Projekt rowerowy

Zakończenie projektu: Rowerem po Poznaniu – osobliwości miasta

15 czerwca br. zakończył się projekt interdyscyplinarny Rowerem po Poznaniu – osobliwości miasta. W Projekcie wzięły udział czteroosobowe drużyny z klas pierwszych, drugich i trzecich: 3PA, 3PB, 3PD, 3PF. Projekt ukończyły zespoły z klas pierwszych i drugich, które wykonały wymagane prace końcowe: w klasach pierwszych prezentacje multimedialne, a w klasach drugich broszury. Obie formy miały na celu popularyzacje ciekawych miejsc w Poznaniu, które turysta może odwiedzić wg zaproponowanych przez uczniów tras. W toku trwania Projektu nauczyciele zaprojektowali kilka ciekawych tematycznych propozycji:

  • Sacrum i profanum, czyli szlakiem poznańskich kościołów (Jarosław Jóźwiak)
  • Jeziora i stawy Poznania (Marta Obiegły-Aranibar)
  • Szlakami Cybiny (Monika Polus, Jerzy Senger)
  • „Kamień” w Poznaniu – Na czym Poznań zbudowano? (Marta Obiegły-Aranibar)
  • Poznańskie strefy aktywności fizycznej (Marika Rospenda)
  • Twierdza Poznań (Marcin Buczek)
  • Śladami poznańskich zakładów karnych i aresztów Aneta Podemska-Bergmann)
  • Szlakiem poznańskich przedsiębiorstw (Anna Arndt)

Na podstawie opracowanych przez nauczycieli materiałów zawierających ciekawe miejsca w Poznaniu uczniowie opracowali trasy przejazdu za pomocą Map Google, przejechali je rowerem rejestrując trasę przejazdu za pomocą aplikacji mobilnej i wykonali dokumentację fotograficzną, filmową oraz wykonali notatki. Na podstawie dokumentacji zespoły wykonały w/w prace.

Najlepszym zespołem w rywalizacji klas okazał się zespół klasy 2D, który oprócz wymaganej broszury wykonał dodatkowo film prezentujący trasę oraz prezentację multimedialną. Zespół otrzymał nagrodę od Rady Rodziców w postaci bonów konsumpcyjnych.

Kierownik Projektu

Leszek Bernaczyk