Rozpoczęcie nowego roku szkolnego: 2020/2021

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021: 1 września 2020:

  • 9:00 – klasy II liceum trzyletniego
  • 10:00 – klasy II liceum czteroletniego
  • 11:00 – klasy III
  • 12:00 – klasy I

Zapraszamy

Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu

Leszek Bernaczyk