Warsztaty psychoedukacyjne „Wiem badam wykrywam”

Stowarzyszenie Chorych na Czerniaka wraz z Stowarzyszeniem Psyche Soma Polis, 10 października, w ramach realizacji projektu “Wiem badam wygrywam” przeprowadziło
warsztaty psychoedukacyjnych poświęconych chorobom nowotworowym i ich profilaktyce. W warsztatach wzięli udział uczniowie klas biologiczno – chemicznych.

 

w1