Umowa z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego

W dniu 7 marca br. w siedzibie WSPR w Poznaniu, ul. Rycerska 10 podpisano umowę partnerską między XIV lO a WSPR. W imieniu obu stron umowę podpisali Dyrektor WSPR – Marcin Zieliński oraz Dyrektor XIV LO – Leszek Bernaczyk.

Umowa jest dokumentem, na mocy którego Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Poznaniu obejmuje patronat nad uczniami „Szkoły” oraz zobowiązuje się do  przeprowadzenia szkolenia teoretycznego i praktycznego uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego na osiedlu Piastowskim 106 w Poznaniu w zakresie ratownictwa medycznego.

Przy podpisywaniu mowy uczestniczyli z ramienia WSPR – koordynator – Krzysztof Piekarek oraz ze strony XIV LO Katarzyna Szpak, wychowawca klasy 1C Marcin Buczek – koordynator oraz uczniowie klasy 1C.

umowa z WSPR2 umowa z WSPR1