Alarm przeciwpożarowy

W dniu 2 października 2020, o godz. 10:20 przeprowadzono w naszej szkole alarm przeciwpożarowy. Na zdjęciu widoczne są klasy ustawione w rejonie ewakuacji. Alarm został poprzedzony informacją o zasadach ewakuacji i rejonach ewakuacji. Analiza alarmu zostanie przeprowadzona na najbliższym posiedzeniu rady pedagogicznej, a następnie na zajęciach z wychowawcą.

Leszek Bernaczyk