Funkcjonowanie szkoły w okresie zawieszonych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniach 11 – 25 marca 2020

Szkoła będzie czynna w godzinach 9:00 – 14:00

W celu załatwienia sprawy należy przywołać dyżurującego pracownika dzwonkiem w drzwiach wejściowych

Telefony i poczta elektroniczna funkcjonują normalnie