Kontakt

XIV Liceum Ogólnokształcące
im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu
os. Piastowskie 106
61-164 Poznań
tel./fax: 61 877 36 32
e-mail: lo14@vp.pl