Druki szkolne

Wniosek-o-egzaminklasyfikacyjny-ucznia-niepelnoletniego-nieusprawiedliwione-obecnosci

Oświadczenie-o uczęszczaniu-na-religie-etykę

Usprawiedliwienie-nieobecności

Wniosek o krótkoterminowe zwolnienie z wf

Wniosek o nieuczęszczanie na wdż

Wniosek-o-egzaminklasyfikacyjny-ucznia-pelnoletniego-usprawiedliwione-obecnosci

wniosek-o-egzaminklasyfikacyjny-ucznia-pelnoletniego-nieusprawiedliwione-obecnosci

Wniosek-o-egzaminklasyfikacyjny-ucznia-niepelnoletniego-usprawiedliwione-obecnosci

Kontrakt na podwyższenie oceny

Obiegówka

Pismo o podwyższenie oceny wzór

Zwolnienie z WF długoterminowe

Deklaracja rodzica – elektroniczne usprawiedliwianie nieobecności

Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w wycieczce ( imprezie)

Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na wykorzystanie wizerunku dziecka

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgoda na wykorzystanie konta Google