Wymagania edukacyjne do przedmiotu

Trening personalny z podstawami dietetyki

dla klasy 1 i 2

 

 

Klasa 1 – podstawy dietetyki

 

Treści nauczania

 

Ocena

Dopuszczający

Dostateczny

Dobry

Bardzo dobry

Celujący

Dział I.

 

·      wymienia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć żywieniowych

·      wskazuje miejsce w klasie (szkole), w którym znajduje się apteczka szkolna

·      określa czynniki, które wpływają na wypadki podczas posługiwania się narzędziami ręcznymi, mechanicznymi i elektrycznymi

·      wymienia zawartość apteczki pierwszej pomocy

·        wymienia zagadnienia programowe dotyczące zajęć żywieniowych

·      określa wymagania i sposób oceniania na lekcji

·      demonstruje sposób udzielania pierwszej pomocy przy skaleczeniu lub oparzeniu

(osiągnięcia nie podlegają ocenie)

 

Dział II.

 Planowanie i organizacja żywienia.

 

- określa założenia pozwalające na budowę Piramidy Zdrowego Żywienia

-  rozróżnia składniki pokarmowe i składniki odżywcze

- wymienia i wyjaśnia podstawowe pojęcia dotyczące zasad racjonalnego odżywiania się człowieka

- wyjaśnia znaczenie pojęcia „zdrowa (bezpieczna) żywność”

 

- posługuje się Piramidą Zdrowego Żywienia

- wyjaśnia pojęcia normy żywieniowe

- uzasadnia niezmienność

podstawowych zasad odżywiania

- omawia i stosuje zasady budowy jadłospisów

- omawia i stosuje zasady eksploatacji

i konserwacji poszczególnych urządzeń stosowanych przy obróbce żywności

- wskazuje zdrowe (bezpieczne) produkty, rozróżnia tzw. żywność ekologiczną

- stosując zasady racjonalnego odżywiania się i rachunku ekonomicznego

 

- rozróżnia rolę poszczególnych składników pokarmowych dla organizmu człowieka

-  wyjaśnia pojęcia:

„zapotrzebowanie energetyczne”

- ocenia, czy spożywanie produktów przetworzonych, modyfikowanych, zawierających konserwanty ma wpływ na zasady odżywiania się

- odczytuje tabele, rozpoznaje dane dla poszczególnych grup populacji

- wskazuje sposoby produkowania

zdrowej (bezpiecznej) żywności

 

- wyjaśnia, na czym polegają trudności

w opracowaniu wzorca optymalnego żywienia się - uzasadnia celowość aktywności fizycznej w życiu

- ocenia składniki żywności pod kątem odżywiania się

- omawia żywienie swojej rodziny, analizuje i komentuje prawidłowości i nieprawidłowości w stosunku do zasad określonych przez naukowców

- wyjaśnia różnice w zapotrzebowaniu organizmu na składniki odżywcze w zależności od wieku, płci, trybu życia, zawodu itp.

-      wyjaśnia istotę modyfikacji genetycznej żywności weryfikuje z tabelami i analizuje wpływ konserwantów na organizm człowieka

 

 

- umie zastosować planowanie i organizację żywienia w praktyce: przygotowanie posiłków zgodnie z zaleceniami dietetycznymi

- określa powody ewentualnych nieprawidłowości

i możliwości dokonania zmian

-      przedstawia argumenty za genetyczną modyfikacją organizmów (GMO) i przeciw niej, uzasadnia swoją opinię, identyfikuje zagrożenia i zyski ze stosowania GMO

- projektuje i zestawia jadłospis zgodnie z zasadami dla określonej grupy ludzi (zwraca uwagę na młodzież w wieku licealnym)

Dział III.

 Klasyfikacja i charakterystyka diet.

 

-      potrafi klasyfikować diety lecznicze

-      potrafi wymienić potrawy dozwolone i zabronione przy danym schorzeniu

 

-      oblicza zawartości białka,

tłuszczu i węglowodanów w diecie

- zaplanować jadłospis dla osób z wybranym schorzeniem

 

-      omawia sposoby modyfikacji diet

-      wymienia i opisuje zasady przygotowywania posiłków ze

względu na uniknięcie zachorowań

 

- wymienia produkty dozwolone i zabronione w dietach układa prosty jadłospis dla wybranej diety

-      omawia na czym polegają zasady właściwego postępowania podczas sporządzania potraw, transportu, przechowywania potraw w celu maksymalnego ograniczenia strat składników pokarmowych,

jednocześnie zapobiegając

 

- potrafi zdefiniować i omówić

założenia diet: bogatoresztkowej, łatwo strawnej, z ograniczeniem substancji pobudzających wydzielanie soku żołądkowego, z ograniczeniem tłuszczu,

o zmienionej konsystencji, ubogo energetycznej, bogatobiałkowej, niskobiałkowej, o kontrolowanej zawartości kwasów tłuszczowych, z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów.

 

Dział IV.

Żywienie w chorobach wynikających z niedoboru składników pokarmowych

- zna nazwy chemiczne witamin

-      zna mikro i makroelementy

-      wie jakie ma znaczenie błonnik pokarmowy w diecie

 

- zna podział witamin na rozpuszczalne w wodzie i w tłuszczach oraz zna ich główne źródła w diecie

-      potrafi wymienić czynniki wpływające na przyswajalność składników mineralnych

-      wskazuje źródła błonnika

 

- potrafi wymienić czynniki wpływające na przyswajalność witamin

-      zna główne źródła w diecie składników mineralnych

-      dobiera produkty spożywcze zawierające określone składniki pokarmowe

 

- wie, jaką rolę pełnią witaminy  w organizmie człowieka oraz zna zalecany dzienny poziom spożycia

-      wie, jaką rolę pełnią składniki mineralne w organizmie człowieka oraz zna zalecany dzienny poziom spożycia

- zna skutki niedoboru witamin i objawy ich nadmiaru w organizmie

- umiejętnie dobiera produkty w zależności od choroby wynikającej z niedoboru składników pokarmowych

Dział V.

Żywienie w alergiach pokarmowych.

- zna pojęcia alergia, nietolerancja pokarmowa, alergeny

 

-      potrafi wymienić alergeny

 

- dobiera produkty do alergii pokarmowej (również przeciwwskazania)

 

-      zna zasady profilaktyki alergii pokarmowej

 

-      potrafi układać jadłospis dla osób

z wybraną alergią pokarmową

 

Dział VI.

Żywienie w zatruciach oraz chorobach przewodu pokarmowego.

- zna pojęcia:

Zatrucia grzybami. Zatrucia chemiczne. Zatrucia enterotoksynami bakteryjnymi

 

 - odczytuje tabele kaloryczne, rozpoznaje dane dla poszczególnych grup populacji

– wie jak przebiega:

żywienie w chorobie refluksowej,

żywienie w przepuklinie rozworu przełykowego, żywienie

w zapaleniu przełyku, żywienie w zapaleniu żołądka, żywienie w chorobach wrzodowych,

żywienie w biegunkach, żywienie w zaparciach, żywienie w chorobach trzustki, żywienie w chorobach wątroby

-      oblicza wartość energetyczną potraw, korzystając z tabel kalorycznych

 

-      potrafi ułożyć jadłospis dla osób z wybranym schorzeniem

 

Dział VII.

Żywienie w chorobach przemiany materii.

 

-      zna indeksy glikemiczne żywności

-    oblicza BMI

 

-      wymienia wymienniki

węglowodanowe i tłuszczowe

 

-      ustala wartość energetyczną diety w cukrzycy

 

-      planuje dietę cukrzycową

z wykorzystaniem wymienników

-      planuje dietę w dnie moczanowej

- układa przykładowe jadłospisy dla ludzi z wybranym schorzeniem.

Dział VIII.

Żywienie w chorobach układu krążenia i układu krwiotwórczego.

 

-      zna pojęcia: dobry i zły cholesterol

 

- opisuje i wyjaśnia problemy dotyczące

żywienia z jakimi boryka się współczesny świat

 

- identyfikuje problemy dotyczące żywienia na świecie, przedstawia genezę ich powstawania i analizuje przyczyny ich trwania

 

-      formułuje zasady profilaktyki cholesterolowej

-      formułuje zasady profilaktyki nadciśnieniowej

- układa jadłospis dla osób z wybranym schorzeniem

Dział IX.

Żywienie w chorobach układu moczowego.

 

-      odczytuje tabele przy układaniu jadłospisów – podstawowe parametry

 

- zna choroby układu moczowego

 - oblicza wartość energetyczną potraw, korzystając z tabel kalorycznych

-      zna zasady żywienia

w przewlekłej niewydolności nerek

-      zna zasady żywienia w zespole nerczycowym

-  zna zasady żywienia w kamicy nerkowej

-      projektuje i zestawia jadłospis zgodnie z zasadami dla osób z wybranym schorzeniem układu moczowego

 

Dział X.

Żywienie dzieci chorych.

 

- zna podstawowe pojęcia: otyłość; fenyloketonuria

- zna zasady profilaktyki celiakii

-      formułuje zasady profilaktyki otyłości

 

-      wie jak należy odżywiać dzieci w: chorobach przebiegających z gorączką, w biegunkach, w celiakii

 

 - układa jadłospis dla dzieci chorych

 

Opracował: Michał Grabarek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymagania edukacyjne do przedmiotu

Trening personalny z elementami dietetyki

dla klasy 1 i 2

 

 

Klasa 2 – trening personalny

 

Treści nauczania

Ocena

Dopuszczający

Dostateczny

Dobry

Bardzo dobry

Celujący

Dział I.

 

Organizacja pracy na lekcjach treningu personalnego, zasady BHP, program nauczania, system oceniania.

 

 

-  stosuje zasady BHP, zna wymagania i sposób oceniania stosowane przez nauczyciela

Dział II.

 

Trener personalny i aspekty prawne w zawodzie nauczyciela.

 zna i potrafi definiować osobę trenera personalnego, zna czynniki decydujące bycia fachowym trenerem,

zna cele jakimi kieruje się trener w pracy z klientem, zna zadania jakimi kieruje się trener w pracy z klientem,

potrafi przeprowadzić wywiad z klientem w celu poznania potrzeb i oczekiwań klienta, rozumie i rozróżnia pojęcia trener a trener personalny,

zna i rozumie na czym polega odpowiedzialność pracy trenera, zna przepisy prawne dotyczące ewentualnych roszczeń i odszkodowań jakie wnosi klient,

 

 

rozumie znaczenie trener personalny a trening personalny

Dział III.

 

Podstawy teoretyczne dotyczące anatomii i fizjologii wysiłku fizycznego.

- zna i potrafi opisać budowę układu

kostnego człowieka

- zna i potrafi opisać budowę układu

mięśniowego człowieka

- zna i rozumie czynniki sterowania

ruchem ciała człowieka

- zna i potrafi klasyfikować ruchy mięśni

(zginania, prostowania, przewodzenia i odwodzenia, odwracania i nawracania)

- zna kolejność spalania energii podczas

wysiłku fizycznego

- zna i potrafi klasyfikować wysiłek (aerobowy, anaerobowy, tlenowy i beztlenowy)

zna sposoby dostarczania energii

podczas i po treningu

- potrafi ocenić zmęczenie

- zna rolę wypoczynku i regeneracji po

wysiłku

- zna i potrafi określić sprawność

fizyczną klienta,

Dział IV.

 

Metody i zasady treningu indywidualnego.

- potrafi ocenić potrzeby klienta

- potrafi przygotować odpowiedni dobór ćwiczeń wzmacniających do potrzeb i oczekiwań klienta,

- potrafi realnie i fachowo ocenić szanse powodzenia współpracy

- potrafi ocenić progres kondycji klienta i zastosować inne obciążenia,

 - potrafi przygotować plan treningowy dla konkretnej osoby ( kolega, koleżanka z klasy)

Dział V.

 

Metody i zasady treningu zdrowotnego.

- potrafi ocenić potrzeby klienta,

- potrafi przygotować odpowiedni dobór ćwiczeń wzmacniających do potrzeb i oczekiwań klienta

 

 

 

- potrafi realnie i fachowo ocenić szanse powodzenia współpracy,

- potrafi ocenić progres kondycji klienta i zastosować inne obciążenia

- potrafi przygotować plan treningowy dla konkretnej osoby ( kolega, koleżanka z klasy)

Dział VI.

Metody i zasady treningu sportowego.

- potrafi ocenić potrzeby klienta

- potrafi przygotować odpowiedni dobór ćwiczeń wzmacniających do potrzeb i oczekiwań klienta

- potrafi realnie i fachowo ocenić

szanse powodzenia współpracy

- potrafi ocenić progres kondycji klienta i zastosować inne obciążenia

- potrafi przygotować plan treningowy dla konkretnej osoby (kolega, koleżanka z klasy)

Dział VII.

 

Metody i zasady treningu funkcjonalnego.

- potrafi ocenić potrzeby klienta

- potrafi przygotować odpowiedni dobór ćwiczeń wzmacniających do potrzeb i oczekiwań klienta

- potrafi realnie i fachowo ocenić

szanse powodzenia współpracy

- potrafi ocenić progres kondycji klienta i zastosować inne obciążenia

- potrafi przygotować plan treningowy dla konkretnej osoby ( kolega, koleżanka z klasy)

Dział VIII.

 

Podstawy praktyczne polegające na doborze ćwiczeń wzmacniających na

poszczególne partie ciała człowieka.

- potrafi wymienić ćwiczenia

-              potrafi wymienić i zastosować ćwiczenia

-              Wie na czym polegają ćwiczenia wzmacniające

- zna różnorodne formy ćwiczeń wzmacniających w zależności od możliwości lokalowych i sprzętowych ( crossfit, tabata, pilates)

- potrafi biegle zastosować, omówić ćwiczenia wzmacniające przy zastosowaniu różnych form ruchu

- zna, analizuje i potrafi wskazać ćwiczenia wzmacniające na poszczególny mięsień

Dział IX.

 

Odpoczynek i regeneracja.

- wie na czym polega regeneracja

- zna i rozumie znaczenie odpoczynku i

regeneracji po obciążeniu fizycznym

 - zna różne formy regeneracji i odpoczynku

- zna różne formy odpoczynku

- zna przygotować plan treningowy z zastosowanie regeneracji I odpoczynku

Dział X.

 

Stretching.

 

- wie co to jest stretching

- zna najważniejsze cele

- zadania i formy stretchingu

- rozumie znaczenie stretchingu przed i po treningu

- rozumie i dostrzega konieczność uświadamiania klientom potrzebę wykonania stretchingu

Dział XI.

 

Dieta.

- zna zadania racjonalnego odżywiania

- zna zasady piramidy żywieniowej

- potrafi wymienić składniki żywieniowe

zawarte w pożywieniu

- potrafi i zna zasady wykonania

płynów izotonicznych

- potrafi przygotować dietę dla

konkretnej osoby

 

 

Opracowała: Ewa Lambryczak