Pracownia językowa

Dzięki dodatkowym środkom na pomoce naukowe od organu prowadzącego, 24 września uruchomiliśmy pracownię językową. Pracownia składa się z 24 stanowisk uczniowskich oraz nauczycielskiego. Na stanowiskach uczniowskich znajdują się bardzo trwałe słuchawki, które umożliwiają pracę w rozmaitych konfiguracjach, np.: uczeń + nauczyciel, grupa uczniów + nauczyciel, praca w parach. Wypowiedzi uczniów mogą być nagrywane. Nauczyciel ma do dyspozycji interaktywny pulpit sterowniczy, komputer oraz monitor interaktywny połączony z WiFi.

IMG_3652 IMG_3651Leszek Bernaczyk