Kangur Matematyczny

Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny

Konkurs w roku 2017 przeprowadzony zostanie w czwartek, 16 marca o godzinie 9.00.

Konkurs ma charakter jednorazowego testu. W czasie trwania konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny” i przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenie zapoznania się z regulaminem i akceptacją jego zapisów należy wypełnić, podpisać i dostarczyć szkolnemu koordynatorowi konkursu – pani Joannie Zbierskiej.

Oświadczenie rodzica

Regulamin konkursu

 

kangur