Dzień Przedsiębiorczości

20 marca uczniowie klas drugich uczestniczyli w programie Dzień Przedsiębiorczości.  Udział w programie daje możliwość:

  • odbycia kilkugodzinnej wizyty w miejscu pracy, w wybranym zawodzie,
  • pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
  • zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą oraz doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową.

Dziękujemy wszystkim przedsiębiorcom i instytucjom za umożliwienie uczniom zapoznania się ze specyfiką zawodu, który planują w przyszłości wykonywać.

Dyplom