Podpisanie umowy o współpracy z UP

Wczoraj 4 grudnia br., w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyło się podpisanie umowy partnerskiej między Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu a XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu. W ramach umowy nasi uczniowie będą m. in. uczestniczyli w wybranych zajęciach akademickich oraz wydarzeniach uniwersyteckich na terenie uczelni.

Ze strony UP umowę podpisał Dziekan Wydziału prof. dr hab. Piotr Ślósarz, a ze strony naszej szkoły Dyrektor  mgr inż. Leszek Bernaczyk.

Podpisanie-umowy-XIVLO