Rada rodziców

Konto Rady Rodziców XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu : PKO BP S. A.: 35 1020 4027 0000 1002 0031 2140 RADA  RODZICÓW   2016/2017  

     Funkcja Prezydium RR
I B Aleksandra Ratajczak  
I C Mirosław Klecz Członek
I DE Edyta Dukat  
II A Elżbieta Szymkowiak  
II BC Katarzyna Łomińska  
II DE Maria Małecka  
III A Agnieszka Chwalisz  
III B Marzena Reichelt-Correia Przewodnicząca
III C Karolina Onyszkiewicz Skarbnik
III DE Beata Grześ  
II A Katarzyna Braszak sekretarz

  RADY ODDZIAŁOWE  RODZICÓW   2016/2017

Funkcja I B II A III A
Przewodniczący Aleksandra Ratajczak Elżbieta Szymkowiak Agnieszka Chwalisz
Zastępca Danuta Bąk-Marcinek Kamila Weinert Dominika Głuszak
Skarbnik Elżbieta Wiciak Alicja Staszak Ewa Nawrot
       
  I C II BC III B
Przewodniczący Mirosław Klecz Anna Majchrzak Marzena Reichelt-Correia
Zastępca Lidia Gąsiorek Mariola Maciejewska Jarosław Barczak
Skarbnik Elżbieta Wesołek Katarzyna Łomińska Izabela Wyrwas
       
  I DE II DE III C
Przewodniczący Edyta Dukat Maria Małecka Maciej Weber
Zastępca Wanda Mitjanin Artur Zaborowski Przemysław Bołoszko
Skarbnik Danuta Kęsy Anna Gościniak Karolina Onyszkiewicz
       
      III DE
 Przewodniczący     Beata Grześ
 Zastępca     Małgorzata Markuć-Kamińska
 Skarbnik     Izabela Skrobisz-Pajor