Egzaminy Cambridge

Z przyjemnością informujemy, że w czerwcu tego roku trzynastu uczniów naszego Liceum podeszło do egzaminu Cambridge B2 First i otrzymało certyfikaty, jednocześnie poprawiając wyniki szkoły z roku 2022. A oto galeria naszych sukcesów:

Od września 2022 roku rozpoczynamy kolejną edycję kursu przygotowującego uczniów klas pierwszych, drugich oraz trzecich Liceum do egzaminu B2 First. Szkoła jest uczestnikiem programu Advantage Standard od tego roku szkolnego. 

Certyfikat 2022/2023

W czerwcu 2022 roku uczniowie naszego Liceum podeszli do egzaminu Cambridge B2 First. Wszyscy kandydaci zdali egzamin, a w wrześniu otrzymali certyfikaty w formie papierowej. Dokumentację stanowi poniższa galeria zdjęć :

W roku szkolnym 2021/22 XIV Liceum Ogólnokształcące nawiązało współpracę z British Council w ramach programu partnerskiego dla szkół i instytucji Addvantage Member Scheme i otrzymaliśmy status Partnera:

Tym samym posiada prawo do rejestrowania kandydatów na egzaminy Cambridge English Qualifications.

Wraz z początkiem października rozpoczęły się zajęcia przygotowujące naszych uczniów do zdania międzynarodowego egzaminu B2 First. Dwie ambitne grupy pracują pod kierunkiem Pani Marty Świtały. Uczniowie będą mogli przystąpić do egzaminu w dogodnym dla siebie terminie, tym samym mając w perspektywie ukończenie naszego liceum z potwierdzającym ich znajomość języka angielskiego dokumentem .


B2 First uznawany jest przez instytucje, szkoły i uczelnie (ponad 150 uczelni w Polsce) w krajach anglojęzycznych jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie B2. Zwiększa szansę dostania się na studia w kraju i za granicą. Osoby posiadające ów certyfikat oraz przygotowanie pedagogiczne mogą uczyć w przedszkolach i klasach 1-3 szkoły podstawowej. Co więcej, w wybranych przypadkach B2 First pozwala zaliczyć zajęcia z angielskiego podczas studiów na uczelniach wyższych.