Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Dnia 29.09.2022r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Władzę w tym roku szkolnym obejmie Adam Szymoniak, a współpracować z nim będą Gabrysia Szargott i Antek Antokolski. Tegoroczne wybory odbyły się przy współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej, która to instytucja udostępniła nam swoje materiały pomagające w przygotowaniu się kandydatów do debaty przedwyborczej, mogliśmy skorzystać także z druków wyborczych CEO oraz dowiedzieliśmy się, jak przygotować ordynację wyborczą. To cenna wiedza pozwalająca kształtować obywatelskie postawy. W ramach prac SU specjalnie z okazji wyborów powstał blog, na którym kandydaci prezentowali swoje programy. Mogliśmy tu także porozmawiać z uczniami naszej szkoły na temat tego, dlaczego organizacje szkolne i samorząd są ważne.

                 Oficjalne przekazanie władzy odbędzie się 13.10.2022r. podczas akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Frotaż i monotypia na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu

Klasy Arte naszego Liceum objęte są patronatem Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. Niedawno mieliśmy przyjemność uczestniczenia w warsztatach zorganizowanych przez tę uczelnię. Podczas zajęć zorganizowanych we wspaniałych atelier, zaprezentowano nam techniki typu frotaż i monotypia. Poznaliśmy warsztat wykonania tych form graficznych własnoręcznie tworząc interesujące  DZIEŁA!

Jarosław Jóźwiak

 

 

Wystawa końcoworoczna studentów UA w Poznaniu

Na zaproszenie Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu im. Magdaleny Abakanowicz, klasa Arte miała przyjemność obcować z dziełami sztuki, stworzonymi przez studentów tejże uczelni. Podczas zwiedzania pracowni rysunku i malarstwa UA, uczennice i uczniowie, oprócz tego, że zapoznali się z nowymi trendami w sztuce, to także mieli okazję porozmawiać z profesorami prowadzącymi pracownie oraz ze  studentami, którzy tworzą w tych pracowniach.

                                                                                                                                     Jarosław Jóźwiak

 

 

Dzień BioChemika

7 czerwca to Dzień Chemika. W naszej szkole obchodziliśmy z tej okazji Dzień BioChemika i uczniowie klas 1c, 1d, 2c, 3Pc uczestniczyli w sesji międzyprzedmiotowej, w której przedstawiciele wszystkich klas biologiczno-chemicznych oraz gościnnie uczennica kl. 3 Pb przedstawili swoje projekty. Tematyka prac była bardzo zróżnicowana- począwszy od DNA poprzez badanie kwaśnienia mleka, domowe  doświadczenia chemiczne, pamięć wody aż po wykorzystanie biotechnologii w życiu. Sesja miedzyprzedmiotowa  była ciekawa, absorbująca i pouczająca.

LEKCJA MUZEALNA – HISTORIA SZTUKI W MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU

Młodzi adepci historii sztuki, uczniowie klasy II ARTE, odbyli niezwykłą lekcję w salach wystawienniczych Muzeum Narodowego. Tematem zajęć była sztuka europejska epoki baroku. Podczas warsztatów uczniowie mogli zaprezentować umiejętności analizy obrazu polegające na określeniu np.: typu kompozycji, walorów dzieła czy jego wymowy artystycznej. Zajęcia, jak zwykle, interesujące i pouczające. 

                                                                                                    Jarosław Jóźwiak