaniu uczniowie opracowali trasy przejazdu za pomocą Map Google, przejechali je rowerem rejestrując trasę przejazdu za pomocą aplikacji mobilnej i wykonali dokumentację fotograficzną, filmową oraz wykonali notatki. Na podstawie dokumentacji zespoły wykonały w/w prace.

Najlepszym zespołem w rywalizacji klas okazał się zespół klasy 2D, który oprócz wymaganej broszury wykonał dodatkowo film prezentujący trasę oraz prezentację multimedialną. Zespół otrzymał nagrodę od Rady Rodziców w postaci bonów konsumpcyjnych.

Kierownik Projektu

Leszek Bernaczyk

EGZAMINY POPRAWKOWE SIERPIEŃ 2022

Egzaminy poprawkowe pisemne – MATURA

23.08.2022 godz. 9:00

Egzamin klasyfikacyjny

22.08.2022 – historia – godz. 9:00

Egzaminy poprawkowe

22.08.2022 – matematyka – godz. 9:00

– klasy 2B, 3P_A, 3P_E

23.08.2022  

Chemia – godz. 9:00

24.08.2022 – matematyka – godz. 9:00

– klasy 2A, 2C, 3P_B, 3G_A

25.08.2022

1. Historia – godz. 9:00

2. Język angielski – godz. 9:00

3.  Wiedza o społeczeństwie – godz. 9:00

4. Język polski – godz. 9:00

5. Informatyka – godz. 9:00    

Szczegóły w sekretariacie szkoły 

Egzaminy poprawkowe – sierpień 2021

24.08.2021 godz. 9:00
Egzaminy poprawkowe pisemne – MATURA

25.08.2021 – matematyka – godz. 8:00: klasy 2P_A, 2P_B, 2P_E, 2P_F oraz klasy III

26.08.2021

Chemia – godz. 8:00: klasy 2G_C

Historia – godz. 8:00: klasa 2P_C

Język angielski – godz. 8:00: klasa 3F

Wiedza o społeczeństwie – godz. 8:00: klasa 2P_F

Szczegóły w sekretariacie szkoły

Drzwi Otwarte

DRODZY UCZNIOWIE KLAS ÓSMYCH, RODZICE!

W dniu 15 kwietnia br., o godz.17:00 odbędzie się wirtualne spotkanie Drzwi Otwarte. W spotkaniu mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani. Spotkanie odbędzie się w formie telekonferencji. Nauczyciele, wyznaczeni, uczniowie oraz dyrekcja szkoły będą widoczni i słyszalni przez uczestników. Uczestnicy spotkania będą mogli zadawać pytania w formie tekstowej – na czacie, a także mówiąc do mikrofonu, po udzieleniu głosu przez nauczyciela. Dołączając do spotkania należy podać imię. Osoby dołączające spoza domeny @gs.czternastelo.pl będą wpuszczane przez nauczyciela.

Program spotkania

17:00     Powitanie

17:03     Cześć ogólna (ok. 20 min.):   meet.google.com/qps-gnge-qzk  

17:23     Spotkania zainteresowanych poszczególnymi profilami w oddzielnych pokojach

Zalecamy przeglądarkę Chrome do połączenia w wideokonferencji.

Leszek Bernaczyk