Plan spotkań z rodzicami

Plan spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2017/18

Data

Godzina

Dyrekcji z Prezydium

Dyrekcji z rodzicami

Rad oddziałowych

Z wychowawcami

Z nauczycielami przedmiotów (konsultacje)

Uwagi

14 września 2017

1630

 

X

 

 

 

w sprawie organizacji studniówki

1700

 

X

 

 

 

w sprawie matur

1730

 

 

 

X

 

wybory do rad oddziałowych, zapoznanie z informacjami dla rodziców (ocenianie)

1830

 

 

X

 

 

zebranie sprawozdawczo-wyborcze RR

16 listopada 2017

1700

X

 

 

 

 

 

1730

 

 

 

 

X

 

1830

 

 

X

 

 

 

11 stycznia 2018

1730

 

 

 

X

X

o 1530 klasyfikacyjne posiedzenie RP za I okres

16 marca 2018

1730

 

 

 

X

X

dla rodziców uczniów klas: I, II i III

11 kwietnia 2018

1700

X

 

 

 

 

Nagrody książkowe dla uczniów na zakończenie roku szkolnego

1730

 

 

 

 

X

na 2 tygodnie przed zakończeniem klasyfikacji – oceny przewidywane – dla rodziców uczniów klas III

1830

 

 

X

 

 

 

5 czerwca 2018

1730

 

 

 

X

X

na 2 tygodnie przed zakończeniem klasyfikacji – oceny przewidywane – dla rodziców uczniów klas: I i II