Egzaminy Cambridge

W roku szkolnym 2021/22 XIV Liceum Ogólnokształcące nawiązało współpracę z British Council w ramach programu partnerskiego dla szkół i instytucji Addvantage Member Scheme i otrzymaliśmy status Partnera:

Tym samym posiada prawo do rejestrowania kandydatów na egzaminy Cambridge English Qualifications.

Wraz z początkiem października rozpoczęły się zajęcia przygotowujące naszych uczniów do zdania międzynarodowego egzaminu B2 First. Dwie ambitne grupy pracują pod kierunkiem Pani Marty Świtały. Uczniowie będą mogli przystąpić do egzaminu w dogodnym dla siebie terminie, tym samym mając w perspektywie ukończenie naszego liceum z potwierdzającym ich znajomość języka angielskiego dokumentem .


B2 First uznawany jest przez instytucje, szkoły i uczelnie (ponad 150 uczelni w Polsce) w krajach anglojęzycznych jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie B2. Zwiększa szansę dostania się na studia w kraju i za granicą. Osoby posiadające ów certyfikat oraz przygotowanie pedagogiczne mogą uczyć w przedszkolach i klasach 1-3 szkoły podstawowej. Co więcej, w wybranych przypadkach B2 First pozwala zaliczyć zajęcia z angielskiego podczas studiów na uczelniach wyższych.