Dzień Przedsiębiorczości

20 marca uczniowie klas drugich uczestniczyli w programie Dzień Przedsiębiorczości.  Udział w programie daje możliwość:

  • odbycia kilkugodzinnej wizyty w miejscu pracy, w wybranym zawodzie,
  • pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
  • zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą oraz doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową.

Dziękujemy wszystkim przedsiębiorcom i instytucjom za umożliwienie uczniom zapoznania się ze specyfiką zawodu, który planują w przyszłości wykonywać.

Dyplom

 

Olimpiady Przedsiębiorczości

Dzisiaj na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, najlepsi uczniowie okręgu poznańskiego (1/5) Polski,  przystąpili do zawodów Olimpiady Przedsiębiorczości, wśród nich znajdował się uczeń naszej szkoły Kamil Marek, klasa 2B.

Gratulujemy udziału !

UWAGA !!! SIGG-u cd !!!

Czas złożyć pierwsze zlecenie w II etapie

Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej

  • 26 lutego rozpoczął się drugi etap SIGG. Udział może wziąć każdy Zespół, który  grał w pierwszym etapie.
  • W tej części konkursu przedmiotem inwestowania są kontrakty terminowe na indeksy, waluty oraz akcje.
  • Zgodnie z regulaminem konkursu, każdy Zespół musi dokonać co najmniej jednej operacji w ciągu pierwszych 7 dni od momentu rozpoczęcia II etapu. W przeciwnym razie zostanie wykluczony z konkursu.

Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego

21 lutego każdego roku obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. W tym roku szkolnym ta data przypadła na czas ferii, ale zaraz po ich zakończeniu uczniowie naszej szkoły na lekcjach języka polskiego przystąpili do gry „Potyczki z polszczyzną”, w ramach której powtórzyli i poszerzyli wiadomości z zakresu frazeologii, gramatyki, ortografii, interpunkcji czy znajomości lektur. Te niecodzienne zajęcia dostarczyły nie tylko dobrej zabawy, robudziły ducha rywalizacji, ale przede wszystkim pozwoliły budować świadomość językową.

 

Projekt pt. Gambit Czternastki

Samorząd Uczniowski zrealizował kolejny projekt pt. Gambit Czternastki . Nasz pomysł został dofinansowany przez Fundację Varia Posnania oraz przez środki z Unii Europejskiej z puli projektów o nazwie „1000+ dla Twojego samorządu uczniowskiego”. Na piętrach wszystkich segmentów umieszczone zostały mobilne stoliki oraz gry, które posłużą do aktywnego spędzania czasu podczas przerw. W organizerach znajdują się długopisy, kolorowe kartki, pisaki do robienia notatek. To pomysł SU na integrację uczniów szkoły, odłożenie smartfonów i dobrą zabawę! 👆Niech służą nam wszystkim jak najdłużej! I obiecujemy, że to nie koniec inicjatyw SU!

 

Fundacja Varia Posnania

Szkolenie wolontariuszy

W ramach projektu „Wolontariat dla przyrody ” realizowanego w naszej szkole wolontariusze odbyli szkolenie, które przeprowadziła p.prof Anna Arndt. Podczas spotkania dowiedzieli się, czym jest Europejski Zielony Ład, w jaki sposób rozwijać i wzbogacać zieleń w miastach, a także dlaczego lepiej nie kosić trawników!Choć nasz projekt formalnie niedługo się kończy, jesteśmy zmotywowani do tego, by na wiosnę ponownie zadbać o przyrodę wokół szkoły (i nie tylko☝️)! Postaramy się, by zieleni było jeszcze więcej, może nawet cała…ściana 🙂

 

Dni Erasmusa

Jak co roku w jesienią obchodziliśmy w naszej szkole dni Erasmusa. W tym roku dzień ten przypadł na wtorek – 10 października.

Z tej okazji zorganizowaliśmy wydarzenie upowszechniające program Erasmus +, a w szczególności rezultaty, które powstały w ramach projektu DigiPedZGen. Głównym założeniem projektu była cyfrowa transformacja szkół oraz wyprodukowanie uniwersalnych narzędzi służących lepszej edukacji i zwiększeniu kompetencji cyfrowych w szkołach partnerskich i wszystkich innych placówkach zainteresowanych taką przemianą. W ramach projektu powstało, między innymi, narzędzie internetowe służące identyfikacji bieżących potrzeb w zakresie cyfryzacji procesu uczenia się. Narzędzie to pozwala szkołom analizować i oceniać stan ich infrastruktury cyfrowej oraz podejmować konkretne kroki w celu jej poprawy. Powstało także centrum zasobów cyfrowych – „Resource Hub”.  Zapewnia ono szkołom, nauczycielom i uczniom bezpłatny dostęp do aktualnych materiałów edukacyjnych, innowacyjnych narzędzi i wskazówek dotyczących integracji technologii z procesem uczenia się oraz przyczynia się do poprawy procesu edukacyjnego, zapewniając nieograniczone możliwości wzbogacania doświadczeń edukacyjnych i rozwijania umiejętności w erze cyfrowej. Partner z Bułgarii ValueMe opracował również kurs szkoleniowy – MOOC.

 

Wydarzenie rozpoczęło się od rejestracji uczestników oraz serdecznego powitania. Małgorzata Bednarek przeprowadziła prezentację projektów Erasmus+ realizowanych w XIV Liceum Ogólnokształcącym. Następnie Anna Arndt przedstawiła założenia i osiągnięcia zrealizowane w ramach projektu DigiPedZGen, projektu koordynowanego przez 19. Liceum „Elin Pelin” w partnerstwie z Litwą, Polską i Norwegią, a także przewodnik dotyczący “Strategii transformacji cyfrowej w edukacji dla pokolenia” oraz inne rezultaty pracy intelektualnej. Przewodnik stanowi cenne narzędzie przydatne do opracowywania własnych strategii transformacji cyfrowej. Pomaga szkołom w tworzeniu planów, które są ukierunkowane i dostosowane do ich konkretnych potrzeb.

Marta Świtała omówiła rolę metapoznania w procesie edukacyjnym. Paweł Urbański zaprezentował podejście oparte o współpracę w planowaniu lekcji, wykorzystując narzędzia cyfrowe, oraz przedstawił lekcję pilotażową opracowaną na potrzeby projektu. Szymon Ludwin poruszył temat sztucznej inteligencji w edukacji szkolnej. Uczniowie podzielili się swoimi perspektywami na program Erasmus+. Następnie przyszedł czas na podsumowanie wydarzenia i oficjalne zakończenie, wraz z rozdaniem certyfikatów uczestnictwa. Poczęstunek był okazją do nieformalnych rozmów i nawiązywania kontaktów. Dodatkowo, Małgorzata Bednarek przeprowadziła konferencję online na temat „Program Erasmus+ w sektorze edukacja szkolna – szanse i możliwości”.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Wydziału Oświaty Urzędu Miasta, organu prowadzącego,  przedstawiciele rady rodziców, grona nauczycieli XIV LO oraz innych szkół, a także uczniowie. 

Jesteśmy dumni, że mogliśmy podzielić się rezultatami naszej pracy z uczestnikami konferencji i mamy nadzieję, że pomogą one w rozwoju edukacji w erze cyfrowej pokolenia Z.