Konkursy

 

ZAPROSZENIE

DO UDZIAŁU W KONKURSIE

 

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

 

       Konkurs adresowany jest do uczniów

klas 6 – 8 szkół  podstawowych województwa wielkopolskiego

 

       Od uczestników konkursu oczekujemy:

–       wiedzy z zakresu  rodzajów i występowania odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii,

−     wiadomości i umiejętności rozwiązywania problemów związanych z produkcją energii ze źródeł odnawialnych i nieodnawialnych,

−     umiejętności analizowania obserwowanych zjawisk fizycznych, chemicznych, biologicznych i geograficznych związanych z energią odnawialną i nieodnawialną,

−     znajomości zasad zrównoważonego rozwoju.

 

Organizatorami konkursu jest Zespół Przyrodniczy XIV Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu.

 

Patronami konkursu są:

−     Wielkopolski Kurator Oświaty

−     Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody ufundowane przez sponsorów!

 

REGULAMIN

TERMINARZ

ZGŁOSZENIE

ZGODA

DANE OSOBOWE – OŚWIADCZENIE

Informację wytworzyła Anna Arndt