Współpraca ze środowiskiem lokalnym

  1. Współpraca z Radą osiedla Rataje

logo-osiedla-rataje

Facebook Rady Osiedla Rataje

Budowa Parku Rataje – blog prowadzony przez uczniów

2. Od blisko dwudziestu lat nasza szkoła współpracuje z Dziennym Domem Pomocy Społecznej „Promień”. Młodzież naszej szkoły towarzyszy Seniorom w codziennych zajęciach, czyta książki, pomaga w przygotowaniu uroczystości, świąt. Zaprasza do szkoły na uroczystości i co roku na wieczór poetycki, na którym występują także Seniorzy. 

Współpracę tę od początku nadzorują nauczycielki języka polskiego- pani  Renata Małecka i pani Agnieszka Wojciechowska.

Julia Jerzyńska i Julia Szymanowska z 3ab w DDPS „Promień” na Osiedlu Piastowskim