Edukacja statystyczna

W dniu 6 listopada 2017 r., w ramach zajęć z podstaw przedsiębiorczości uczniowie klasy 1c, 1f, 1de oraz zainteresowani statystyką uczniowie klasy 3bc, brali udział w seminarium informacyjnym połączonym z krótkim warsztatem. Tematem spotkania było poznanie rejestru TERYT, zamieszczonego w witrynie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. Zajęcia prowadziła pani Magdalena Ancan z Urzędu Statystycznego w Poznaniu. Uczniowie, z wykorzystaniem iPadów, mogli samodzielnie zapoznawać się z zamieszczonymi w TERYT informacjami, związanymi z terytorium naszego kraju. Zajęcia podsumowane były ciekawie przygotowanym quizem.

Notatkę przygotowała Aleksandra Niewiadomska

edu.stat._1
edu.stat._1
edu.stat._2
edu.stat._2