RODO-rekrutacja

Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych kandydata jest wskazana przez Panią/Pana szkoła I wyboru (zespół szkół/liceum). W przypadku, gdy Pani/Pana dziecko nie zostanie przyjęte do szkoły wskazanej jako szkoła I wyboru, Administratorem danych mogą być kolejne wskazane przez Panią/Pana we wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły jednostki oświatowe. Klauzula informacyjna RODO znajduje się w zakładce „Informator” pod nazwą wybranej przez Panią/Pana jednostki oświatowej, a także na jej stronie internetowej lub w siedzibie jednostki oświatowej.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych PDF