Druki szkolne

Wniosek-o-egzaminklasyfikacyjny-ucznia-niepelnoletniego-nieusprawiedliwione-obecnosci

Oświadczenie-o uczęszczaniu-na-religie-etykę

Usprawiedliwienie-nieobecności

Wniosek o krótkoterminowe zwolnienie z wf

Wniosek o nieuczęszczanie na wdż

Wniosek-o-egzaminklasyfikacyjny-ucznia-pelnoletniego-usprawiedliwione-obecnosci

wniosek-o-egzaminklasyfikacyjny-ucznia-pelnoletniego-nieusprawiedliwione-obecnosci

Wniosek-o-egzaminklasyfikacyjny-ucznia-niepelnoletniego-usprawiedliwione-obecnosci

Kontrakt na podwyższenie oceny

Obiegówka

Pismo o podwyższenie oceny wzór

Zwolnienie z WF długoterminowe

Deklaracja rodzica – elektroniczne usprawiedliwianie nieobecności

Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w wycieczce ( imprezie)

Zgoda na wykorzystanie konta Google

Klauzula informacyjna ogólna

Klauzula informacyjna ogólna -uczniowie pełnoletni

Formularz informacji o stanie zdrowia dziecka, zgodna z art. 155 Prawa oświatowego

Wizerunek ucznia i opiekuna prawnego – wersja podstawowa

Wizerunek ucznia pełnoletniego wersja podstawowa

Podanie o przyjęcie do OP w XIV LO.docx

Monitoring wizyjny – ewidencja wejść na teren obiektu

Klauzula informacyjna – rekrutacja