Adrianna Małecka w Młodzieżowej Radzie Miasta Poznania

Dziś 19 grudnia br. odbyło się pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta Poznania. Członkiem Rady została Adrianna Małecka, uczennica klasy 2DE. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Miasta – pan Grzegorz Ganowicz. Po wyborach przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących dalszą część obrad prowadzili przedstawiciele młodzieży.

Opracował: Leszek Bernaczyk

ada-mrm

Adrianna Małecka  z Dyrektorem XIV LO Leszkiem Bernaczykiem w sali sesyjnej Rady Miasta Poznania w przerwie sesji.