Historia

XIV Liceum Ogólnokształcące powstało w 1990 r. i wchodziło w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Od 1999 r. XIV LO istnieje jako samodzielna szkoła. 25.11.1999 r. odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Kazimierza Wielkiego.

Kroniki szkolne: