Rada rodziców

Konto Rady Rodziców XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu : 10 1140 2004 0000 3102 8274 2330

2023/2024 – SZKOLNA RADA RODZICÓW I RADY ODDZIAŁOWE

Damian Strugarek, 1B – Przewodniczący

Monika Ciesielska, 3B – z-ca Przewodniczącego

Julia Syska-Wieczorek, 1A – Skarbnik