Regulamin rekrutacji

Szkolny Regulamin Rekrutacji będzie dostępny po ukazaniu się Zarządzenia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie szczegółowych terminów przyjmowania do publicznych szkół na rok szkolny 2017/2018.