Rada rodziców

Konto Rady Rodziców XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu :

Bank Pocztowy:  58 1320 1016 7750 0535 2000 0001

List Przewodniczącej Rady Rodziców do wszystkich rodziców uczniów naszej szkoły

 

  RADA  RODZICÓW   2017/2018  
    Funckcja Prezydium RR  
I AB Krzysztof Dudek sekretarz  
I C Danuta Rybak skarbnik  
I DE Henryk Schumacher przew. komisji rewiz.  
I F Lidia Łęska przewodnicząca  
II B Robert  Pieczyński    
II C Mirosław Klecz z-ca przewodniczącej  
II DE Justyna Socha    
III A Natalia Lewandowska    
III BC Daromiła Flis-Droczak    
III DE Hanna Braun/Anna Gościniak    
       
       
  RADY ODDZIAŁOWE  RODZICÓW   2017/2018  
Klasa/Funkcja Przewodniczący  Zastępca Skarbnik
I AB Ewa Dudek Paulina Krzyżaniak  Alicja Sporzecka
I C Ewa Józefiak Dorota Zowczak Danuta Rybak
I DE Henryk Schumacher Danuta Kucharzewska Hanna Podsiadło
I F Lidia Łęska Joanna Maćkowiak-Czub Monika Zawieja 
II B Robert  Pieczyński Danuta Marcinek Renata Szeremeta
II C Mirosław Klecz Magdalena Sowa Elżbieta Wesołek
II DE Danuta Kęsy Justyna Socha Piotr Mitjanin
III A Rafał Piasecki Kamila Weinert Natalia Lewandowska
III BC Daromiła Flis-Droczak Mariola Maciejewska Joanna Polak
III DE Hanna Braun Maria Małecka Anna Gościniak