EGZAMINY POPRAWKOWE SIERPIEŃ 2022

Egzaminy poprawkowe pisemne – MATURA

23.08.2022 godz. 9:00

Egzamin klasyfikacyjny

22.08.2022 – historia – godz. 9:00

Egzaminy poprawkowe

22.08.2022 – matematyka – godz. 9:00

– klasy 2B, 3P_A, 3P_E

23.08.2022  

Chemia – godz. 9:00

24.08.2022 – matematyka – godz. 9:00

– klasy 2A, 2C, 3P_B, 3G_A

25.08.2022

1. Historia – godz. 9:00

2. Język angielski – godz. 9:00

3.  Wiedza o społeczeństwie – godz. 9:00

4. Język polski – godz. 9:00

5. Informatyka – godz. 9:00    

Szczegóły w sekretariacie szkoły