Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego

21 lutego każdego roku obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. W tym roku szkolnym ta data przypadła na czas ferii, ale zaraz po ich zakończeniu uczniowie naszej szkoły na lekcjach języka polskiego przystąpili do gry „Potyczki z polszczyzną”, w ramach której powtórzyli i poszerzyli wiadomości z zakresu frazeologii, gramatyki, ortografii, interpunkcji czy znajomości lektur. Te niecodzienne zajęcia dostarczyły nie tylko dobrej zabawy, robudziły ducha rywalizacji, ale przede wszystkim pozwoliły budować świadomość językową.