Oddział przygotowawczy

W roku 2020/2021 w naszym liceum utworzymy oddział przygotowawczy dla uczniów przybywających z zagranicy:

 1. Nauka w klasie trwa rok (okres ten może zostać skrócony lub wydłużony).
 2. Maksymalna liczba uczniów w klasie – 15 osób.
 3. Uczniowie obcojęzyczni uczestniczą w:
  1. lekcjach języka polskiego jako obcego (kurs intensywny)
  2. lekcjach przedmiotowych
  3. zajęciach z zakresu kultury polskiej.
 4. Nauka w oddziale przygotowawczym zapewni:
  1. szybkie opanowanie języka polskiego w stopniu komunikacyjnym – B1)
  2. integrację z polskimi uczniami
  3. poznanie polskiej szkoły
  4. przygotowanie do kontynuacji regularnej nauki w szkole.
 5. Oferujemy:
  1. zajęcia pozalekcyjne: wycieczki, lekcje muzealne, zajęcia w kinie, teatrze, operze
  2. uczestnictwo w projektach międzynarodowych, m. in ERASMUS+
  3. profesjonalnie wyposażone pracownie: chemiczną i biologiczną
  4. pracownie komputerowe, tablice multimedialne, komputery, tablety w salach lekcyjnych
  5. zajęcia dodatkowe – każdy znajdzie coś dla siebie
  6. tutoring – każdy z uczniów obcojęzycznych ma swojego opiekuna w postaci ucznia z klasy polskojęzycznej
  7. wsparcie dla rodziców
  8. współpraca z Fundacją Migrant info Point (pomoc dla cudzoziemców w Polsce)
 6. Rekrutacja:
  1. złożenie podania o przyjęcie, dokumentów do oddziału w sekretariacie szkoły
  2. przyjęcie ucznia do oddziału przygotowawczego odbywa się na podstawie decyzji Dyrektora szkoły.