Plan spotkań z rodzicami

Plan spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2016/17

Data Godzina  Dyrekcji z Prezydium Dyrekcji z rodzicami Rad oddziałowych Z wychowawcami Z nauczycielami przedmiotów (konsultacje) Uwagi
5 września 2016 1700 X          
1730   X       Z rodzicami klas I – organizacja nauki
1745       X  
15 września 2016 1630   X       w sprawie organizacji studniówki
1700   X       w sprawie matur
1730       X   wybory do rad oddziałowych, zapoznanie z informacjami dla rodziców (ocenianie)
1830     X     zebranie sprawozdawczo-wyborcze RR
17 listopada 2016 1700 X          
1730         X  
1830     X      
12 stycznia 2017 1730       X X o 1530  klasyfikacyjne posiedzenie RP za I okres
16 marca 2017 1730       X X dla rodziców uczniów klas: I, II i III
5 kwietnia 2017 1700 X         Nagrody książkowe dla uczniów na zakończenie roku szkolnego
1730         X na 2 tygodnie przed zakończeniem klasyfikacji – oceny przewidywane – dla rodziców uczniów klas III, o 1530 posiedzenie RP (Drzwi  Otwarte)
1830     X      
13 czerwca 2017 1730       X X na 2 tygodnie przed zakończeniem klasyfikacji – oceny przewidywane – dla rodziców uczniów klas: I i II