Zasady rekrutacji do klasy dwujęzycznej

1. Kandydaci do klas pierwszych dwujęzycznych składają w dniach od 20 do 29 maja 2024 r. do godziny 15.00, wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

2. Kandydaci do klas dwujęzycznych zobowiązani są do przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego (poziom B1+) w szkole pierwszego wyboru. Jeśli szkoła pierwszego wyboru nie prowadzi oddziałów dwujęzycznych z językiem angielskim, kandydat przystępuje do sprawdzianu kompetencji językowych w szkole, która takie oddziały prowadzi i znajduje się najwyżej na liście preferencji kandydata.

3. Warunkiem udziału w dalszej rekrutacji jest uzyskanie pozytywnego wyniku ze sprawdzianu kompetencji językowych (minimum 20 pkt na 50 możliwych do uzyskania).

4. Termin sprawdzianu kompetencji językowych: 6 czerwca 2024 r. godz. 14:00

Dodatkowy termin: 18 czerwca 2024 r. godz. 14:00

5. Uczeń przystępujący do sprawdzianu kompetencji językowych zobowiązany jest do posiadania ważnej legitymacji szkolnej lub paszportu.