Dzień Współpracy

W ramach współpracy z Wydziałem Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w dniu 16 lutego 2017 roku, uczniowie klasy 2bc oraz zainteresowani uczniowie klasy 1c, 3b, 3c brali udział w zajęciach przygotowanych przez pracowników Wydziału. Dzień Współpracy rozpoczął się sesją plenarną w Biocentrum, w czasie której Dziekan Wydziału powitał gości, przedstawił ofertę edukacyjną i informacje o działalności Wydziału. W sesji plenarnej głos zabrał również prorektor ds. studiów UP, prodziekan, przedstawiciel Samorządu Studenckiego. Po części plenarnej był spacer po kampusie UP, a następnie rozpoczęły się warsztaty i wykłady. Tematem warsztatów była motywacja („Motyw+akcja=Motywacja”), tematem wykładu „Pieniądze to styl życia”. Uczniowie klas trzecich brali udział w quizie ekonomicznym.  Pod koniec zajęć była krótka prezentacja Wydziałowych Kół Naukowych. Uczniowie z dużym entuzjazmem i zainteresowaniem uczestniczyli w zajęciach, spędzony na uczelni czas był bardzo miły i owocny. Opiekunami naszej grupy z ramienia uczelni była pani dr Małgorzata Kołodziejczak (koordynator współpracy) i studentka I roku. Opiekę nad uczniami z ramienia szkoły sprawowała p. Aleksandra Niewiadomska (koordynator współpracy) i p. Karina Kania.

Notatkę przygotowała Aleksandra Niewiadomska

Galeria

DW-12