Rada Samorządu Uczniowskiego

SKŁAD RSU 2022/2023:

Adam Szymoniak – Przewodniczący Samorządu

Gabriela Szargott – Zastępca przewodniczącego Samorządu

Antoni Antokolski – skarbnik