Rada Samorządu Uczniowskiego

SKŁAD RSU 2022/2023:

Wiktor Żurek – Przewodniczący Samorządu

Renata Dolata – Zastępca przewodniczącego Samorządu

Sebastian Aumiller – skarbnik