Opis szkoły

 1. Położenie

Szkoła jest położona w dolnym tarasie Rataj, tuż nad Wartą, w zacisznym miejscu. Lekcje odbywają się w godz. 8:00 – 16:20 (bez zmianowości). Do szkoły można wygodnie dojechać tramwajami: 4, 12, 13, 27 oraz autobusami: 74 i 84.

 1. Kadra pedagogiczna:

30 nauczycieli, w tym 23 dyplomowanych.  Wielu nauczycieli posiada dodatkowe kwalifikacje i kompetencje, m. in. w zakresie stosowania technologii mobilnych w nauczaniu.

 1. Języki obce

Możliwości wyboru języka:

 • I – angielski
 • II – niemiecki jako kontynuacja nauki z gimnazjum, język rosyjski nauczany od podstaw

Lekcje języków obcych są prowadzone w oddziałach lub grupach międzyoddziałowych.

Dodatkowe możliwości w ramach nauczania języków obcych:

 • poszerzenie wiedzy z zakresu kultury, geografii i historii krajów anglojęzycznych oraz krajów należących do Unii Europejskiej,
 • przygotowanie do konkursów językowych,
 • wymiana międzynarodowa uczniów w programie Erasmus+ oraz współpraca ze szkołą niemiecką z Landau,
 • warsztaty z przedsiębiorczości w klasie trzeciej, prowadzone przez studentów zagranicznych skupionych w międzynarodowej organizacji AIESEC,
 • kontakty z biblioteką British Council w Poznaniu.

W ramach zajęć z j. niemieckiego proponujemy:

 • poszerzenie wiedzy na temat krajów niemieckiego obszaru językowego oraz wybitnych postaci ze świata nauki,
 • przygotowanie do konkursów językowych szkolnych i pozaszkolnych,
 • aktywną współpracę z Austriackim Ośrodkiem Kultury przy UAM (udział w warsztatach, wykładach, spotkaniach z przedstawicielami świata kultury i sztuki Austrii oraz w projekcjach filmów w niemieckiej wersji językowej)
 • kontakty z Czytelnią Niemiecką przy UAM
 • przygotowywanie sesji oraz imprez szkolnych propagujących język niemiecki,
 • wycieczki kształcące do Niemiec,
 • zajęcia z wykorzystaniem technologii informacyjnej.

W ramach zajęć z j. rosyjskiego proponujemy:

– elementy języka menedżersko-handlowego,

 • współpracę z Konsulatem Federacji Rosyjskiej w Poznaniu,
 • udział w wystawach i imprezach przybliżających kulturę Rosji,
 • sesje naukowe poświęcone historii i geografii Rosji oraz związkom Polski i Rosji,
 • wycieczki turystyczne do Rosji, na Białoruś.
 1. Baza i wyposażenie:
 • 20 sal ogólnodostępnych
 • 3 pracownie przedmiotowe (biologia, chemia, fizyka)
 • sala gimnastyczna
 • boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią
 • pracownia komputerowa
 • 4 tablice interaktywne
 • komputer w każdej sali z dostępem do Internetu (do dyspozycji nauczyciela)
 • biblioteka z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej
 • projektor multimedialny w każdej sali
 • 10 laptopów (w tym 6 w pracowni fizyki)
 • 90 tabletów (iPad) – dwie e-klasy
 1. Technologie stosowane w szkole:
 1. Opieka nad uczniami:
 • uczniowie w trakcie pobytu w szkole mogą korzystać z pomocy pedagoga i pielęgniarki,
 • w budynku szkoły mieści się świetlica, w której młodzież może spędzać wolny czas i spożywać posiłki.

Młodzież o bardziej sprecyzowanych zainteresowaniach może realizować swe pasje w działających na terenie szkoły organizacjach:

 • Klubie Szkoły Globalnej, Klubie Świadomego Obywatela
 • od 2007 roku szkoła włączyła się w działalność Stowarzyszenia Współpracy ze Wschodem MEMORAMUS – nasi uczniowie korzystają z możliwości uczestniczenia w organizowanym corocznie Marszu Pamięci do Katynia i pogłębiania wiedzy o losach Polaków na Wschodzie
 1. Najważniejsze projekty edukacyjne realizowane w szkole:
 • Erasmus + – główny koordynator projektu (partnerzy z Włoch, Turcji i Rumunii)

Od 1 września 2015 do 31 sierpnia 2017 szkoła prowadziła projekt ERASMUS + jako główny koordynator (jedyna szkoła ponadgimnazjalna w Poznaniu),

 • Szkolna internetowa gra giełdowa – „Rekiny przedsiębiorczości”,
 • Dzień przedsiębiorczości – Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości,
 • Youcat na lekcji religii,
 • Filmoteka szkolna.
 1. Innowacje pedagogiczne realizowane w roku szkolnym 2017/18:
 • Technologie mobilne w nauczaniu

Uczniowie dwóch klas zostali wyposażeni przez szkołę w nowoczesne tablety – iPady. Technologie mobilne wspomagają nauczanie w szkole oraz w domu ucznia.

 1. Współpraca z uczelniami:
 • Akademia Wychowania Fizycznego,
 • Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego,
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Historii,
 • Uniwersytet Przyrodniczy – Wydział Ekonomiczno-Społeczny,
 • Uniwersytet Przyrodniczy – Wydział Turystyki
 • Uniwersytet Przyrodniczy – Wydział
 • Wydział Ekonomiczno-Społeczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,

 

 1. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym:
 • współpraca z Radą Osiedla Rataje,
 • współpraca z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego,
 • Koło Wolontariuszy corocznie angażuje dużą liczbę uczniów w pomoc przy masowych biegach EKIDEN
 • współpraca z Przedszkolem nr 117 – m. in. w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom… i my też!”,
 • współpraca z Klubem Seniora – uczniowie przygotowują coroczny koncert dla seniorów ,towarzyszą im również w codziennych zajęciach w klubie,
 • od trzech lat w XIV LO działa Szkolna Drużyna Szpiku przy Fundacji Anny Wierskiej DAR ŻYCIA, propagująca zgłaszanie się do banku dawców szpiku kostnego,
 • współpraca ze szkołą dla uczniów niepełnosprawnych „Otwarte Drzwi”

      

 

Przedmiot uzupełniający

Lp.

Klasa

Nazwa klasy

Profil

Przedmioty rozszerzone

z rozprz.

własny (opracowanie programu nauczania)

1

2

3

1

2

3

4

1

1AB

Artystyczno-pedagogiczno-społeczna

ARTE

j. polski

historia

historia sztuki

przyroda               (II, III) 2 x 60

lekcje rysunku i malarstwa (I, II) 2 x 30

 

 

MENTOR

wos

podstawy pedagogiki*# (II, III) 2 x 30

elementy socjologii*# (I, II)        2 x 30

 

2

1C

Ratownictwo medyczne RATOWNIK

biologia

chemia

 

historia i społ. (II, III) 2 x60

ratownictwo medyczne* (I, II)

j. ang. w zawodach medyczn. (II, III) 2 x30

 

3

1DE

Dziennikarstwo     i turystyka  GLOBTROTER

GLOBTROTER

geografia

język angielski

wos

historia i społ. (II, III) 2 x 60

eduk. eur. (II) 1 x30

elementy dziennikarstwa            (II) 1 x 30

geog. atr. Polski (II)      1 x 30

4

1DE

Dietetyczna FIT

FIT

geografia

język angielski

biologia

historia i społ. (II, III) 2 x 60

podst. dietetyki* (II)         1 x30

treninig personalny* (II) 1 x 30