Frotaż i monotypia na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu

Klasy Arte naszego Liceum objęte są patronatem Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. Niedawno mieliśmy przyjemność uczestniczenia w warsztatach zorganizowanych przez tę uczelnię. Podczas zajęć zorganizowanych we wspaniałych atelier, zaprezentowano nam techniki typu frotaż i monotypia. Poznaliśmy warsztat wykonania tych form graficznych własnoręcznie tworząc interesujące  DZIEŁA!

Jarosław Jóźwiak

 

 

Wystawa końcoworoczna studentów UA w Poznaniu

Na zaproszenie Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu im. Magdaleny Abakanowicz, klasa Arte miała przyjemność obcować z dziełami sztuki, stworzonymi przez studentów tejże uczelni. Podczas zwiedzania pracowni rysunku i malarstwa UA, uczennice i uczniowie, oprócz tego, że zapoznali się z nowymi trendami w sztuce, to także mieli okazję porozmawiać z profesorami prowadzącymi pracownie oraz ze  studentami, którzy tworzą w tych pracowniach.

                                                                                                                                     Jarosław Jóźwiak

 

 

Dzień BioChemika

7 czerwca to Dzień Chemika. W naszej szkole obchodziliśmy z tej okazji Dzień BioChemika i uczniowie klas 1c, 1d, 2c, 3Pc uczestniczyli w sesji międzyprzedmiotowej, w której przedstawiciele wszystkich klas biologiczno-chemicznych oraz gościnnie uczennica kl. 3 Pb przedstawili swoje projekty. Tematyka prac była bardzo zróżnicowana- począwszy od DNA poprzez badanie kwaśnienia mleka, domowe  doświadczenia chemiczne, pamięć wody aż po wykorzystanie biotechnologii w życiu. Sesja miedzyprzedmiotowa  była ciekawa, absorbująca i pouczająca.

LEKCJA MUZEALNA – HISTORIA SZTUKI W MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU

Młodzi adepci historii sztuki, uczniowie klasy II ARTE, odbyli niezwykłą lekcję w salach wystawienniczych Muzeum Narodowego. Tematem zajęć była sztuka europejska epoki baroku. Podczas warsztatów uczniowie mogli zaprezentować umiejętności analizy obrazu polegające na określeniu np.: typu kompozycji, walorów dzieła czy jego wymowy artystycznej. Zajęcia, jak zwykle, interesujące i pouczające. 

                                                                                                    Jarosław Jóźwiak

„Święto Nauki” w XVI LO

20 maja 2022 r. w XVI LO w Poznaniu w ramach współpracy z Wydziałem Chemii UAM odbyło się w formie on-line „Święto Nauki”. Uczniowie wysłuchali wykładów pracowników naukowych Wydziału oraz przygotowanych przez uczniów, zgłoszonych szkół wielkopolski, prezentacji projektów chemicznych. Jury z Wydziału Chemii przyznało I miejsce uczennicy naszej szkoły Zuzannie Dzięgielewskiej z kl. 3Pc za projekt „Od słodkiego do kwaśnego, czyli o kwasowości mleka”. Nagrodą jest praktyka w Wielkopolskim Centrum Zaawansowanym Technologii. Jury wyróżniło również projekt Dominiki Trzaski z kl. 1c pt. „Moje domowe doświadczenia chemiczne”. 

 

ANTONI GAUDÍ  wystawa w CK Zamek

Klasy I i II arte wybrały się 7.04.2022 r. do CK Zamek na wystawę twórczości A. Gaudiego. Celem było, oprócz zwiedzania ekspozycji, uczestnictwo w warsztatach  plastycznych, podczas których w grupach wykonywano projekty mozaiki inspirowane  pracami wielkiego artysty.  

Antoni Gaudí to jedna z najwybitniejszych, najbardziej rozpoznawalnych i podziwianych postaci w historii sztuki. To genialny architekt, wizjoner, „czarodziej architektury”. Jego modernistyczne, wręcz rewolucyjne, koncepcje architektoniczne i wyjątkowy talent  wzbudzały, i nadal wzbudzają, ogromne emocje.

Na wystawie zaprezentowano około 150 eksponatów (plany, makiety, rysunki, rzeźby, meble, elementy architektoniczne, ceramika, fotografie, wideo, mapping), pochodzących zarówno z kolekcji hiszpańskich instytucji publicznych, jak i zbiorów  prywatnych. Jest to pierwsza w Polsce oraz największa w Europie tak obszerna prezentacja dokonań hiszpańskiego architekta.

 

 

Magdalena Brodniewicz

Jarosław Jóźwiak