Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustanowione przez Dyrektora szkoły

Po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Rady Samorządu Uczniowskiego wprowadzam  dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustanowionych przez Dyrektora szkoły na rok szkolny 2018/19.

Leszek Bernaczyk

Zarządzenie 5-2018-19