Rada rodziców

Konto Rady Rodziców XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu :

Bank Pocztowy:  58 1320 1016 7750 0535 2000 0001

  RADA  RODZICÓW   2019/2020    
Lp. Klasa Nazwisko i imię Funkcja Prezydium RR  
1 G_1A Nowicki Krzysztof    
2 G_1B Pięta Sebastian członek  
3 G_1C Michalak Katarzyna    
4 G_1D Sereda  Robert    
5 G_1E Pietryga-Lamperska Barbara    
6 P_1A Burzec-Rogal Beata    
7 P_1B Pawałowska Dorota    
8 P_1C Kocińska-Koszla Izabella członek  
9 P_1D Szymańska Monika    
10 P_1E Cierpiszewska Kinga członek  
11 P_1F Augustynek  Joanna członek  
12 2AB Matuszak Sylwia    
13 2C Rodewald Katarzyna    
14 2DE Perlicjan Elżbieta    
15 2F Czamańska Zofia    
16 3AB Wdowczyk Liliana    
17 3C Rybak Danuta skarbnik  
18 3DE Schumacher Henryk zastępca przewodniczącego  
19 3F Łęska Lidia przewodnicząca  
         
         
  Rady oddziałowe    
         
Lp. Klasa Przewodniczący Skarbnik Z-ca przewodniczącego
1 G_1A Nowicki Krzysztof Iwanicka Marta Igel Alicja
2 G_1B Pięta Sebastian Wróbel Agnieszka Stencel Sylwia
3 G_1C Michalak Katarzyna Juszczak Bianka Katarzyński Bogusław
4 G_1D Sereda  Robert Kotecka-Dębowska Ewa Staszak Piotr
5 G_1E Pietryga-Lamperska Barbara Nowaczyk Piotr Bąkowska Beata
6 P_1A Burzec-Rogal Beata Witkowska Katarzyna Lamcha Beata
7 P_1B Pawałowska Dorota Kowalska Anna Zawłocka Sylwia
8 P_1C Wiśniewska Grażyna Nurek Jolanta Kocińska-Koszla Izabella
9 P_1D Michalak Anna Szymańska Monika Klorek Magdalena
10 P_1E Cierpiszewska Kinga Juskowiak Karolina Sypniewska Wioletta
11 P_1F Augustynek Joanna Wybieralska  Monika Bryłka Jolanta
12 2AB Matuszak Sylwia Zygmaniak Karolina Wróbel Radosław
13 2C Rodewald Katarzyna Rybakowska Justyna Szymańska Renata
14 2DE Perlicjan Elżbieta Wawrzyniak Marta Wieczorek Klaudia
15 2F Joachimiak Magdalena Czamańska Zofia Lorenz Monika
16 3AB Dudek Ewa Wdowczyk Liliana Szałamacha Monika
17 3C Woźniak Damian Rybak Danuta Słońska Katarzyna
18 3DE Schumacher Henryk Podsiadło Hanna Kucharzewska Daria
19 3F Łęska Lidia Kucharczyk Honorata Pacyńska Magdalena

 

Klasa RADA  RODZICÓW  2018/2019 PREZYDIUM RADY RODZICÓW  
I AB Matuszak Sylwia Przedstawicielka klas pierwszych  
I C Bereta Marcin    
I DE Śniegocka Odetta    
I F Joachimiak Magdalena    
II AB Dudek Ewa    
II C Rybak Danuta Skarbnik  
II DE Schumacher Henryk    
II F Łęska Lidia Przewodnicząca  
III B Żaba Krzysztof    
III C Klecz Mirosław Zastępca przewodniczącej  
III DE Kęsy Danuta    
       
Rady oddziałowe 2018/19
Klasa Przewodniczący zastępca skarbnik
I AB Matuszak Sylwia Wróbel Radosław Zygmaniak Karolina
I C Bereta Marcin Przekota Krystyna Rodewald Katarzyna
I DE Śniegocka Odetta Michalska Beata Wawrzyniak Marta
I F Joachimiak Magdalena Lorenz Monika Czamańska Zofia
II AB Dudek Ewa Krzysztof  Dudek Wdowczyk Liliana
II C Józefiak Ewa Zowczak Dorota Rybak Danuta
II DE Schumacher Henryk Kucharzewska Daria Podsiadło Hanna
II F Łęska Lidia Maćkowiak-Czub Joanna Zawieja Monika
III B Żaba Krzysztof Machowicz Piotr Nowacka Monika 
III C Klecz Mirosław Sowa Magdalena Adler Dorota
III DE Kęsy Danuta Socha Justyna Mitianin Piotr

 

  RADA  RODZICÓW   2017/2018  
    Funckcja Prezydium RR  
I AB Krzysztof Dudek sekretarz  
I C Danuta Rybak skarbnik  
I DE Henryk Schumacher przew. komisji rewiz.  
I F Lidia Łęska przewodnicząca  
II B Robert  Pieczyński    
II C Mirosław Klecz z-ca przewodniczącej  
II DE Justyna Socha    
III A Natalia Lewandowska    
III BC Daromiła Flis-Droczak    
III DE Hanna Braun/Anna Gościniak    
       
       
  RADY ODDZIAŁOWE  RODZICÓW   2017/2018  
Klasa/Funkcja Przewodniczący  Zastępca Skarbnik
I AB Ewa Dudek Paulina Krzyżaniak  Alicja Sporzecka
I C Ewa Józefiak Dorota Zowczak Danuta Rybak
I DE Henryk Schumacher Danuta Kucharzewska Hanna Podsiadło
I F Lidia Łęska Joanna Maćkowiak-Czub Monika Zawieja 
II B Robert  Pieczyński Danuta Marcinek Renata Szeremeta
II C Mirosław Klecz Magdalena Sowa Elżbieta Wesołek
II DE Danuta Kęsy Justyna Socha Piotr Mitjanin
III A Rafał Piasecki Kamila Weinert Natalia Lewandowska
III BC Daromiła Flis-Droczak Mariola Maciejewska Joanna Polak
III DE Hanna Braun Maria Małecka Anna Gościniak