Rada rodziców

Konto Rady Rodziców XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu :

RADA  RODZICÓW   2019/2020
Lp. Klasa Nazwisko i imię Funkcja Prezydium RR
1 G_1A Nowicki Krzysztof
2 G_1B Pięta Sebastian członek
3 G_1C Michalak Katarzyna
4 G_1D Sereda  Robert
5 G_1E Pietryga-Lamperska Barbara
6 P_1A Burzec-Rogal Beata
7 P_1B Pawałowska Dorota
8 P_1C Kocińska-Koszla Izabella członek
9 P_1D Szymańska Monika
10 P_1E Cierpiszewska Kinga członek
11 P_1F Augustynek  Joanna członek
12 2AB Matuszak Sylwia
13 2C Rodewald Katarzyna
14 2DE Perlicjan Elżbieta
15 2F Czamańska Zofia
16 3AB Wdowczyk Liliana
17 3C Rybak Danuta skarbnik
18 3DE Schumacher Henryk zastępca przewodniczącego
19 3F Łęska Lidia przewodnicząca
Rady oddziałowe
Lp. Klasa Przewodniczący Skarbnik Z-ca przewodniczącego
1 G_1A Nowicki Krzysztof Iwanicka Marta Igel Alicja
2 G_1B Pięta Sebastian Wróbel Agnieszka Stencel Sylwia
3 G_1C Michalak Katarzyna Juszczak Bianka Katarzyński Bogusław
4 G_1D Sereda  Robert Kotecka-Dębowska Ewa Staszak Piotr
5 G_1E Pietryga-Lamperska Barbara Nowaczyk Piotr Bąkowska Beata
6 P_1A Burzec-Rogal Beata Witkowska Katarzyna Lamcha Beata
7 P_1B Pawałowska Dorota Kowalska Anna Zawłocka Sylwia
8 P_1C Wiśniewska Grażyna Nurek Jolanta Kocińska-Koszla Izabella
9 P_1D Michalak Anna Szymańska Monika Klorek Magdalena
10 P_1E Cierpiszewska Kinga Juskowiak Karolina Sypniewska Wioletta
11 P_1F Augustynek Joanna Wybieralska  Monika Bryłka Jolanta
12 2AB Matuszak Sylwia Zygmaniak Karolina Wróbel Radosław
13 2C Rodewald Katarzyna Rybakowska Justyna Szymańska Renata
14 2DE Perlicjan Elżbieta Wawrzyniak Marta Wieczorek Klaudia
15 2F Joachimiak Magdalena Czamańska Zofia Lorenz Monika
16 3AB Dudek Ewa Wdowczyk Liliana Szałamacha Monika
17 3C Woźniak Damian Rybak Danuta Słońska Katarzyna
18 3DE Schumacher Henryk Podsiadło Hanna Kucharzewska Daria
19 3F Łęska Lidia Kucharczyk Honorata Pacyńska Magdalena
Klasa RADA  RODZICÓW  2018/2019 PREZYDIUM RADY RODZICÓW
I AB Matuszak Sylwia Przedstawicielka klas pierwszych
I C Bereta Marcin
I DE Śniegocka Odetta
I F Joachimiak Magdalena
II AB Dudek Ewa
II C Rybak Danuta Skarbnik
II DE Schumacher Henryk
II F Łęska Lidia Przewodnicząca
III B Żaba Krzysztof
III C Klecz Mirosław Zastępca przewodniczącej
III DE Kęsy Danuta
Rady oddziałowe 2018/19
Klasa Przewodniczący zastępca skarbnik
I AB Matuszak Sylwia Wróbel Radosław Zygmaniak Karolina
I C Bereta Marcin Przekota Krystyna Rodewald Katarzyna
I DE Śniegocka Odetta Michalska Beata Wawrzyniak Marta
I F Joachimiak Magdalena Lorenz Monika Czamańska Zofia
II AB Dudek Ewa Krzysztof  Dudek Wdowczyk Liliana
II C Józefiak Ewa Zowczak Dorota Rybak Danuta
II DE Schumacher Henryk Kucharzewska Daria Podsiadło Hanna
II F Łęska Lidia Maćkowiak-Czub Joanna Zawieja Monika
III B Żaba Krzysztof Machowicz Piotr Nowacka Monika
III C Klecz Mirosław Sowa Magdalena Adler Dorota
III DE Kęsy Danuta Socha Justyna Mitianin Piotr
RADA  RODZICÓW   2017/2018
Funckcja Prezydium RR
I AB Krzysztof Dudek sekretarz
I C Danuta Rybak skarbnik
I DE Henryk Schumacher przew. komisji rewiz.
I F Lidia Łęska przewodnicząca
II B Robert  Pieczyński
II C Mirosław Klecz z-ca przewodniczącej
II DE Justyna Socha
III A Natalia Lewandowska
III BC Daromiła Flis-Droczak
III DE Hanna Braun/Anna Gościniak
RADY ODDZIAŁOWE  RODZICÓW   2017/2018
Klasa/Funkcja Przewodniczący Zastępca Skarbnik
I AB Ewa Dudek Paulina Krzyżaniak Alicja Sporzecka
I C Ewa Józefiak Dorota Zowczak Danuta Rybak
I DE Henryk Schumacher Danuta Kucharzewska Hanna Podsiadło
I F Lidia Łęska Joanna Maćkowiak-Czub Monika Zawieja
II B Robert  Pieczyński Danuta Marcinek Renata Szeremeta
II C Mirosław Klecz Magdalena Sowa Elżbieta Wesołek
II DE Danuta Kęsy Justyna Socha Piotr Mitjanin
III A Rafał Piasecki Kamila Weinert Natalia Lewandowska
III BC Daromiła Flis-Droczak Mariola Maciejewska Joanna Polak
III DE Hanna Braun Maria Małecka Anna Gościniak